ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Územní studie
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Územní studie Kopřivnice

Územní studie - Kopřivnice nad ul. Sluneční

„Územní studie Kopřivnice nad ul. Sluneční“ řeší území o rozloze cca 5,95 ha v návaznosti na zastavěné území Kopřivnice. Stanovuje funkční a prostorové podmínky pro využití území, veřejná prostranství, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navrhuje dělení pozemků a schematické umístění rodinných domů.

Textová část obsahuje vlastní řešení a dokladovou část. Územní studie stanoví základní podmínky pro umísťování staveb v lokalitě jako např.:
  • území je rozděleno do ploch bydlení (cca 45.000 m2), komunikací a zeleně (cca 6.890 m2)
  • v řešeném území bude možno realizovat max. 37 individuálních rodinných domů
  • maximální zastavitelnost pozemků je 50% vč. staveb doplňkových, zpevněných ploch, cest, chodníků, bazénů apod.
  • je stanovena uliční čára 6 m od hranice plochy veřejného prostranství
  • maximální výška objektů pro bydlení je 1 NP + obytné podkroví
  • oplocování pozemků RD: max. výška 1,5 m, v uliční frontě s podezdívkou
  • šířka veřejného prostranství pro vedení komunikace je min. 10 m, komunikace dvoupruhová s vozovkou 2x2,5 m a jednopruhová s vozovkou 4,5 m.

Grafickou část tvoří problémový výkres, hlavní výkres, výkres podmínek prostorového uspořádání zástavby, návrh dopravní infrastruktury, návrh technické infrastruktury – vodní hospodářství a návrh technické infrastruktury – energetika a datová media v měřítku 1:2000 a širší vztahy v měřítku 1:5000.

S obsahem územní studie byla dne 4.12.2012 seznámena Rada města Kopřivnice.

Územní studie je uložena u pořizovatele (úřad územního plánování MÚ Kopřivnice), na obci (odbor rozvoje města MÚ Kopřivnice) a na stavebním úřadu (MÚ Kopřivnice).

Obsah územní studie:

Textová část

Grafická část

Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 148 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa

Hlasovací lístky obdrží lidé až ve volební místnosti

Už zítra úderem 14. hodiny se znovu otevřou volební místnosti. Druhé kolo prezidentské volby skončí v sobotu dvě hodiny po poledni.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – Již zítra se otevřou volební místnosti a lidé si budou moci vybrat ze dvou prezidentských kandidátů toho svého. Volební místnosti budou otevřeny ...

Dobrovolní hasiči byli v průběhu loňského druhého pololetí vysláni ke 139 událostem

V červenci vyjížděli dobrovolní hasiči k dopravní nehodě, kdy osobní auto narazilo do zábradlí, které spadlo na koleje, do něhož následně narazil projíždějící vlak.
  FOTO: DJSDH KOPŘIVNICEKopřivnice (hod) – V průběhu druhé poloviny roku loňského roku vyjížděli kopřivničtí dobrovolní hasiči celkem k 72 zásahům a k tomu měli další výjezdy k 67 ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]9.4
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Skautské centrum Vanaivan
příspěvek města - 1.600.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů