Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2011

(výběrová řízení vyhlášená po 1. dubnu 2011)

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Nákup žíněnek tatami v rámci projektu "Kurz sebeobrany v Kopřivnici pro seniory"
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 108 kB)
Provedení veřejné dobrovolné dražby objektu č. p. 889 na ulici Školní v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 87 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB)
Zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy – adaptace č.p. 340 v Kopřivnici (objekt bývalé ZŠ) za účelem přemístění ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 91 kB),
Příloha č. 1 - studie (rar 27.3 MB),
Příloha č. 2 - technické zaměření (rar 279.3 MB),
Příloha č. 3 - katastrální snímek (rar 358 kB),
Příloha č. 4 - popis stavu (pdf 35 kB),
Příloha č. 5 - krycí list nabídky (pdf 68 kB),
Dodatečné informace k zakázce:
1. Změna zadávacích podmínek - Dodatečné informace ZŠ Náměstí (pdf 94 kB),
2. 5 - Krycí list nabídky upravený (doc 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 100 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Projektová dokumentace na Rekonstrukci školního hřiště ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 73 kB),
- Oprava termínů (roku) v oznámení o zahájení zadávacího řízení:
   V kap. Požadavky na obsah smlouvy o dílo má být správně uvedeno:
   1. Konečný termín realizace díla do 31.1.2012.
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 62 kB),
Příloha č. 2 - Situační nákres řešení hřiště - laický návrh (pdf 1.8 MB),
Příloha č. 3 - Orthofoto s technickým zákresem povrchových jevů řešeného území (pdf 207 kB),
Doplňující informace (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 85 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Dodávka software pro Dílnu kvality Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (pdf 260 kB),
Koncepce Smart Administration města Kopřivnice (pdf 851 kB),
Zpráva o hodnocení nabídek (pdf 177 kB)
Výzva k předložení cenové nabídky - Realizace zadávacích řízení na výběr dodavatelů v rámci realizace projektů dotovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 82 kB),
Zadávací podmínky zadavatele (pdf 141 kB)
Protokol o vyhodnoceni (pdf 868 kB),
Posouzení a vyhodnocení nabídek (pdf 1.3 MB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 353 kB)
Multifunkční zařízení
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 50 kB)
Mail a groupware server
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 34 kB)
Připojení sítě MÚ Kopřivnice k Internetu
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 34 kB)
Rekonstrukce vestibulu Radnice v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 135 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 60 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Elektronický katalog sociálních služeb
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 32 kB)
Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 138 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 279 kB)
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (pdf 945 kB)
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 669 kB)
Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení-úsek Kopřivnice, Lubina–Kopřivnice, Vlčovice
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 32 kB)
Pořízení mobiliáře v rámci projektu Realizace místní Agendy 21
aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Zadávací dokumentace - "Pořízení mobiliáře v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice" (pdf 71 kB),
Rozpis prvků a situace umístění (pdf 1.8 MB),
Krycí list nabídky (pdf 150 kB),
Tabulka pro výpis ceny (pdf 104 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 44 kB),
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf 61 kB),
Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 61 kB)
Bezpečnostní prvky CITY BLOC na komunikaci II/480 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Příloha č. 2 - Technická zpráva (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Výběr z PD MOK ulic Čs. armády a Dělnická v Kopřivnici (pdf 65 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (xls 52 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 44 kB),
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf 54 kB),
Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 58 kB)
Pojištění vozidel Města Kopřivnice a příspěvkových organizací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 52 kB),
Příloha č. 1 - havarijní pojištění (pdf 35 kB),
Příloha č. 2 - povinné ručení (pdf 40 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
MŠ, I.Šustaly 1120, Kopřivnice – výměna oken II.etapa (požadavek KHS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 67 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 48 kB),
Příloha č. 3 - Přehled technických parametrů nabízených oken (pdf 42 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Zimní služební bundy pro městskou policii
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení ,
Protokol o vyhodnocení (pdf 31 kB)
Oprava mostu M6 v Lubině (u mlýna) -PD
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Příloha č. 1 - specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 61 kB),
Příloha č. 2 - hlavní mostní prohlídka M-06 (pdf 3.8 MB),
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo (pdf 57 kB),
Příloha č. 4 - část mapy s označením řešeného území (pdf 344 kB),
Příloha č. 5 - krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 83 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 76 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (pdf 53 kB),
Dodatečné informace č. 1 (pdf 299 kB),
Dodatečné informace č. 2 (pdf 205 kB),
Dodatečné informace č. 3 (pdf 271 kB),
Krycí list (xls 44 kB),
Zpráva o veřejné zakázce (pdf 50 kB),
Smlouva (pdf 992 kB)
Výměna výtahů na ul. Francouzská č.p. 1196- 1197 a na ul. Obránců míru č.p. 1307, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 77 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 107 kB),
Příloha č. 3 - Technické podmínky (pdf 73 kB),
Příloha č. 4 - Servisní činnost (pdf 65 kB),
Příloha č. 5 - Formulář na zpracování nabídkové ceny (pdf 18 kB),
Příloha č. 6 - Inspekční zprávy (pdf 1.2 MB),
Příloha č. 7 - PD (pdf 944 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 66 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Revitalizace obvodového pláště bytového domu na ul. Obránců míru č.p. 891 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 70 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Stabilizace svahu nad RD č. p. 193 - Lubina - PD + průzkum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 51 kB),
Příloha č. 3 - Katastrální mapa s označením řešeného území (pdf 110 kB),
Příloha č. 4 - foto svah (pdf 1.2 MB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Kopřivnice – budova radnice č.p. 1163 – úprava copilitových stěn ve spojovacím krčku
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 64 kB),
Příloha č. 3 - požadované technické parametry nabízených oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Dům s pečovatelskou službou č.p. 320 na ulici Česká v Kopřivnici – dokončení výměny oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 73 kB),
Příloha č. 2 - požadované technické parametry nabízených oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 3 - stavební úprava balkónových dveří – řez (pdf 154 kB),
Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 60 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB)
Kamerový systém – Ubytovna Pod Červeným kamenem
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 96 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 78 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 96 kB)
Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, pro projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 71 kB),
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (doc 86 kB),
Doplnění výzvy k podání nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 112 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Zpracování kompletní žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra, pro projekty s celkovými náklady do 10 mil. Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (doc 83 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 104 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Tisk kalendáře města na rok 2012
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (pdf 49 kB), (doc 59 kB)
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo (pdf 38 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB)
Zpracování tendrové projektové dokumentace pro projekt „PD -Rekonstrukce zimního stadionu v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 90 kB),
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf 107 kB),
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 112 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB)
Výměna stoupacího vedení plynoinstalace a vnitřní kanalizace v bytovém domě č.p. 989 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smmlouvy o dílo (pdf 44 kB),
Příloha č. 2 - Kopie zprávy o kontrole plynozařízení (pdf 101 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 39 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB)
Zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy - brownfield
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Krycí list nabídky (pdf 23 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 45 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Pořízení sběrných nádob v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 59 kB),
Tabulka pro výpis ceny (pdf 91 kB),
Krycí list (pdf 92 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 79 kB)
ZPRACOVÁNÍ AUDITU HOSPODAŘENÍ na základě smluvních vztahů, uzavřených mezi městem Kopřivnice a provozovatelem kulturního domu na zajištění pořádání kulturně osvětových akcí, včetně užívání a provozování Kulturního domu v Kopřivnici v období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012 (dále jen Audit hospodaření)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Výzva uchazeči k podání cenové nabídky (pdf 64 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 57 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB)
Hasičská zbrojnice Kopřivnice – stavební úpravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 86 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací a obchodní podmínky zadavatele (pdf 567 kB),
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 2.4 MB)
Oranžové hřiště ve sportovním areálu ve Vlčovicích
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Vlčovice dětské hřiště (pdf 1.4 MB),
Zadávací a obchodní podmínky (pdf 126 kB),
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů (pdf 42 kB),
Příloha č. 2 - Situace hřiště v katastru 500 (pdf 514 kB),
Příloha č. 3 - Situace hřiště v orthofotomapě (pdf 4.0 MB),
Příloha č. 4 - Orientační návrh herních prvků (pdf 71 kB),
Příloha č. 5 - Odkaz na elektronické uložiště mapových a výkresových podkladů (pdf 41 kB),
Příloha č. 6 - Návrh na udělení vyjímky dle čl. 5 odst. 4 vnitroorganizační směrnice č. 2/2011 (pdf 72 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání nabídek (pdf 74 kB),
Smlouva o dílo (pdf 3.7 MB), Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 (pdf 407 kB)
Bývalý depozitář aut Tatra v parku E. Beneše - technická dokumentace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací a obchodní podmínky (pdf 84 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 69 kB),
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pdf 34 kB)
Příloha č. 4 - Rozsah řešeného území v katastru 1 : 2000 (pdf 710 kB),
Příloha č. 5 - Situace řešeného území s vyznačením objektů stavebního posouzení 1 : 1000 (pdf 657 kB),
Příloha č. 6 - Fotodokumentace stavebních objektů a řešeného území (pdf 1.7 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 90 kB),
Smlouva o dílo (pdf 3.0 MB)
Pořízení sběrných nádob v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 59 kB),
Krycí list nabídky (pdf 91 kB),
Tabulka pro výpis ceny (pdf 90 kB)
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 53 kB)
Výběr operátora mobilních hlasových a datových služeb a zařízení
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 42 kB)
Provedení veřejné dobrovolné dražby objektu č. p. 889 na ulici Školní v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 87 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB)
Výměna stoupacího vedení elektroinstalace v bytovém domě č. p. 988 a 989 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 44 kB),
Oznámení zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB)
Dům s pečovatelskou službou č. p. 320 na ulici Česká v Kopřivnici
– výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 74 kB),
Příloha č. 2 - Požadované technické parametry oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 3 - Stavební úprava balkónových dveří – řez (pdf 154 kB),
Příloha č. 4 - Specifikace prostor objektu (pdf 35 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Komponenty pro informační panel
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 47 kB)
Notebooky včetně software
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 46 kB)
Renovace tonerů
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 37 kB)
Mis Music č.p. 892, Kopřivnice – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek konstrukce (pdf 2.9 MB),
Příloha č. 4 - Základní komplexní tepelně tech. posouzení (pdf 259 kB),
Příloha č. 5 - Výkaz výměr stavby (pdf 1.0 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 62 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Aplikace turistický průvodce do mobilu včetně distribuce formou bluetooth vysílačů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 102 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 140 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 54 kB),
Příloha č. 3 - Ukázka materiálu Tipy na výlety (pdf 3.9 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 84 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 466 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Propagační materiál turistický průvodce Lašskou bránou Beskyd
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 93 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 123 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Příloha č. 3 - Vybrané fotografie zadavatele (zip 9.5 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 88 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 559 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Vypracování koncesního projektu a poskytnutí poradenství a organizačního zajištění koncesního řízení na „Zajištění kulturně-osvětové činnosti, včetně užívání a provozování Kulturního domu v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 131 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Vakcíny proti žloutence
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB)
ZŠ Sv. Zdislavy, Kopřivnice – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 71 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce výměníkové stanice – KOZ I
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu(pdf 58 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice - rekonstrukce části prostor ZŠ pro účely umístění mateřské školy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 77 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Územní studie Kopřivnice nad ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 83 kB), Příloha č. 3 - Situace (pdf 421 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 79 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 50 kB)
Provozování kulturního domu v Kopřivnici
Oznámení o zakázce a zrušení zadávacího řízení
Nákup vybavení v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 62 kB)
Nákup vybavení v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici
(výběrové řízení bylo realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 38 kB),
Příloha oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 248 kB),
Protokol o vyhodnocení (pdf 47 kB)
Územní studie Lubina Sýkorec 1
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (pdf 43 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 82 kB),
Příloha č. 3 - Situace (pdf 412 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 73 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
MŠ, Zdeňka Buriana 967, Kopřivnice – výměna oken (požadavek KHS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 65 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 49 kB),
Příloha č. 3 - Přehled technických parametrů nabízených oken (xls 37 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Zajištění a administrace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Zadávací dokumentace včetně příloh (pdf 136 kB),
Obchodní podmínky – návrh mandátní smlouvy (pdf 75 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 53 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 61 kB)
Ubytovna Pod lesem č.p. 622 v Kopřivnici – výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 68 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 3 - Přehled technických parametrů nabízených oken (pdf 39 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 49 kB)
Objekt č.p. 892, Obránců míru v Kopřivnici – Mis Music – výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 69 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 3 - Technické parametry (pdf 39 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 50 kB)
ZŠ Lubina – navýšení kapacity v prostorách budovy Domu zahrádkářů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 58 kB),
Návrh smlouvy o dílo (pdf 68 kB), Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Situační mapa (pdf 205 kB), Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Propagační materiály a předměty - grafické návrhy a tisk v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 223 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 146 kB), Krycí list nabídky (doc 552 kB),
Sumarizace otázek a odpovědí (pdf 234 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 234 kB)
ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice - rekonstrukce části prostor ZŠ pro účely umístění mateřské školy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace (pdf 61 kB), Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 56 kB),
Příloha č. 3 - Půdorys 1. NP (pdf 521 kB), Příloha č. 4 - Situace (pdf 577 kB),
Příloha č. 5 - KHS – protokol o ohledání ze dne 4.6.2010 (pdf 154 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 82 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 63 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
E-learning – vytvoření a provoz vzdělávacího portálu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 97 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 82 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Zajištění a administrace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní zabezpečení komunálních služeb pro město Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 842 kB),
Zadávací dokumentace (pdf 132 kB),
Obchodní podmínky – návrh mandátní smlouvy (pdf 74 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 46 kB)
Banner - Ko-projekty
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
RSS ikona

Personální plán je navýšení stavu na 24 strážníků

Kopřivnice (hod) – Prvním strážníkem městské policie, který nastoupil v říjnu 1991, byl Jan Müller. Ten byl tehdy jmenován do funkce vedoucího odboru městské ...

První ročník jazzové Aerovky sklidil uznání publika

Kopřivnice – Uplynulý víkend se zahalil Katolický dům do líbivých tónů kytar, saxofonů a piána. Pátek až neděle totiž patřily prvnímu ročníku odloženého ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]38.9
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly
celkové výdaje projektu - 11.648.000 Kč
přiznaná dotace - 9.048.000 Kč
podíl města - 2.600.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS