ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Projekt - Místní akční plán ORP Kopřivnice II
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Projekty města Kopřivnice

Místní akční plán ORP Kopřivnice II

Logo

Operační program

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání v území ORP Kopřivnice, které zahrnuje 10 obcí a navazuje na projekt Místní akční plán ORP Kopřivnice . Pokračováním dojde k prohloubení již fungujících partnerství, rozšířením týmu o zástupce zapojených škol a dalších oslovených odborníků z oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Opět budou hledána řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Hlavním výstupem bude aktualizovaný dokument Místní akční plán a realizované implementační aktivity.

Financování projektu

celkové výdaje projektu: 9.907,0 tis. Kč
přiznaná dotace: 9.907,0 tis. Kč
podíl města: 0,0 tis. Kč

Doba realizace projektu

2018-2021

Kontakty

Mgr. Eva Kytková
Koordinátorka vzdělávacích aktivit
oddělení školství, kultury a sportu
e-mail: eva.kytkova(zavináč)koprivnice.cz
telefon: 556 879 766, 730 545 078


Platformy a dokumenty

Koordinátoři

Zápis z jednání koordinátorů na školách - 17.05.2018 (pdf 1.3 MB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 28.08.2018 (pdf 1.1 MB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 23.-24.11.2018 (pdf 2.2 MB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 06.02.2019 (pdf 94 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 10.04.2019 (pdf 94 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 16.09.2019 (pdf 94 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 21.01.2020 (pdf 115 kB)
Zápis z jednání koordinátorů na školách - 30.04.2020 (pdf 409 kB)

Pracovní skupiny

Zápis - Jednání pracovních skupin - 18.04.2018 (pdf 1.6 MB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 25.05.2018 (pdf 4.6 MB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 03.10.2018 (pdf 738 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 07.11.2018 (pdf 705 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro financování - 09.01.2019 (pdf 432 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 14.03.2019 (pdf 99 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro rovné příležitosti - 11.05.2019 (pdf 121 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 05.06.2019 (pdf 123 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 17.06.2019 (pdf 122 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 18.09.2019 (pdf 123 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 18.09.2019 (pdf 116 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost - 25.09.2019 (pdf 116 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 08.10.2019 (pdf 121 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro matematickou gramotnost - 22.10.2019 (pdf 117 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro matematickou gramotnost - 06.11.2019 (pdf 103 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 28.11.2019 (pdf 124 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro rovné příležitosti - 12.12.2019 (pdf 155 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 15.01.2020 (pdf 122 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 28.01.2020 (pdf 109 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost - 04.02.2020 (pdf 99 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 04.03.2020 (pdf 121 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro rovné příležitosti - 09.04.2020 (pdf 150 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání a čtenářskou gramotnost- 13.05.2020 (pdf 116 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro financování - 19.06.2020 (pdf 122 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání - 10.09.2020 (pdf 374 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 08.10.2020 (pdf 117 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro financování - 04.11.2020 (pdf 112 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost - 11.11.2020 (pdf 120 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny inovace ve vzdělávání - 25.11.2020 (pdf 124 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost - 08.12.2020 (pdf 139 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny inovace ve vzdělávání - 10.12.2020 (pdf 113 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost - 11.01.2021 (pdf 245 kB)
Zápis - Jednání pracovních skupin - 10.02.2021 (pdf 133 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost - 17.02.2021 (pdf 245 kB)
Zápis - Jednání pracovní skupiny Inovace ve vzdělávání - 18.02.2021 (pdf 115 kB)

Řídící výbor

Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 14.05.2018 (pdf 15.8 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 19.11.2018 (pdf 14.7 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 20.05. - 22.05.2019 (pdf 13.8 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 02.12.2019 (pdf 24.0 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 08.-09.06.2020 (pdf 16.8 MB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 13.-14.10.2020 (pdf 64 kB)
Zápis ze zasedání Řídícího výboru - 10.-11.12.2020 (pdf 17.6 MB)

Setkání ředitelů

Zápis ze setkání ředitelů škol a školských zařízení v ORP Kopřivnice - 12.09.2018 (pdf 843 kB)


2021

10.06.2021 - ABAKU - pedagogické zaučení
27.05.2021, 16.00 -18.00 - DĚJEPIS DISTANČNĚ A LÁKAVĚ
26.05.2021, 15.00- 17.00 - RVP aneb JAK PŘIPRAVIT SVOU ŠKOLU NA NOVOU VÝUKU INFORMATIKY
18.05.2021, 15.00 -17.00 - ÚNIKOVÉ HRY
13.05.2021, 16.00-18.00 - ZEMĚPIS DISTANČNĚ A LÁKAVĚ
05.05.2021 - Učíme se venku, PROJEKTOVÝ DEN - rotační individuální profesní rozvoj na stanovištích
28.04. a 29.04.2021, 08:00 - 16:00 - ČJ a MAT VENKU - Učíme se venku, webinář s Lipkou
26.04. a 12.05.2021 - HYPERAKTIVNÍ, HYPOAKTIVNÍ A AGRESIVNÍ DÍTĚ V MŠ
12.04.2021 - SLOVNÍ HODNOCENÍ – najít vždy něco dobrého, ale nezamlčet ani, v čem je potřeba přidat, on-line
12.04.2021, 15:30 - 18:00 - Pomoc, učím první pomoc!
25.03.2021 - FIT PEDAGOG V DISTANČNÍ VÝUCE - webinář s Katarínou Železnou
17.03.2021 - JAK INOVOVAT ŠVP v MŠ
16.03.2021 - DIAGNOSTIKA ISOPHI PRO MŠ, 15:00 - 16:00, on-line
10.03.2021 - E-BEZPEČÍ, on-line
23.02.2021 - STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+, on-line
25.-26.02.2021 - PROČ JSOU DĚTI RŮZNÉ - INDIVIDUALIZACE VÝUKY, UČENÍ A VÝCHOVY DĚTÍ/ŽÁKŮ podle psychologické typologie MBTI, on-line

2020

07.12.2020, 16:00 - 17:30, MŮJ ŽIVOT PO ŠKOLE - webinář pro rodiče a děti (on-line)
07.12.2020, 14:00 - 15:30, VOLBA POVOLÁNÍ PRAKTICKY aneb Inspirace pro výchovné poradce (on-line)
03.12.2020, 13:00 - 16:00, UŽITEČNÁ ZPĚTNÁ VAZBA V RÁMCI FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ (on-line)
04.11.-05.11.2020 - FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
07.10.2020 - GOOGLE PRO POKROČILÉ, on-line seminář NOVINKY V GOOGLE APLIKACÍCH, WEBY
13.10.2020, 14:00 - 16:15 UČÍME SE VENKU aneb 10+1 rada jak začít - fotografie (pdf 595 kB)
01.10.2020 - OTEVŘENÝ KABINET PRO VYCHOVATELKY ŠD/ŠK - Adaptace nejen prvnáčků v ŠD - fotografie (pdf 298 kB)
17.09.2020, od 15:30 - LETNÍ KOUTEK ČTENÍ pro rodiče a děti, MŠ Česká, Kopřivnice - čtení a povídání na téma "Cesta ke zdraví" - fotografie (pdf 225 kB)
16.09.2020, 15:30, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice - setkání zájemců o badatelský kroužek BADY pro žáky 2.-5.tříd ZŠ
16.09.2020 - GOOGLE PRO POKROČILÉ, on-line seminář DISK GOOGLE, TIPY NA VÝUKU
14.09.2020, od 15.hod - LETNÍ KOUTEK ČTENÍ pro děti a rodiče, MŠ Kamarád Příbor, Frenštátská - fotografie (pdf 260 kB)
15.09.2020, od 16:00 - LETNÍ KOUTEK ČTENÍ pro rodiče a děti, MŠ Jeřabinka, Kopřivnice - čtení a povídání na téma "Strach a obavy aneb I táta se bojí, že připálí oběd" - fotografie (pdf 250 kB)
10.09.2020 - VESELÉ ŠITÍ - pedagogické zaučení a inspirace, MŠ Kamarád - fotografie (pdf 284 kB)
03.09.2020 - VESELÉ ŠITÍ - pedagogické zaučení a isnpirace - fotografie (pdf 675 kB)
28.08.2020 - LETNÍ KOUTEK ČTENÍ PRO RODIČE I DĚTI, zahrada MŠ Jeřabinka, Kopřivnice - fotografie (pdf 576 kB)
24.08.2020 - LETNÍ KOUTEK ČTENÍ PRO RODIČE I DĚTI, zahrada MŠ Lubina, Kopřivnice - fotografie (pdf 382 kB)
18.08.2020 - LETNÍ KOUTEK ČTENÍ PRO RODIČE I DĚTI, zahrada MŠ Jeřabinka, Kopřivnice - fotografie (pdf 491 kB)
03.08.-07.08.2020 - Příměstský camp s Mensou "OBJEVUJEME SVĚT" - fotografie (pdf 938 kB)
27.07.-31.07.2020 - Příměstský camp s Mensou "POKUSY" - fotografie (pdf 938 kB)
31.07. - 01.08.2020 - RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení (akreditace MŠMT) - intenzivní letní škola pro pedagogy - fotografie (pdf 1.1 MB)
28.07.2020 - LETNÍ KOUTKY ČTENÍ - akce pro rodiče a děti, MŠ Jeřabinka - fotografie (pdf 1.8 MB)
27.07. - 31.07.2020 - příměstských camp s Mensou "Pokusy"- fotografie (pdf 1.0 MB)
17.07.2020 - Letní koutek čtení pro rodiče a děti, zahrada MŠ Jeřabinka Kopřivnice - fotografie (pdf 1.8 MB)
24.06.2020 - Letní koutek čtení - pedagogický workshop - fotografie (pdf 1.2 MB)
18.06.2020 - Skutečně zdravá škola - informační seminář - fotografie (pdf 465 kB)
03.06.2020 - LETNÍ KOUTKY ČTENÍ - pedagogický workshop - fotografie (pdf 1.2 MB)
26.05.2020 - LETNÍ KOUTKY ČTENÍ - pedagogický workshop - fotografie (pdf 1.1 MB)
13.05.-17.05.2020 - RWCT - čtením a spaním ke kritickému myšlení
06.-07.05.2020 - GOOGLE JAKO POMOCNÍK PRO UČITELE
09.05.2020 - ŠKOLKA SNÍDÁ FÉROVĚ
24.-28.02.2020 - Otevřený kabinet - Ochutnávka moderní didaktiky – PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ (aplikace metody na II. stupni ZŠ) - fotografie (pdf 282 kB)
27.02.2020 - OTEVŘENÝ KABINET PRO VYCHOVATELKY ŠD a ŠK č. 9 – Grafické práce v družinách II - fotografie (pdf 298 kB)
06.02.2020 - PTEJTE SE PPP - fotografie (pdf 524 kB)
05.02.2020 - MŮJ ŽIVOT PO ŠKOLE - fotografie (pdf 314 kB)
05.02.2020 - OTEVŘENÝ KABINET PRO VÝCHOVNÉ PORADCE - Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s. - fotografie (pdf 330 kB)
03.02.2020 - OTEVŘENÝ KABINET PRO PŘÍZNIVCE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY – Integrativní korekční program pro děti a žáky s ADHD - fotografie (pdf 261 kB)
16.01.2020 - TECHNICKÉ ŠKOLKY – setkání ke sdílení

2019

Reakce účastníků leden-červen 2019 (pdf 118 kB)
Reakce účastníků září-prosinec 2019 (pdf 115 kB)

04.12.2019 - SOCIOKLIMA ve školách - fotografie (pdf 192 kB)
listopad 2019 - Testování IQ - ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice
28.11.2019 - OCHUTNÁVKA MODERNÍ DIDAKTIKY – DRAMA V KAŽDÉM PŘEDMĚTU - fotogalerie (pdf 1.9 MB)
21.11.2019 - OTEVŘENÝ KABINET PRO VYCHOVATELKY ŠD a ŠK č. 8 – Grafické práce v družinách - fotogalerie (pdf 566 kB)
16.10.2019 - ŠKOLNÍ ČASOPISY – setkání v redakci - fotogalerie (pdf 125 kB)
08.10.2019 - Stav čtenářské a matematické gramotnosti podle ČŠI - fotogalerie (pdf 112 kB), informační výstup (pdf 1.1 MB)
03.10.2019 - Otevřený kabinet pro vychovatelky školních družin a školních klubů - fotogalerie (pdf 284 kB)
03.10.2019 - Na co dnešní rodiče slyší - fotogalerie (pdf 528 kB)
02.10.2019 - Jedy a protijedy v komunikaci v rodině - fotogalerie (pdf 292 kB)
01.10.2019 - Minikonference - nadané děti
26.09.2019 - Kouzlo Hejného matematiky - fotogalerie (pdf 3.7 MB)
26.09.2019 - Vzděláváme a podporujeme děti pro budoucnost - fotogalerie (pdf 132 kB)
11.09.2019 - Technické školky – setkání ke sdílení - prezentace (pdf 4.4 MB)
únor-červen 2019 - Technické školky - sdílené akce - fotogalerie (pdf 19.6 MB)
29.05.2019 - Otevřený kabinet pro pedagogy I. stupně zš – ochutnávky moderní didaktiky – genetická metoda čtení - fotogalerie (pdf 26.1 MB)
26.05.2019 - Festival volnočasových aktivit - fotogalerie
22.05.2019 - Na pubertu selským rozumem aneb Hlavu vzhůru, rodiče! - fotogalerie (pdf 404 kB)
13.-14.05.2019 - Otevřená školka - zážitková pedagogika (pdf 1.8 MB)
03.05.2019 - Exkurze ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64 - fotogalerie (pdf 730 kB)
29.04.2019 - Exkurze ZŠ Komenského 68 Nový Jičín - fotogalerie (pdf 730 kB)
25.04.2019 - Mozkoherna - fotogalerie (pdf 1.1 MB)
03.04.2019 - Otevřená ředitelna - fotogalerie (pdf 171 kB)
26.03.2019 a 02.04.2019 - Kompetence pro život do našich škol - fotogalerie (pdf 27.2 MB)
21.03.2019 - Agresivita a asertivita - fotogalerie (pdf 5.5 MB)
20.03.2019 - Dětský vztek a vzdor - fotogalerie (pdf 5.5 MB)
12.03.2019 - Exkurze ZŠ Mošnov - praktická spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve výukovém procesu - fotogalerie (pdf 248 kB)
06.03.2019 - Otevřený kabinet pro pedagogy I.stupně ZŠ - ochutnávky moderní didaktiky - Sfumato - splývavé čtení, Fotogalerie (pdf 417 kB)
20.02.2019 - Otevřený kabinet pro příznivce speciální pedagogiky č. 3 - pedagogická diagnostika, Zápis a výstupy (pdf 86 kB), Fotogalerie (pdf 266 kB)
13.02.2019 - Otevřený kabinet pro vychovatelky ŠD/ŠK č. 6 - Belbinova metoda - seberozvoj, Zápis a výstupy (pdf 166 kB), Fotogalerie (pdf 585 kB)
05.02.2019 - 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy, Fotogalerie (pdf 216 kB)
29.01.2019 - 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy, Fotogalerie (pdf 269 kB)
24.01.2019 - Technické školky - sdílení, Fotogalerie (pdf 538 kB)

2018

REAKCE, VZKAZY A ODEZVY ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT v roce 2018 (pdf 113 kB)

říjen - prosinec 2018 - Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, Fotogalerie (pdf 1.7 MB)
18.12.2018 - Moderní didaktika s Robertem Čapkem, Fotogalerie (pdf 2.5 MB)
30.11.2018 - Exkurze ZŠ Provaznická Ostrava-Hrabůvka, náslechy v hodinách logiky, matematiky, osobního obohacení, obohacení a češtiny, Fotogalerie (pdf 1.6 MB)
14.11.2018 - První pomoc pro rodiče, Fotogalerie (pdf 3.0 MB)
13.11.2018 - Otevřený kabinet pro pedagogy I. stupně ZŠ - ochutnávky moderní didaktiky - Hejného matematika, Fotogalerie (pdf 4.7 MB)
08.11.2018 - První pomoc pro pedagogy a zaměstnance škol, Fotogalerie (pdf 3.4 MB)
06.11.2018 - Mluva hrou - seminář pro rodiče, Fotogalerie (pdf 2.2 MB)
01.11.2018 - Regenerace a psychika sportujících dětí - seminář pro rodiče a odbornou veřejnost, Fotogalerie (pdf 1.3 MB)
01.11.2018 - Vít Schlesinger a trenéři sportovních klubů - koučing, Fotogalerie (pdf 2.6 MB)
listopad 2018 - Výstava školních družin a klubů ke globálním tématům, Fotogalerie (pdf 4.3 MB)
29.-30.10.2018 - Sluňákov - centrum ekologické výchovy - propojení polytechnické a environmentální výuky pro MŠ a ZŠ, Fotogalerie (pdf 6.3 MB)
25.10.2018 - Autorita vnitřní a vnější, pedagogický seminář, Fotogalerie (pdf 2.3 MB)
24.10.2018 - Autorita rodičů, Fotogalerie (pdf 1.7 MB)
23.10.2018 - První pomoc pro pedagogy a zaměstnance škol, Fotogalerie (pdf 1.6 MB)
13.11.2018 - Otevřený kabinet pro vychovatelky ŠD/ŠK č. 5 - vánoční inspirace pro práci s dětmi - Zápis a výstupy (pdf 85 kB), Flipy (pdf 397 kB), Fotogalerie (pdf 4.1 MB)
18.10.2018 - Konference Vemte talent do svých rukou říjen 2018 - pozvánka (pdf 837 kB), program (pdf 1.5 MB)
11.10.2018 - Otevřený kabinet pro vychovatele ŠD a ŠK č. 4 - legislativa, zápis (pdf 87 kB), flipy (pdf 404 kB), fotogalerie (pdf 145 kB)
09.10.2018 - Výslovnost dětí (pdf 165 kB), fotogalerie (pdf 554 kB)
04.10.2018 - Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, plakát (pdf 425 kB), fotogalerie (pdf 726 kB)
02.10.208 - Bezpečná škola pro alergické dítě, fotografie (pdf 515 kB)
01.10.2018 - Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, flipy (pdf 425 kB), fotogalerie (pdf 204 kB)
27.9.2018 - Technické školky - exkurze MŠ Kuřim a MŠ Moravské Knínice, fotografie (pdf 5.8 MB)
26.9.2018 - Otevřený kabinet pro kariérové poradce č. 1 - Exkurze SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek, fotografie (pdf 3.9 MB)
25.09.2018 - Přechod dítěte z MŠ na ZŠ (pdf 1.6 MB)
19.-20.9.2018 - Technické školky - pedagogické zaučení, fotografie (pdf 8.0 MB)
14.09.2018 - OTEVŘENÝ KABINET pro VYCHOVATELKY ŠD A ŠK č. 3 výstupy
19.06.2018 - OTEVŘENÝ KABINET pro VYCHOVATELKY ŠD A ŠK č. 2 - OUTDOOR (pdf 587 kB), výstupy
13.06.2018 - TECHNICKÉ ŠKOLKY (pdf 496 kB), fotogalerie (pdf 1.9 MB)
11.06.2018 - OTEVŘENÝ KABINET pro PEDAGOGY I. STUPNĚ ZŠ (pdf 584 kB), výstupy
06.06.2018 - Dítě a šikana aneb "Hlavně nestrčit hlavu do písku..." (pdf 1.9 MB), přihláška
06.06.2018 - JAK NA ŠIKANU VE ŠKOLE (pdf 533 kB)
31.05.2018 - OTEVŘENÝ KABINET č. 2 pro PŘÍZNIVCE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY (pdf 622 kB), výstupy
10.05.2018 - HRANICE A JEJICH UDRŽOVÁNÍ (pdf 605 kB), foto (pdf 836 kB)
24.04.2018 - OTEVŘENÝ KABINET pro VYCHOVATELKY ŠD A ŠK (pdf 193 kB), výstupy
11.04.2018 - OTEVŘENÝ KABINET pro PŘÍZNIVCE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY (pdf 851 kB), výstupy
29.03.2018 - Jak se do našich škol dostal Mount Everest? (pdf 144 kB), foto (pdf 3.1 MB)
20.03.2018 - OTEVŘENÁ ŠKOLKA aneb Odpoledne s rodiči (pdf 1.5 MB)
06.03.2018 - GDPR ochrana osobních údajů (pdf 2.6 MB), foto (pdf 207 kB)

Výsledky průzkumů na školách v ORP Kopřivnice
BADY - Badatelský kroužek
FÉROVÝ RECEPTÁŘ - výstup aktivity spolupráce Školky snídají férově (pdf 7.0 MB)
EVVO - Nápadník (pdf 1.0 MB)
Technické školky
Minikonference Rovné příležitosti - foto (pdf 685 kB)
Festival volnočasových aktivit - fotogalerie
ZŠ Příbor, Jičínská, Připínáček - školní časopis - reportáž z Festivalu (pdf 61 kB)
Otevřený kabinet pro příznivce speciální pedagogiky
Otevřený kabinet pro vychovatelky ve školních družinách a klubech
Otevřený kabinet pro pedagogy I. stupně ZŠ
Otevřený kabinet pro kariérové poradce na školách
Vemte talent do svých rukou Příbor - říjen 2018
Banner - Ko-projekty
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Likvidace zdi mezi tratí a muzeem byla levnější

Kopřivnice (dam) – Nakonec necelých 970 tisíc korun zaplatilo město své společnosti Slumeko za odstranění betonové zdi, která až do letošního léta oddělovala ...

Bar chystá první koncerty, pozval novojičínské kapely

Kopřivnice (dam) – První živé koncerty chystá v sobotu 26. listopadu MusicBar Drago na Štramberské ulici. V baru naproti hospodě Pod Kaštany zatím dostávali prostor ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]50.2
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Oranžové hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích
celkové výdaje projektu - 894.000 Kč
přiznaná dotace - 800.000 Kč
podíl města - 94.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů