ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Územní studie
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Územní studie Kopřivnice

Územní studie Dolní Roličky

Projektantem Územní studie Dolní Roličky je Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava - Poruba, zodp. projektant Ing. arch. Vladimíra Fusková, číslo autorizace ČKA 01 022.

Předmětná územní studie řeší území o rozloze cca 6,343 ha v návaznosti na zastavěné území v místní části Kopřivnice - Lubina. Cílem územní studie bylo prověření možností individuální bytové výstavby zejména s ohledem na nevyřešené napojení lokality na silnici I/58 a na problematické odvádění dešťových vod. Územní studie stanovuje funkční a prostorové podmínky pro využití území, vymezuje veřejná prostranství, stanovuje možnosti a podmínky napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navrhuje členění na pozemky a stanovuje podmínky prostorového uspořádání.

Textová část obsahuje vlastní řešení a dokladovou část. Grafickou část tvoří výkresy v měřítku 1:1000, 1:2000 a 1:5000, a to konkrétně výkres širších vztahů (1:5000), problémový výkres (1:2000), výkres majetkoprávních vztahů (1:5000), hlavní výkres (1:1000), koordinační výkres (1:1000), návrh dopravní infrastruktury (1:1000), návrh technické infrastruktury - vodní hospodářství (1:1000) a návrh technické infrastruktury - energetika a spoje (1:1000).

Územní studie je uložena u pořizovatele (Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče), na krajském úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu), na obci (město Kopřivnice) a na stavebním úřadu (Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče).

Obsah územní studie:

Textová část

Grafická část

Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 148 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa

Veřejné schůze budou v dubnu

Také letos se uskuteční tradiční veřejné schůze v jednotlivých místních částech. Termín byl stanoven na polovinu dubna.
  ILUSTRAČNÍ FOTO: RADEK HARABIŠKopřivnice (hod) – V polovině dubna se ve všech místních částech uskuteční veřejné schůze, na kterých budou občané města seznámeni s tím, co je v plánu na ...

Město plánuje etážové parkování, vymístění dodávek za město i rezidentní karty

Kopřivnice (dam) – Odstavná parkoviště s dostatečnou kapacitou na okraji města, zákaz parkování dodávek v ulicích města a jejich vytlačení na nově vybudovaná ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]9.4
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší
celkové výdaje projektu - 20.236.000 Kč
přiznaná dotace - 13.135.000 Kč
podíl města - 7.101.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů