Město Kopřivnice - Střípky z 60leté historie (1948 - 2008)
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Střípky z 60leté historie (1948 - 2008)

Historické texty vznikly v rámci činnosti Muzea Fojtství. Autorem textů za období 1948-1989 je Mgr. Ondřej Šalek.

(publikováno v rámci oslav 60. výročí povýšení Kopřivnice na město)

1948 byl zřízen městský rozhlas pro střed obce a dolní část k restauraci Morávii
1. května 1948 se konaly první poúnorové oslavy 1. máje
18. května 1948 rozhodnutím vlády ČSR byla Kopřivnice povýšena na město
28 - 29. srpna 1948 oslavila Kopřivnice na veřejném zasedání v Katolickém domě své povýšení na město
1. října 1948 zahájila výuku střední průmyslová škola (v tovární budově)

1. března 1949 poprvé vyšel časopis Tatrovák
1. března 1949 v celé republice proběhlo sčítání lidu – v Kopřivnici byl sčítacím komisařem pan A. Pavelka, ředitel školy v. v. počet obyvatel – 5 538
Květen 1949 začaly přípravné práce k přestavbě hlavní silnice (nynější Štramberská), plán dokončení za 3 roky

1950 byl zřízen závodní klub ROH Tatra, do něhož vstoupily všechny tehdejší kroužky
1950 církevní sňatky uzavřené po 1. lednu 1950 pozbyly podle nového zákona platnosti, civilní sňatky byly uzavírány předsedou MNV nebo jeho zástupcem, členem MNV, k tomuto účelu byla v budově MNV upravena místnost – sňatková síň

1951 hlavní silnice dokončena - došlo k vydláždění vozovky žulovými kostkami a k výměně oplocení podél silnice
1951 započala elektrifikace města Ostravskými energetickými závody
Únor 1951 Kopřivnice byla zařazena do 4. kategorie obcí (tj. s více než 6 000 obyvateli, i když měla jen 5 636 obyvatel)

1952 k dosavadním vlakovým spojům přibyl tzv. divadelní vlak, který vyjížděl ze Studénky do Kopřivnice a umožňoval návštěvu i večerních divadelních představení v Ostravě
1952 z úsporných důvodů bylo zavedeno střídavé vypínání elektrického proudu, v jednom týdnu dopoledne, v následujícím odpoledne
1952 se město připojilo na plynovod

16. března 1953 občané uctili památku zemřelého prezidenta republiky ČSR (14. 3.) Klementa Gottwalda, na podzim téhož roku zemřela i jeho choť, kopřivnická rodačka Marta Gottwaldová
25. října 1953 pořádaly JZD Sedlnice a JO Spartak dostihové, cvalové, klusácké a skokové závody za lehkoatletickým hřištěm Spartaku

20. června 1954 proběhla 1. spartakiáda na stadionu Emila Zátopka (letní st.)
10. října 1954 se konala 1. plochá dráha na stadionu Emila Zátopka

1955 ke konci roku bylo v místě přiděleno 18 televizních přijímačů, jeden je veřejnosti přístupný v závodním klubu
Březen 1955 protest proti atomové válce a válce vůbec podepsali všichni občané města

1957 byla zahájena výstavba veřejného osvětlení v sídlišti, na sportovním stadionu bylo započato se stavbou kryté tribuny pro tisíc diváků vybavenou restaurací, koupelnami, klubovnami a příslušenstvím

1958 byla zřízena opravna televizorů a radiopřijímačů
1958 bylo rekonstruováno hřiště Dělnické tělovýchovné jednoty a vybudován areál oddílu házené
24. srpen 1958 byla otevřena nová 17třídní škola Pionýrská
24. září 1958 se konala ustavující schůze JZD v Kopřivnici

1960 se po sloučení Závodního klubu ROH Tatra s osvětovou besedou stal závodní klub jednotným kulturním střediskem ve městě

1961 byly v rámci akce „Z“ postaveny koupaliště a lyžařský vlek
1961 ukončil činnost keramický závod (Kachlovka), hlavní příčinou byla vzdálenost zdrojů
1961 o vánočních svátcích byl mráz -26 °C a dostatek sněhu
18. prosince 1961 uplynulo 80 let od doby, kdy Kopřivnicí projel první vlak

1. června 1962 byla zahájena stavba prvního osmipatrového domu v sídlišti (nynější č. p. 891/11), první výškové budovy v okrese
15. listopadu 1962 byl po rekonstrukci dřívějšího lidového kina na širokoúhlý film zahájen provoz v kině Mír, kino Sokol bylo zrušeno

1963 byl instalován horkovod ze závodu Tatra do sídliště (nynější Korej)
1963 dokončil lyžařský oddíl lyžařský vlek, délka vleku 1 200 m a výškový rozdíl 350 m

1964 byl vybudován vodovod přivádějící vodu z Kružberské přehrady, do té doby byla Kopřivnice zásobována z místních zdrojů
1. dubna 1964 byla zahájena dostavba koupaliště, oplocen areál koupaliště včetně rekreační louky a části lesa po obou stranách potoka

1965 byla zahájena výstavba umělé ledové plochy
6. ledna 1965 bylo poprvé zapojeno pouliční výbojkové osvětlení od náměstí k nádraží a v sídlišti (dnešní Korej)
18. února 1965 v sokolovně přednášel o tokijské olympiádě Emil Zátopek
20. června 1965 bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno koupaliště, konaly se zde plavecké závody a módní přehlídka OD Ostravica
19. září 1965 byl otevřen školní pavilon (nyní ZŠ Emila Zátopka) postavený občany města Kopřivnice v rámci akce „Z”

18. – 25. července 1966 způsobily lijáky a povodně veliké záplavy z rozvodněné Kopřivničky, místy se ve městě ucpaly kanály a na ulicích se tvořily rybníky, voda poškodila dlažby, komunikace a domy

1967 na Husově ulici bylo vybudováno hřiště na odbíjenou
16. ledna 1967 byl předán k užívání zimní stadion, v rámci slavnostního zahájení vystoupili krasobruslaři z Gottwaldova (skupina Vosátkova) a sourozenci Šrámkovi
5. dubna 1967 byla otevřena velkoprodejna potravin Tatrovanka

1968 se začaly stavět tenisové kurty
9. května 1968 odhalení pomníku TGM
Srpen 1968 občané se vzbouřili proti vstupu sovětských vojsk, byly odstraňovány orientační tabule, názvy ulic, malována protisovětská hesla, dva mladíci drželi hladovku před potravinovým domem (Žralok)
21. srpen 1968 v 12.17 hodin kolem MěNV projel první obrněný vůz okupantů
21. září 1968 byla odpracována poslední pracovní sobota a pracovní týden se zkrátil na pětidenní

1970 se rozhodlo o výstavbě městského centra

6. června 1971 byla slavnostně pojmenována nová část města za hřištěm házené na čtvrť Trappes
8. listopadu 1971 byl dostavěn třetí největší komín v Sm kraji kotelny n. p. Tatra, výška komínu 150,02 m

1973 byla zavedena příměstská autobusová doprava
19. – 24. ledna 1973 byly z důvodu chřipkové epidemie zakázány všechny podniky včetně kina

1974 byla dokončena demoliční úprava středu města a zahájena příprava staveniště pro dva významné objekty - ubytovna n. p. Tatra a správní budova za Závodním hotelem, které stavěla jugoslávská firma

1975 ke konci roku měla Kopřivnice celkem 30 prodejen, z toho 17 potravinářských

1. dubna 1976 došlo po vzájemné dohodě ke sloučení města Kopřivnice a obce Závišice, ty se tak staly součástí města s názvem Závišice – část Kopřivnice

1. září 1977 byl zahájen provoz nové základní školy na Alšově ulici

1978 Kopřivnice měla prvenství v rozvodovosti v novojičínském okrese
7. dubna 1978 byl předán dvoutisící byt, který byl postaven za existence Stavebního bytového družstva

1979 se stavělo nové vlakové nádraží Kopřivnice pro přepravu obyvatel města a pracujících v Tatře a dokončovalo se nákladovém nádraží
31. července 1979 byl zprovozněn hotel Stadion

2. října 1981 byl zahájen provoz nového vlakového nádraží města Kopřivnice, při výročí 100 let dráhy Studénka - Štramberk

1982 byla dokončena rekonstrukce zvláštní školy
1982 započala stavba autobusového nádraží
1982 byla dokončena stavba smuteční obřadní síně
4. června 1982 byly zahájeny stavby polikliniky a učeben průmyslové školy
27. září 1982 byla otevřena zvláštní škola

18. března 1983 se konala první svatba v nové obřadní síni MěNV v přízemí přičleněného objektu zvaného Anex
16. listopadu 1983 začala lyžařům sloužit lyžařská chata u sjezdové dráhy
17. prosince 1983 zahájilo provoz nové autobusové nádraží, současně byla provedena reorganizace zastávek v Kopřivnici

29. března 1984 kolem 10. hodiny vyjely požární vozy k požáru lesa na Červeném kameni, velký oheň do večera hasilo 32 hasičských vozů

22. ledna 1986 se započalo s výstavbou I. etapy kulturního domu, tj. objektu s velkým společenským sálem
30. května 1986 byla slavnostně předána budova autobusového nádraží

1987 byla dostavěna poliklinika v Kopřivnici
1987 byla dokončena nová budova Spš strojírenské na Husově ulici
Prosinec 1987 vypukly přípravné práce na stavbě krytého bazénu
18. prosince 1987 slavnostně zahájila střední průmyslová škola strojnická vyučování v nové budově

3. ledna 1988 zahájila provoz poliklinika a první pacienti navštívili nová specializovaná pracoviště
26. září 1988 byla zprovozněna lékárna v nových prostorách polikliniky

1990 byl odstraněn Památník osvobození, památník měl ve svých kvádrech uloženou prsť (půdu) z bojišť Stalingradu, Dukly a běloruské obce Chatyň, nyní je uložena u Pomníku padlých v Kopřivnici
4. března 1990 byl odhalen pomník TGM (počtvrté)
24. listopadu 1990 se konaly první svobodné komunální volby po pádu 40letého totalitního režimu komunistů

2. - 3. března 1991 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů, počet obyvatel - 24 092
26. – 27. června 1991 prudké bouřky doprovázené poryvy silného větru a průtrží mračen způsobily vzedmutí hladiny vody v potoce a zatopení obřadní síně městského úřadu, síň se stala na dlouhou dobu nepoužitelná
2. září 1991 byl zahájen provoz nové základní školy ve čtvrti Sever
14. září 1991 byl slavnostně předán do užívání nový kulturní dům, provozovatelem je Závodní klub Tatra

15. února 1992 se konal 1. obecní ples v kulturním domě
23. dubna 1992 jako čtrnáctidenník vyšlo první číslo Kopřivnických novin
Září 1992 na střední průmyslové škole začalo vzdělávání vyššího typu
2. listopadu 1992 začaly provozní zkoušky krytého bazénu
4. prosince 1992 schválilo zastupitelstvo města poskytnutí 1,5mil. zálohy na zahájení činnosti Kabelové televize Kopřivnice

1993 se do města ze sousedního Frenštátu přestěhovala škola podnikání a managementu.
22. ledna 1993 byl slavnostně otevřen krytý bazén
7. června 1993 se uskutečnil zápis prvních žáků církevní školy, škola byla zařazena do sítě škol pro školní rok 1993/1994
4. října 1993 zahájilo provoz Dětské centrum pro dětí s kombinovanými vadami v budově bývalých jeslí na ulici Bedřicha Smetany

Duben 1994 na pozvání Farní charity přijelo 30 dětí ve věku 9 – 13 let z oblasti Černobylu na pětitýdenní ozdravný pobyt
7. července 1994 zahájilo město plynofikaci, první etapa začala v Lubině
16. července 1994 se na koupališti konaly I. letní rockové šlahouny, na které dorazilo 1 105 platících diváků
14. října 1994 byl oficiálně otevřen Dům s pečovatelskou službou na ulici České, 107 bytových jednotek z toho 4 bezbariérové

1995 bylo otevřeno zrekonstruované koupaliště s tobogánem
1995 se začala stavět zastávka Českých drah vedle autobusového nádraží na Luhách
17. února 1995 byla slavnostně otevřena tržnice firmy Pronas v bývalé tatrovácké hale, jednalo se o první průlom do starého závodu, území začalo sloužit městu
Duben 1995 do provozu byl uveden tzv. zelný trh u kulturního domu
2. a 3. července 1995 slavil nový kostel v Kopřivnici stoleté výročí, oslav se zúčastnil i papežský nuncius v ČR Giovanni Coppa, kostel se dočkal opravy střechy i fasády
Prosinec 1995 zahájila provoz nová vlaková zastávka na Luhách

5. února 1996 prvních 28 absolventů ukončilo studium na Vyšší technické a ekonomické škole v Kopřivnici
29. března 1996 slavila ZŠ na ulici Pionýrské za přítomnosti Dany a Emila Zátopkových pojmenování školy na ZŠ Emila Zátopka
Květen 1996 byla zprovozněna třídírna odpadů na ulici Panské
18. září 1996 automobilka navázala na tradici a 18. září vydala po dvouleté pauze první číslo Tatrováku, z týdeníku se stal čtrnáctideník
Listopad 1996 představenstvo akciové společnosti a zastupitelé města souhlasili s dostavbou kulturního domu v Kopřivnici, kde po jeho dokončení našlo místo také Technické muzeum, automobilka přislíbila spolufinancování stavby odhadnuté na 130 milionů korun
Listopad 1996 byla zahájena stavba psího útulku ve Vlčovicích

Červenec 1997 ukázala voda svou sílu a zaplavila několik pozemků kolem řeky Lubiny, kopřivnické koupaliště zalilo bahno z okolních kopců
13. září 1997 došlo k přemístění Slovenské strely z parku na prostranství vedle dostavovaného Technického muzea, její přemístění si vyžádalo dopravní omezení
4. října 1997 bylo slavnostně otevřeno nové Technické muzeum
10. října 1997 bylo slavnostně otevřeno kino Puls
29. listopadu 1997 starosta slavnostně otevřel Klub Kamarád

17. dubna 1998 poslední Tatra Liwa opustila automobilku, v největší zakázce Tatry bylo vyrobeno 1 127 vozů pro armádu Spojených arabských emirátů
28. srpna 1998 byla slavnostně otevřena nová městská knihovna v rekonstruovaných prostorách kulturního domu
9. října 1998 byl v rámci projektu prevence kriminality zahájen provoz kamerového sytému ve městě

18. února 1999 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byla Šustalova vila prohlášena za kulturní památku
Duben 1999 Lubinou zněly hlasy volající po odtržení
30. června 1999 z finančních důvodů ukončila činnost soukromá střední škola podnikání a managementu
5. července 1999 byl v Sýkorci vysvěcen zvon jako součást zvoničky a kříže postavených z iniciativy Lubiňanů
Září 1999 iniciátorům akce za osamostatnění Lubiny se nepodařilo sehnat dostatek podpisů potřebných k vyhlášení referenda
1. září 1999 byly v kostele sv. Bartoloměje vysvěceny obecní symboly - městský prapor a znak města

Duben 2000 proběhlo první zasedání dětského zastupitelstva
4. května 2000 byla slavnostně otevřena víceúčelová věž s rozhlednou na Bílé hoře
22. června 2000 město dostalo 40milionovou dotaci ministerstva obchodu a služeb na financování Průmyslového parku Kopřivnice
10. srpna 2000 se stal Průmyslový park Kopřivnice z rozhodnutí ministerstva obchodu a průmyslu oficiální průmyslovou zónou
30. listopadu 2000 zemřel kopřivnický rodák a čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek

6. března 2001 v sále místního kina Puls zazněla jména desítky nejlepších kopřivnických sportovců uplynulého století, fenomenální vytrvalec Emil Zátopek byl prohlášen sportovní legendou města
4. srpna 2001 se slavnostního otevření dočkala šestnáctikilometrová Lašská naučná stezka po okolí Kopřivnice
1. listopadu 2001 byla na ulici Horní otevřena pobočka Klubu Kamarád a vybudováno dětské hřiště
3. prosince 2001 otevřela poliklinika Therápon 98, a. s., ve svých prostorách léčebnu dlouhodobě nemocných, kapacita 41 klientů
16. prosince 2001 došlo k odstřelení cihlového komínu a zmizela dominanta starého závodu Tatry

Leden 2002 těsně před koncem roku bylo v prostorách kopřivnické polikliniky Therápon 98 dokončeno středisko následné péče
6. června 2002 byly po půlroční rekonstrukci slavnostně otevřeny azylový dům Salus pro matku a dítě v tísni a krizové centrum pro děti Čtyřlístek
13. června 2002 začala realizace stavby kruhového objezdu
21. září 2002 se uskutečnila sportovně-společenská akce Běh rodným krajem Emila Zátopka, zvítězil Slovák Jan Križák
Říjen 2002 začalo vzdělávání seniorů pod názvem Akademie třetího věku
Říjen 2002 Kabelová televize Kopřivnice začala šířit programy vzduchem
31. října 2002 byly dceřiné společnosti Tatry slévárna, kovárna a nářaďovna přejmenovány na Tafonco, Taforge a Tawesko

17. ledna 2003 starostové všech měst a obcí spadajících pod Kopřivnici se poprvé sešli na půdě obce třetího stupně, od ledna 2003 Kopřivnice poskytuje služby občanům Příbora, Štramberka, Ženklavy, Závišic, Skotnice, Mošnova, Petřvaldu, Kateřinic a Trnávky
31. ledna 2003 vedení Tatry, a. s., oznámilo největší propouštění v podniku od roku 1993, o místo mělo přijít 1 600 zaměstnanců, masivní snižování stavů bylo součástí plánu, který měl továrnu znovu postavit na nohy, politici v regionu o chystaném propouštění hovořili jako o hrozící sociální katastrofě
Únor 2003 rodinný minipivovar otce a syna Vaňkových se postaral Kopřivnici o pivní značku - kvasnicový ležák Lašský vulkán
1. května 2003 v Kopřivnici bylo zřízeno stanoviště rychlé záchranné služby
13. - 14. června 2003 proběhlo referendum o vstupu České republiky do EU, v Kopřivnici a místních částech přišlo k urnám celkem 9 779 voličů a 7 696 řeklo evropské integraci ano
6. listopadu 2003 rozhodli zastupitelé o sloučení ZŠ náměstí a ZŠ dr. Milady Horákové
24. listopadu 2003 byl nainstalován přenosný radar na měření rychlosti projíždějících vozidel

11. března 2004 halu bývalého Technického muzea zničil těžký sníh, statik vyloučil záchranu budovy
28. května 2004 v Janíkově sedle došlo k slavnostnímu otevření tří cyklistických stezek
30. září 2004 převzal prezident Václav Klaus čestné občanství našeho města
26. října 2004 se Průmyslový park Kopřivnice prosadil mezi konkurencí desítek městských i soukromých průmyslových zón a získal titul Průmyslová zóna s největším společenským přínosem

25. května 2006 bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno Muzeum Fojtství, veřejnosti zpřístupněna nová expozice věnovaná výrobě kočárů a historii nejbližšího regionu
28 - 29. května 1955 byl slavnostně otevřen Zátopkův stadion (letní stadion)
10. září 2006 byl v Šustalově vile zahájen provoz badatelského pracoviště
12. října 2006 otevřeli starosta Jiří Tichánek s místostarostou Vladislavem Kryškem novou radnici na ulici Štefánikově

RSS ikona

Zastupitelé budou jednat o rozpočtu

Kopřivnice (dam ) – K prvnímu jednání v letošním roce se za týden ve čtvrtek 4. března sejde kopřivnické zastupitelstvo. Patnácté zasedání začne tradičně v 16 ...

Posilování a protahování celého těla v domácích podmínkách

Kopřivnice (cab) – Také v posledním únorovém týdnu vám přinášíme další várku posilovacích a protahovacích cviků, které lze provádět doma bez pomůcek nebo s ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS