Město Kopřivnice - Integrovaný plán rozvoje města Kopřivnice – obytná zóna Kopřivnice Jih
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Expozice Dany a Emila Zátopkových v Technickému muzeu Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Integrovaný plán rozvoje města Kopřivnice
– obytná zóna Kopřivnice Jih

Logo

Zvýhodněné úvěry pro vlastníky bytových domů v IPRM – JESSICA

Program JESSICA nabízí vlastníkům bytových domů zahrnutých do Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice JIH nízkoúročené úvěry, již od 0,75 % ročně fixovaných na dobu 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let. Úvěr může pokrýt 75 nebo 90 procent způsobilých výdajů, které musí mít charakter technického zhodnocení majetku. Jedná se například o výdaje na zateplení domu, rekonstrukci konstrukčních částí (atiky, lodžie, balkony, zábradlí) a společných prostor, odstranění statických poruch, pořízení či rekonstrukci technického vybavení domu (nové rozvody televizního signálu, internetu, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů, vstupních dveřních systémů atd.), sanaci základů či hydroizolaci spodní stavby.

Bližší informace o programu JESSICA (pdf 566 kB)
Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr (doc 227 kB)
Tisková zpráva ze dne 15.1.2014

Výzvy

Opatření 1.1 Revitalizace veřejného prostranství

Město Kopřivnice vyhlašuje 2. výzvu na podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kopřivnice – obytná zóna Kopřivnice Jih, opatření 1.1 Revitalizace veřejného prostranství. Vyhlášení této výzvy bylo schváleno na 81. zasedání Rady města Kopřivnice konaném 24. 11 . 2009 pod usnesením č. 3314. Alokace výzvy byla třikrát upravena usnesením rady města č. 1173 ze dne 7.2.2012, usnesením rady města č. 2346 ze dne 21.5.2013 a usnesením rady města č. 3302 ze dne 10.6.2014.
Upravený text výzvy (pdf 170 kB)


Opatření 3.1 Rozvoj vzdělanosti, volnočasových aktivit, sociální integrace, služeb a regenerace související infrastruktury

Město Kopřivnice vyhlašuje kontinuální výzvu k podávání žádostí o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Kopřivnice – obytná zóna Kopřivnice Jih, Opatření 3.1 Rozvoj vzdělanosti, volnočasových aktivit, sociální integrace, služeb a regenerace související infrastruktury.
Vyhlášení této výzvy bylo schváleno na 5. zasedání Rady města Kopřivnice konaném 21. 12. 2010.
Text výzvy (pdf 174 kB)
Formulář žádosti (pdf 139 kB), (doc 211 kB)
příloha žádosti (pdf 150 kB), (doc 216 kB)


Dokumentace k výzvám

Upozornění pro žadatele a příjemce
K 6. červnu 2014 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení v problémových sídlištích. Změny v tomto dokumentu se týkají posunutí termínu ukončení projektů z 30.6.2015 na 30.11.2015 a dále úpravy kapitol 8.6 Podmínky pro zadávání zakázek a kapitoly 10. Kontrola projektů.
Aktualizované znění Příručky pro žadatele a příjemce a jejich příloh >

Odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k realizaci projektů v rámci IPRM zpracované Centrem pro regionální rozvoj

Základní informace

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí strategický dokument, který bude obsahovat cíle a směry rozvoje území města Kopřivnice včetně seznamu projektových záměrů směřujících k integrovanému rozvoji území s cílem získat dotaci na jejich realizaci v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Ve městě Kopřivnice byla vybrána zóna sídliště JIH. Předpokládaná vymezení zóny:

Obytná zóna Kopřivnice Jih Obytná zóna Kopřivnice Jih Obytná zóna Kopřivnice Jih

Základní aktivity, které mohou získat finanční podporu z fondů Evropské unie, jsou revitalizace veřejného prostranství a regenerace bytového fondu.

Dokumenty

Integrovaný plán rozvoje města Obytná zóna Kopřivnice JIH (pdf 5.1 MB)
Změnový list č. 1 k integrovanému plánu rozvoje (pdf 70 kB)
Změnový list č. 2 k integrovanému plánu rozvoje (pdf 407 kB)
Změnový list č. 3 k integrovanému plánu rozvoje (pdf 207 kB)
Změnový list č. 4 k integrovanému plánu rozvoje (pdf 201 kB)
Změnový list č. 5 k integrovanému plánu rozvoje (pdf 207 kB)
Změnový list č. 6 k integrovanému plánu rozvoje (pdf 233 kB)

Řídící výbor

Seznam členů (pdf 289 kB)
Statut a jednací řád (pdf 1.8 MB)
Zápis z 1. jednání ŘV konaného 16. 10. 2008 (pdf 2.6 MB)
Zápis z 2. jednání ŘV konaného 20. 11. 2008 (pdf 1.2 MB)
Zápis z 3. jednání ŘV konaného 4. 5. 2008 (pdf 3.0 MB)
Zápis z 4. jednání ŘV konaného 15. 6. 2008 (pdf 3.0 MB)
Zápis z 5. jednání ŘV konaného 17. 8. 2009 (pdf 3.9 MB)
Zápis z 6. jednání ŘV konaného 16. 11. 2009 (pdf 4.8 MB)
Zápis z 7. jednání ŘV konaného 7. 12. 2009 (pdf 1.5 MB)
Zápis z 8. jednání ŘV konaného 15. 2. 2010 (pdf 2.8 MB)
Zápis z 9. jednání ŘV konaného 15. 3. 2010 (pdf 6.4 MB)
Zápis z 10. jednání ŘV konaného 26. 4. 2010 (pdf 3.6 MB)
Zápis z 11. jednání ŘV konaného 31. 5. 2010 (pdf 3.4 MB)
Zápis z 12. jednání ŘV konaného 2. 8. 2010 (pdf 2.1 MB)
Zápis z 13. jednání ŘV konaného 13. 12. 2010 (pdf 7.0 MB)
Zápis z 14. jednání ŘV konaného 14. 3. 2011 (pdf 6.5 MB)
Zápis z 15. jednání ŘV konaného 6. 2. 2012 (pdf 1.5 MB)
Zápis z 16. jednání ŘV konaného 19. 3. 2012 (pdf 2.4 MB)
Zápis z 17. jednání ŘV konaného 4. 6. 2012 (pdf 7.6 MB)
Zápis z 18. jednání ŘV konaného 15. 10. 2012 (pdf 9.0 MB)
Zápis z 19. jednání ŘV konaného 26. 11. 2012 (pdf 6.2 MB)
Zápis z 20. jednání ŘV konaného 11. 3. 2013 (pdf 8.9 MB)
Zápis z 21. jednání ŘV konaného 20. 5. 2013 (pdf 5.1 MB)
Zápis z 22. jednání ŘV konaného 1.7.2013 (pdf 1.5 MB)
Zápis z 23. jednání ŘV konaného 17.3.2014 (pdf 17.2 MB)
Zápis z 24. jednání ŘV konaného 2.6.2014 (pdf 4.1 MB)

Projektový zásobník

 • P 1 (Revitalizace sportovních a dětských hřišť včetně areálu Fojtství a Starého hřbitova) (pdf 69 kB)
 • P 2 (Parkovací plochy na ulici Štramberská) (pdf 69 kB)
 • P 3 (Revitalizace veřejného prostranství včetně bezbariérových úprav) (pdf 69 kB)
 • P 4 (Regenerace bytového domu Máchova č.p. 1131) (pdf 69 kB)
 • P 5 (Regenerace bytových domů v majetku Města Kopřivnice na ulicích Štramberská a Alšova) (pdf 70 kB)
 • P 6 (Regenerace bytových domů OSBD) (pdf 69 kB)
 • P 7 (Regenerace bytového domu Štramberská č.p. 1126) (pdf 69 kB)
 • P 8 (ZŠ Alšova- energetická opatření – I. etapa) (pdf 72 kB)
 • P 9 (Cyklostezky a cyklotrasy I. etapa) (pdf 69 kB)
 • P 10 (Učení bez překážek) (pdf 68 kB)

Příprava projektové dokumentace IPRM – Projekt II, veřejná prostranství

1. Situace komplexního návrhu (pdf 5.8 MB)
2. Motivační výkres typů mobiliáře, hřišť, stavebních úprav (pdf 7.8 MB)
3. Situace komplexního návrhu v kontextu existence stávajících inženýrských sítí (pdf 6.0 MB)
4. Situace komplexního návrhu v kontextu s pasportem a návrhem zeleně (pdf 6.2 MB)

Připomínky ke studii IPRM – Projekt II, veřejná prostranství

Zápis z veřejného projednání 15. 12. 2010 (pdf 240 kB)
Stanoviska Rady města Kopřivnice k připomínkám (pdf 222 kB)

Realizované projekty

Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
RSS ikona

Postup prací na revitalizaci centra tentokrát ochromila nákaza covidem

Kopřivnice (dam) – Už před tím, než v závěru minulého týdne napadl první sníh, stavba revitalizace centra jako by se uložila k zimnímu spánku. Na vině ovšem ...

Zeď mezi kolejištěm a muzeem má jít k zemi

I tato část někdejší tovární zdi by měla v příštím roce zmizet v rámci snahy města o zkultivování veřejného prostoru v okolí Muzea nákladních automobilů Tatra.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Už v příštím roce by mohla zmizet betonová zeď, která částečně cloní pohled na nové muzeum nákladních automobilů, depozitář Slovenské ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]14.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného prostranství
celkové výdaje projektu - 49.015.000 Kč
přiznaná dotace - 32.100.000 Kč
podíl města - 16.915.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS