Město Kopřivnice - Projekt - Dílna kvality Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Projekty města Kopřivnice

Dílna kvality Kopřivnice

Loga

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)

Oblast podpory

4.4.a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Popis projektu

Obsahem projektu je důsledné naplnění principů Smart Administration, spočívajících v kombinaci informačních technologií a jimi sbíraných dat o reálné efektivitě úřadu, manažerských metod k měření a zvyšování této efektivity a účelně navržených motivacích, aby se zvyšování kvality a efektivity stalo kontinuálním procesem s přínosem pro všechny zúčastněné, tj. zaměstnance MÚ Kopřivnice a zastupitele města Kopřivnice.

Výsledkem projektu tedy bude organizace procesně obslužná, založená na integrovaném procesním modelu podporovaném informaticky, s definovanými kritérii kvality a výkonnosti procesů k zajištění veřejných služeb, organizace využívající aktuální data z poskytovaných služeb k řízení nákladů, definování cílů a k racionálnímu řízení.

Procesně obslužnou organizaci chápeme jako organizaci s jistou organizační inteligencí vznikající kombinací řízení cílů, procesů a jejich nákladů s informačními technologiemi. Je tu zkrátka možno hovořit o chytrém úřadu Smart Admininistration.

Projektu bude probíhat podle schváleného harmonogramu v šesti aktivitách a to od 1.7.2010 do 1.2.2013.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je důsledné naplnění principů Smart Administration v MÚ Kopřivnice, tj. komplexní zvýšení kvality řízení vedoucí ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům města a klientům města a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. chytrý úřad, který bude:
 • kvalitně a efektivně monitorovat a řídit své interní procesy,
 • efektivně zacházet s vlastními zdroji,
 • efektivně využívat dostupných nástrojů informačních a komunikačních technologií,
 • se transformovat do podoby procesně obslužné organizace s jednoznačně definovanými službami, procesy, rolemi v procesech a k nim přičleněnými zodpovědnostmi.

Cílové skupiny

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Průběh

Projekt je složen ze 6ti aktivit:
 • Systémový audit, znalostní báze a CAF
 • Projektové řízení, uchopení dílny kvality jako transformační projekt úřadem,
 • Pocesní řízení, tvorba digitálního procesního modelu a jeho propojení s úřadem,
 • Transformační strategie na bázi potenciálu procesů, optimalizace ekonomických procesů,
 • Rozpracování strategického plánu včetně maximálního využití SW podpory,
 • Zavedení procesně-projektového rozpočetnictví, účetnictví a controllingu.

Aktivity budou realizovány dle schváleného harmonogramu.

Výsledky

Přínosy projektu jsou očekávány v těchto oblastech:
a) řízení:
 • souhrnná data pro kvalifikované rozhodování a definování rozvojové strategie,
 • strategie zlepšování MÚ na bázi potenciálu zlepšení klíčových procesů,
 • průhlednost všech procesů spojená s jasnými definicemi potřebných kompetencí,
 • proaktivní řízení zaměstnanců a jejich kompetencí,
 • systémové řízení cílů a jim příslušných nákladů.
b) informatika:
 • integrace procesních dat k vytvoření znalostní rozhodovací báze,
 • dokumentace informačních aktiv a jejich zaměření k podpoře procesů,
 • snížení pracnosti a rychlejší vyřízení procesů.
c) ekonomika:
 • radikální zvýšení výkonnosti díky dílčí automatizaci rutinních činností,/li>
 • úspory pracovního času prostřednictvím důsledné utilizace pracovní doby zaměstnanců a tím i zvýšení efektivity provozních nákladů,
 • přesun těžiště od fixních provozních nákladů k investicím do zlepšování.

Financování projektu

celkové způsobilé výdaje projektu – 9.752.130,- Kč
poskytnutá dotace ESF – 8.289.310,50 Kč
podíl města – 1.462.819,50 Kč

Doba realizace projektu

7/2010 - 2/2013

Kontakt

Ing. Petra Plevová
manažer kvality
tel: +420 556 879 710
e-mail: petra.plevova(zavináč)koprivnice.cz

Banner - koronavirus
Banner - Ko-projekty
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Prodej komplexu pozemků - Dolní Roličky
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad
Banner - mobilní rozhlas
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
RSS ikona
 • Ocenění bezpříspěvkových dárců

  Včera zástupci kopřivnické radnice ocenili v Ringhofferově vile bezpříspěvkové dárce krve a krevní plazmy za rok 2019. Pro oceněné bylo připraveno ...
 • Zastupitelstvo ovlivnila epidemická situace

  Aktuální epidemická situace poznamenala i včerejší 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice. Sedm z jednadvaceti zastupitelů využilo možnost ...
 • Provoz radnice nebude omezen

  Ačkoliv v pondělí 5. října začne platit na území celé republiky nouzový stav, Městský úřad v Kopřivnici bude fungovat v plném provozu. Radnice však ...
 • Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole

  Do osmi mateřských škol byly rozvezeny diplomy a placky pro 332 dětí, které se zapojily do poslední z akcí na podporu týdne mobility. Zářijová výzva Do ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...

Jarní výpadky odbytu Bike Funu vynahradily nákupy kol na léto

Největší tuzemský výrobce jízdních kol, kopřivnický Bike Fun, se na jaře potýkal s výpadky odbytu. Nyní už ale znovu vyrábí naplno.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam ) – Velmi specifický rok prožívá i kopřivnická společnost BIKE FUN International. Největšímu tuzemskému výrobci jízdních kol měla vrcholit ...

I přes deštivé počasí pionýři ve sbírce vybrali 19 tisíc

Kopřivnice (hod) – Letos byl Český den proti rakovině z důvodu koronavirové situace přesunut až na podzim. Dobrovolníci prodávali žluté kvítky od středy 30. ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Panské
celkové výdaje projektu - 22.300.000 Kč
přiznaná dotace - 16.200.000 Kč
podíl města - 6.100.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS