Město Kopřivnice - Projekt - Dílna kvality Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Projekty města Kopřivnice

Dílna kvality Kopřivnice

Loga

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)

Oblast podpory

4.4.a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Popis projektu

Obsahem projektu je důsledné naplnění principů Smart Administration, spočívajících v kombinaci informačních technologií a jimi sbíraných dat o reálné efektivitě úřadu, manažerských metod k měření a zvyšování této efektivity a účelně navržených motivacích, aby se zvyšování kvality a efektivity stalo kontinuálním procesem s přínosem pro všechny zúčastněné, tj. zaměstnance MÚ Kopřivnice a zastupitele města Kopřivnice.

Výsledkem projektu tedy bude organizace procesně obslužná, založená na integrovaném procesním modelu podporovaném informaticky, s definovanými kritérii kvality a výkonnosti procesů k zajištění veřejných služeb, organizace využívající aktuální data z poskytovaných služeb k řízení nákladů, definování cílů a k racionálnímu řízení.

Procesně obslužnou organizaci chápeme jako organizaci s jistou organizační inteligencí vznikající kombinací řízení cílů, procesů a jejich nákladů s informačními technologiemi. Je tu zkrátka možno hovořit o chytrém úřadu Smart Admininistration.

Projektu bude probíhat podle schváleného harmonogramu v šesti aktivitách a to od 1.7.2010 do 1.2.2013.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je důsledné naplnění principů Smart Administration v MÚ Kopřivnice, tj. komplexní zvýšení kvality řízení vedoucí ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům města a klientům města a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. chytrý úřad, který bude:
 • kvalitně a efektivně monitorovat a řídit své interní procesy,
 • efektivně zacházet s vlastními zdroji,
 • efektivně využívat dostupných nástrojů informačních a komunikačních technologií,
 • se transformovat do podoby procesně obslužné organizace s jednoznačně definovanými službami, procesy, rolemi v procesech a k nim přičleněnými zodpovědnostmi.

Cílové skupiny

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Průběh

Projekt je složen ze 6ti aktivit:
 • Systémový audit, znalostní báze a CAF
 • Projektové řízení, uchopení dílny kvality jako transformační projekt úřadem,
 • Pocesní řízení, tvorba digitálního procesního modelu a jeho propojení s úřadem,
 • Transformační strategie na bázi potenciálu procesů, optimalizace ekonomických procesů,
 • Rozpracování strategického plánu včetně maximálního využití SW podpory,
 • Zavedení procesně-projektového rozpočetnictví, účetnictví a controllingu.

Aktivity budou realizovány dle schváleného harmonogramu.

Výsledky

Přínosy projektu jsou očekávány v těchto oblastech:
a) řízení:
 • souhrnná data pro kvalifikované rozhodování a definování rozvojové strategie,
 • strategie zlepšování MÚ na bázi potenciálu zlepšení klíčových procesů,
 • průhlednost všech procesů spojená s jasnými definicemi potřebných kompetencí,
 • proaktivní řízení zaměstnanců a jejich kompetencí,
 • systémové řízení cílů a jim příslušných nákladů.
b) informatika:
 • integrace procesních dat k vytvoření znalostní rozhodovací báze,
 • dokumentace informačních aktiv a jejich zaměření k podpoře procesů,
 • snížení pracnosti a rychlejší vyřízení procesů.
c) ekonomika:
 • radikální zvýšení výkonnosti díky dílčí automatizaci rutinních činností,/li>
 • úspory pracovního času prostřednictvím důsledné utilizace pracovní doby zaměstnanců a tím i zvýšení efektivity provozních nákladů,
 • přesun těžiště od fixních provozních nákladů k investicím do zlepšování.

Financování projektu

celkové způsobilé výdaje projektu – 9.752.130,- Kč
poskytnutá dotace ESF – 8.289.310,50 Kč
podíl města – 1.462.819,50 Kč

Doba realizace projektu

7/2010 - 2/2013

Kontakt

Ing. Petra Plevová
manažer kvality
tel: +420 556 879 710
e-mail: petra.plevova(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
RSS ikona

Trio místních kapel živě představí své „novinky“

Kopřivnice (dam) – Tři místní kapely během jednoho večera, taková je nabídka pořadatelů z Živé Mandaly, Piper Records, Dialog Crew a Kachnička Entertainment na ...

Házenkáři cíl splnili, zvítězili v obou zápasech

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí házenkáři zvládli v minulém týdnu porci dvou zápasů skvěle. V úterý 12. října si ve třetím kole Českého poháru poradili s ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Integrovaný plán rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice Jih
celkové výdaje projektu - 167.000.000 Kč
přiznaná dotace - 98.000.000 Kč
podíl města - 69.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS