Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Původní měšťanská škola (1908) na Masarykově náměstí - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Aktuality

Archiv - 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Výsledky z diskuzního fóra a sociologického průzkumu mezi obyvateli Kopřivnice

Pořadí podnětů k řešení, které vzešly z diskuse na Fóru Zdravého města, bylo ověřováno na vybraném vzorku obyvatel v rámci sociologického průzkumu, který na území Kopřivnice probíhal do konce května a byl realizován společnosti MindBridge Consulting, a.s.. Závěrečná zpráva z průzkumu (pdf 1.2 MB) detailně rozpracovává výsledky průzkumu jak z pohledu celkového hlasování, tak v členění dle sociodemografických charakteristik.

Přehled podnětů, které jsou seřazeny dle výsledků sociologického průzkumu, je uveden v souhrnné tabulce (pdf 1.1 MB). U každého podnětu je rovněž uvedeno pořadí v jakém se umístil na Fóru Zdravého města.

Výsledky Fóra a ankety budou zapracovány do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bude připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a bude projednán Komisí pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 a následně předložen k projednání orgánům města na podzim tohoto roku.

Parky v pohybu

Město Kopřivnice se rozhodlo zapojit do projektu "Parky v pohybu". Projekt podporuje zdravý životní styl, pohyb a cvičení na čerstvém vzduchu pro všechny bez rozdílu a zdarma!

Cvičíme každé pondělí a proto jsme se rozhodli začít právě v týdnu, kdy si připomínáme světový den bez tabáku, který letos připadne na středu 31. května.

Chceme tím upozornit, že pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý a přirozený. První cvičení je v pondělí 29. května - takže sraz v 17 hodin u houpaček v parku E. Beneše! Nezapomeň sportovní oblečení a dostatek tekutin.

Celorepubliková výzva PARKY V POHYBU vzniká při příležitosti Světového dne zdraví 7.4. 2016, tématem pro rok 2016/17 je onemocnění zvané diabetes mellitus, nebo také cukrovka. Právě pohybová aktivita a zdravý životní styl jsou vysoce preventivními faktory tohoto onemocnění. Plakát (pdf 173 kB),

Čtvrtý ročník snídaňového happeningu s názvem "férová snídaně"

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. V roce 2016 snídalo 6500 lidí na 161 místech republiky!

Posnídejme s rodinou, známými a sousedy fair trade a lokální potraviny. Podpoříme tak férový obchod a místní farmáře.

V rámci snídaňového happeningu vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJFÉROVĚJŠÍ BUCHTU!

Doprovodný program
9:30 - open air jóga pro dospělé
10:30 - cvičení s dětmi v šátku
11:00 - muzikoterapie (workshop) pro děti
Po celou dobu bude probíhat „Dekový workshop Foodrestart - Změna na talíři“

Můžete se těšit na Fair trade čaj a kávu, prodej FT výrobků, mini farmářský trh - lokální produkty (pečivo, zelenina, ovoce, mošty, mléčné výrobky), snídani nejen pro děti a burzu receptů

Pocitová mapa Kopřivnice

Kopřivnice již také má svou pocitovou mapu, kterou pro město zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci. Ta vznikala v průběhu akce Plánujme společně, která se uskutečnila 3. května v Kulturním domě. Město chtělo zjistit, kde se jak lidé cítí, a tak v rámci zadávání podmínek pro zpracování pocitové mapy zadalo sedm otázek.
Pocitová mapa vychází z konceptu GeoParticipace a jde o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Pocitové mapy jsou nejčastěji využívané jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou policii.
Pocitová mapa Kopřivnice

Výsledky z diskuzního setkání "PLÁNUJME SPOLEČNĚ"

V přiloženém souboru naleznete priority, které si občané zvolili na veřejném diskuzním fóru. To, zda pořadí podnětů odpovídá názoru ostatních obyvatel Kopřivnice, nechá radnice prověřit sociologickým průzkumem, který bude proveden u vybraného vzorku respondentů dle struktury obyvatel města.
Navržené priority (pdf 210 kB), Fotogalerie, Tisková zpráva

Plánujme společně aneb fórum Zdravého města

"Plánujme společně" - tak nese název tradičního diskuzního fóra občanů města Kopřivnice s vedením a pracovníky městského úřadu. Kromě toho budete moci opět navrhnout, a poté společným hlasováním vybrat dvě aktivity, jimž budou přímo na akci přiděleny šeky v hodnotě 10 000 a 5 000 korun.

Diskutovat budete moci u 6 stolů nad těmito tématy:
1) Veřejná správa, komunikace, informovanost a podpora podnikání
2) Sociální služby, zdravotnické služby, prevence a bydlení
3) Životní prostředí
4) Volný čas, sport a kultura
5) Doprava
6) Výchova a vzdělávání
Sedmý stůl je vyhrazen mladým, proto název "stůl mladých". Ti budou prezentovat dvě nejpalčivější témata vzešlá z fóra mladých, které se koná 21. dubna v 10. patře budovy MÚ Kopřivnice v dopoledních hodinách.

Diskutovat mohou přijít rodiče i se svými dětmi, neboť během akce bude zajištěno hlídání v dětském koutku. V rámci doprovodného programu je připravena ukázka práce canisterapeutického týmu SmilingDog. Pro všechny účastníky bude zajištěno drobné občerstvení, prezentace fair trade výrobků a také slosovatelné vstupné.
Plakát (pdf 163 kB)

Den Země - Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku o.p.s.

U příležitosti Dne Země, kterou v parku pořádá město ve spolupráci s dalšími partnery, jsme se rozhodli podpořit takový projekt, jako jsou právě Kola pro Afriku. Sbírka bude jednorázová, nepotřebná kola v jakémkoli stavu můžete přivést ve čtvrtek 20. dubna 2017 do sadu Dr. E. Beneše k městským garážím. Tam je budeme sbírat a shromažďovat od 9 do 18 hodin. Pokud jste po jarním úklidu ve sklepě nebo na půdě nějaké takové našli, neváhejte s ním přijít a usnadnit tak dětem z africké Gambie cestu ke vzdělání.
Plakát (pdf 949 kB), Videopozvánka - Darujte kolo pro Afriku v Kopřivnici
Plakát Den Země (pdf 168 kB),

Pohádkový les u příležitosti Dne Země

Město Kopřivnice spolu s Domem dětí a mládeže v Kopřivnici a Štramberku pro vás uspořádá tradiční Pohádkový les u příležitosti Dne Země. Akce se koná v sobotu 22. dubna 2017 od 13:00 hodin u štramberské kamenárky. Opět budou k vidění pohádkové bytosti, které si pro děti připravily nejrůznější soutěže. Občerstvení, doprovodný program i opékání špekáčků zajištěno!
Plakát (pdf 1.8 MB)

Dotační program Zdravého města

Rada města po projednání schválila Dotační program Zdravého města Kopřivnice. Přijímání žádostí bude spuštěno 1. 4. 2017, projekty však mohou být realizovány již od 1. 3. 2017.

Jednání komise PZM a MA21 ze dne 20. 2. 2017

Na prvním jednání Komise Zdravého města a MA21 v roce 2017 byli všichni členové seznámeni s vyhodnocením Akčního plánu zlepšování za rok 2016 a aktualizovaný Akční plán pro rok 2017. Představen byl harmonogram akcí a kampaní pro letošní rok a vyhlášení Dotačního programu Zdravého města čeká na schválení v radě města.
Zápis z jednání komise 20.02.2017 (pdf 294 kB), Reportáž Kabelové televize Kopřivnice

Radnice chce být ekologičtější

Kopřivnice je už od roku 2004 Zdravým městem a průběžně usiluje o zlepšování prostředí a podmínek pro své obyvatele, hledá cesty vedoucí k čistému životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji. Městský úřad chce jít příkladem, a proto sám aktivně hledá způsoby, jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad. Cest, jak toho dosáhnout, je poměrně hodně. Vedení města využilo nabídku na spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP. Na podzim 2016 proběhla v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu a nakupování pro zaměstnance. Celý článek (pdf 52 kB)

Tiskové zprávy vydané v roce 2017

  • 26. 6. 2017 - V parku E. Beneše se dá aktivně odpočívat
  • 13. 6. 2017 - Zaměstnanci úřadu najezdili do práce přes tři tisíce kilometrů
  • 10. 5. 2017 - V sobotu se bude v Kopřivnici férově snídat
  • 4. 5. 2017 - Plánovat společně budoucnost Kopřivnice přišla stovka lidí
  • 26. 4. 2017 - Přijďte i vy naplánovat budoucnost Kopřivnice!
  • 25. 4. 2017 - Kola pro Afriku se budou sbírat znovu
  • 18. 4. 2017 - Kopřivničané budou sbírat kola pro Afriku
  • 3. 3. 2017 - Dotace podpoří projekty přispívající k udržitelnému rozvoji
  • 11. 1. 2017 - Vzhled a využití bývalého házenkářského hřiště můžete ovlivnit také vy!
  • 11. 1. 2017 - Město podpoří sport a kulturu dotacemi
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS