ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Veřejné zakázky města Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Letecký pohled na Kopřivnici - CBS Malované mapy

Veřejné zakázky města Kopřivnice
archiv rok 2012

Aktuální výzvy k podání nabídek a probíhající výběrová řízení >
Výjimky
Archiv veřejných zakázek - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Název zakázky
Dokumenty
Poskytování telekomunikačních služeb - dodávka internetové konektivity
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnoceni (pdf 35 kB)
Notebooky
Zadání výběrového řízení,
Protokol o výběru dodavatele (pdf 47 kB)
Kácení rizikových stromů v Kopřivnici – II. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 117 kB)
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 8.8 MB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB)
Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení nabídek (pdf 28 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Dodávka vnitřního vybavení pro ZŠ Mniší
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 134 kB)
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 34 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Výběr provozovatele Informačního centra města Kopřivnice
Oznámení o zadání podlimitní veřejné zakázky (pdf 53 kB),
Výzva k podání nabídky (pdf 392 kB),
Místo plnění (pdf 2.2 MB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 54 kB)
Nákup jevištních podest a doplňků
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Výzva uchazeči k podání cenové nabídky (pdf 119 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 53 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 63 kB)
Cyklostezka Příbor - Lubina
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 135 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 309 kB)
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (pdf 635 kB)
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf 951 kB)
Stabilizace svahu nad RD 193 - Lubina
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 67 kB)
Příloha č. 4 - Koordinační situace stavby, projekt sanačních opatření (pdf 788 kB)
Příloha č. 6 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 72 kB)
Příloha č. 8 - Stavební povolení (pdf 674 kB)
Příloha č. 9 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 81 kB)
Příloha č. 10 - Krycí list pro část A a B (pdf 43 kB)
Dodatečné informace č. 01 (pdf 52 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 56 kB)
Pojištění vozidel Města Kopřivnice a příspěvkových organizací
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB)
Aktuální seznam vozidel Města Kopřivnice a příspěvkových organizací (pdf 28 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Zpracování Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod ORP Kopřivnice s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 116 kB)
Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo (doc 150 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 103 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB)
Výměna pultu centrální ochrany
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 48 kB)
Multifunkční zařízení
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 33 kB)
Renovace tonerů
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 41 kB)
Lubina – Na Velové – oprava havarijního stavu propustku
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 6.0 MB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 71 kB),
Příloha č. 3 - Vyjádřením správců sítí (pdf 6.3 MB),
Příloha č. 4 - Informativní zákres nově budované kanalizace vč. přípojek (pdf 590 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 76 kB),
Příloha č. 6 - Krycí list (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
Rekonstrukce dešťové kanalizace na ulici Školní, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Katastrální situace s hrubým vyznačením rozsahu díla (pdf 674 kB),
Doplnění PD - výkres č. A (pdf 646 kB),
Specifikace veřejné zakázky (pdf 68 kB),
Souhlas s ohlášením stavby (pdf 280 kB),
Návrh smlouvy o dílo (pdf 73 kB),
Krycí list nabídky (pdf 44 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb metodou EPC
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB)
Obchodní podmínky – návrh SOD s přílohou P1 – seznam objektů pro podrobnou analýzu (pdf 108 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB)
DDM – táborová základna Kletné – zateplení obvodového pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB)
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 56 kB)
Výkaz výměr (pdf 55 kB)
Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 84 kB)
Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Kopřivnici – dodávka softwaru vč. hardwarového vybavení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 196 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky včetně výkazu výměr (doc 49 kB)
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 108 kB),,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 62 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Kopřivnice – monitoring starých ekologických zátěží
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 67 kB),
Krycí list nabídky (doc 102 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (doc 30 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 96 kB)
Tisk kalendáře města na rok 2013
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB)
Krycí list nabídky (pdf 48 kB)
Návrh smlouvy o dílo (pdf 35 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Toaletní potřeby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 125 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 82 kB)
Rekonstrukce komunikace na ul. Horní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Výkaz výměr (xls 54 kB),
Návrh smlouvy o dílo (doc 100 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Docházkové terminály
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 32 kB)
Nebytové prostory č.p. 684 na ulici Česká v Kopřivnici – výměna oken
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Specifikace veřejné zakázky (pdf 54 kB),
Specifikace výplní otvorů (pdf 273 kB),
Počty výplní otvorů (pdf 24 kB),
Požadované technické parametry nabízených oken (pdf 41 kB),
Návrh smlouvy o dílo (pdf 48 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Výběr technického dozoru a BOZP pro Projekt odstraňování starých ekologických zátěží - Skládka kalů Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 130 kB),
Zadavací dokumentace (pdf 296 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list (doc 76 kB)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele (doc 36 kB),
Příloha č. 3 - Prohlášení uchazeče o nabídkové ceně (doc 26 kB),
Příloha č. 4 - Prohlášení uchazeče o seznámení se zadávací dokumentací (doc 28 kB),
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení uchazeče o pravdivosti údajů (doc 26 kB),
Příloha č. 6 - Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky (xls 24 kB),
Příloha č. 7 - Návrh mandátní smlouvy (doc 168 kB),
Příloha č. 8 - Situace (pdf 1.9 MB),
Dodatečné informace (pdf 136 kB),
Písemná zpráva zadavatele (pdf 61 kB)
Výměna svislého stoupacího vedení vodoinstalace a osazení odpočtových vodoměrů na studenou vodu v bytových domech č.p. 398-403 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
PD: Osazení bytových vodoměrů Obránců míru v bytových domech č.p.398 - 403 a slepý položkový rozpočet. (zip 3.7 MB),
Specifikace zakázky (pdf 48 kB),
Návrh smlouvy o dílo (doc 62 kB),
Dodatečné informace (pdf 43 kB), Výkaz výměr 398-403 (xls 306 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB)
Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Krycí list (doc 96 kB),
Návrh smlouvy o dílo (pdf 87 kB),
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kopřivnice (pdf 79 kB),
Příloha Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice (pdf 416 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 56 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Klub Kamarád na ulici Francouzská v Kopřivnici – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Smlouva o dílo - návrh (pdf 48 kB),
Znalecký posudek (pdf 377 kB),
Položkový rozpočet stavby (pdf 555 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 72 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Objekt č.p. 684 na ulici České v Kopřivnici – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Smlouva o dílo - návrh (pdf 48 kB),
Znalecký posudek (pdf 1.9 MB),
Položkový rozpočet stavby (pdf 525 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
Vnitřní vybavení hasičské zbrojnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Popis požadavků, rozměrů a další upřesnění (pdf 185 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 89 kB)
Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Dodatečné informace (pdf 112 kB),
Obchodní podmínky (pdf 32 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 45 kB)
Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice včetně rozboru vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické studie v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 167 kB),
Krycí list nabídky (pdf 75 kB),
Krycí list nabídky (doc 177 kB),
Seznam dodavatelů vyzvaných k podání nabídky (pdf 51 kB),
Doplňující informace (pdf 132 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání nabídek (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek (pdf 76 kB)
Parkoviště u MŠ na ul. Zd. Buriana
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 69 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (pdf 28 kB),
Krycí list nabídky (doc 73 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 75 kB)
Zastupování Města Kopřivnice při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Specifikace veřejné zakázky (pdf 73 kB),
Návrh smlouvy (pdf 158 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 59 kB)
Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa, opěrná zeď
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 205 kB),
Vzor písemné žádosti o zadávací dokumentaci (pdf 28 kB),
Krycí list nabídky (doc 72 kB),
Návrh smlouvy o dílo (pdf 212 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 76 kB)
Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (pdf 295 kB),
Příloha č. 1 - Studie proveditelnosti (pdf 2.8 MB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy na dodávku (doc 196 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (doc 168 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 228 kB),
Protokol z 1. jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 935 kB),
Protokol z 2. jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 188 kB)
Kompostéry
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 32 kB)
MŠ Francouzská v Kopřivnici – oprava střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 55 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek (pdf 3.3 MB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr stavby (pdf 572 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 145 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 1.2 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 291 kB)
IPRM Jih – II. etapa – Veřejná prostranství
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 224 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 686 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 309 kB)
Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 81 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 50 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu zakázky (pdf 72 kB),
Příloha č. 3 - Kupní smlouva (pdf 66 kB),
Doplnění specifikace předmětu zakázky č. 1 (pdf 196 kB),
Doplnění specifikace předmětu zakázky č. 2 (pdf 195 kB),
Rozhodnuti o vyloučení a zrušení (pdf 318 kB)
Rozšíření kapacity Azylového domu Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 140 kB),
Protokol o prvním jednání hodnotící komise (pdf 778 kB),
Protokol o druhém jednání hodnotící komise (pdf 771 kB),
Protokol o třetím jednání hodnotící komise (pdf 1.6 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB)
Hala házené při ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici – oprava havarijního stavu střešního pláště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek posouzení současného stavu střešního pláště (pdf 389 kB),
Příloha č. 4 - Výkaz výměr stavby (pdf 478 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 64 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 48 kB)
Zpevňování ploch pod kontejnery na území Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 62 kB),
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (pdf 20 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 88 kB)
Počítačové sestavy pro registr vozidel
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 40 kB)
ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice – oprava školní kuchyně
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 3 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 59 kB),
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 65 kB),
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky(pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 70 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 46 kB)
ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225, Kopřivnice – vybudování školní zahrady pro MŠ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 64 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 66 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 43 kB),
Příloha č. 4 - Situace s vyznačením vymezení přístupu do MŠ (pdf 749 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
Pojízdné regály
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 52 kB),
Příloha č. 1 - Popis technických požadavků a další upřesnění (pdf 70 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 115 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 120 kB)
Smlouva na servisní činnost výtahů v majetku města Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 51 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 43 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace zakázky (pdf 62 kB),
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (pdf 15 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 65 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 62 kB)
Restaurování hrobky rodiny Raškovy, Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 74 kB),
Příloha č. 1 - restaurátorský záměr (pdf 3.1 MB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 78 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy dílo (pdf 70 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky (pdf 42 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 62 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 51 kB)
MŠ Záhumenní, Kopřivnice – výměna oken včetně vstupních dveří
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 53 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace výplní otvorů (pdf 59 kB),
Příloha č. 3 - Specifikace dalších prací a MIV (pdf 39 kB),
Příloha č. 4 - Požadované technické parametry oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
MŠ Francouzská, Kopřivnice – výměna oken včetně vstupních dveří
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 59 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 54 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace výplní otvorů (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Specifikace dalších prací a vyzdívek (pdf 43 kB),
Příloha č. 4 - Požadované technické parametry oken (pdf 39 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 47 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 49 kB)
Servis zařízení elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 56 kB),
Oznámení o zrušení výběrového řízení (pdf 44 kB)
Systém pojízdných regálů
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Oznámení o zrušení výběrového řízení (pdf 55 kB)
Zadavatelská činnost - Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 77 kB),
Příloha č. 1 - Obsah nabídky (pdf 26 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu zakázky (pdf 32 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Ochrana kultur proti buřeni v roce 2012
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 1 - Projekt prací (pdf 18 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 18 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 33 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 48 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
Parkoviště u MŠ na ul. Záhumenní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 70 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (doc 28 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 73 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 92 kB)
Přechod pro chodce u KD Kopřivnice - Vlčovice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 72 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (doc 28 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 74 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 51 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 81 kB)
Servis zařízení elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 35 kB)
Zachycení dešťových vod u BD ul. Lidická
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 72 kB),
Příloha č. 3 - 2 x SITUACE EN s hrubým vyznačením rosahu díla (pdf 1.0 MB),
Příloha č. 5 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 70 kB),
Příloha č. 6 - Stavební povolení (pdf 7.2 MB),
Příloha č. 8 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 76 kB),
Příloha č. 9 - Krycí list (pdf 43 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 85 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 54 kB)
Příměstský les Šostýn
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 82 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 40 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy dílo (doc 116 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 54 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB)
ZŠ sv. Zdislavy, Štefánikova 117, Kopřivnice – GO kanalizace
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 60 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 66 kB),
Příloha č. 4 - Krycí list (pdf 42 kB),
Příloha č. 5 - Situace (pdf 98 kB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 61 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 67 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 45 kB)
Zajištění zadavatelské činnosti při výběrových řízeních na zhotovitele akce „Revitalizace obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů na bytových domech Obránců míru č.p. 401-403 v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Specifikace zakázky (pdf 74 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB),
Názvy dodavatelů vyzvaných k podání nabídky (pdf 42 kB)
Kancelářský papír
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení
Protokol o vyhodnocení (pdf 38 kB)
Francouzská č.p. 1196-1197, Kopřivnice – oprava střešních plášťů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 68 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky (pdf 56 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 108 kB),
Příloha č. 3 - Znalecký posudek střešní skladby, její montáže, vč. klempířských prvků na objekt BD na ul. Francouzská č.p. 1196 (pdf 2.6 MB),
Příloha č. 4 - Znalecký posudek střešní skladby, její montáže, vč. klempířských prvků na objekt BD na ul. Francouzská č.p. 1197 (pdf 2.3 MB),
Příloha č. 5 - Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce (pdf 299 kB),
Příloha č. 6 - Výkaz výměr stavby (pdf 587 kB),
Příloha č. 7 - Půdorys střechy (pdf 295 kB),
Dodatečné informace (pdf 46 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 82 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 109 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Zpevňování ploch pod kontejnery na území Kopřivnice, PD
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 63 kB),
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (pdf 22 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 50 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Zajištění kulturně-osvětových činností v rámci Kult. domu Kopřivnice vč. jeho správy a provozovaní
Oznámení o zahájení koncesního řízení,
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení (pdf 519 kB)
Deratizace ve městě Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - Seznam objektů v majetku města (pdf 21 kB),
Příloha č. 2 - Seznam bytových domů (pdf 20 kB),
Příloha č. 3 - Seznam kanalizačních šachet (pdf 22 kB),
Příloha č. 4 - Mapa části pozemků, objektů a kanalizačních sběračů (pdf 990 kB),
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (doc 58 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 64 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Údržba luk – Janíkovo sedlo, sjezdovka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 57 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (doc 2.1 MB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 52 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 84 kB)
Rozšíření stávající vozovky v Lubině - zatáčka směr Mniší - Velová
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 71 kB),
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (doc 87 kB),
Doplňující informace (pdf 54 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 124 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 223 kB)
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 50 kB)
Příměstský les Šostýn
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 88 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (pdf 23 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 67 kB),
Oznámení o zrušení zadávacího řízení (pdf 46 kB)
Zpracování odborných analýz - mapování potřeb veřejnosti a finanční analýza poskytovatelů v rámci procesu plánování sociálních služeb
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 115 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 164 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (doc 376 kB),
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (doc 90 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 139 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 133 kB)
Revitalizace obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů na bytových domech Obránců míru č.p. 398-400 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky (pdf 84 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 210 kB),
Doložení realizačních opatření (pdf 231 kB),
Formulář pro zpracování cenové kalkulace (xls 35 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 79 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 93 kB)
Územní studie Kopřivnice Sever
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 65 kB),
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (doc 94 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (doc 148 kB),
Příloha č. 3 - Situace (pdf 492 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 59 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 85 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
OŽP - Zalesňování v roce 2012
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 53 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 22 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 20 kB),
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo na zakázku „Zalesňování v roce 2012 (pdf 45 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 49 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 68 kB)
Natočení 3 videospotů v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 84 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 80 kB),
Příloha č. 3 - Tabulka pro výpis ceny (pdf 78 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 63 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 114 kB)
Realizace infokampaně k třídění odpadů v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 54 kB),
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace (pdf 73 kB),
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (pdf 92 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 55 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 84 kB)
ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice – oprava školní kuchyně
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 56 kB),
Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu (pdf 60 kB),
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 56 kB),
Příloha č. 3 - Půdorys kuchyně 1. NP s orientačním vyznačením důležitých spotřebičů (pdf 558 kB),
Příloha č. 4 - Půdorys kuchyně 2. NP s orientačním vyznačením důležitých spotřebičů (pdf 626 kB),
Příloha č. 5 - Legenda k půdorysům (pdf 26 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 62 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 69 kB)
Výměna stoupacího vedení plynoinstalace a vnitřní kanalizace v bytovém domě č.p. 988 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 55 kB),
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo (pdf 46 kB),
Příloha č. 2 - Kopie zprávy o kontrole plynozařízení (pdf 108 kB),
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet (pdf 30 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 72 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 82 kB)
Zateplení obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů na bytových domech Obránců míru č.p. 401-403 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 1 - specifikace zakázky (pdf 81 kB),
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo (pdf 95 kB),
Příloha č. 3 - doložení realizace opatření (pdf 235 kB),
Příloha č. 4 - formulář pro zpracování celkové ceny (xls 35 kB),
Dodatečná informace (pdf 57 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 89 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 108 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 44 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Zateplení obvodových konstrukcí a stropu, rekonstrukce balkónů na bytových domech Obránců míru č.p. 398-400 v Kopřivnici
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 66 kB),
Příloha č. 1 - specifikace zakázky (pdf 81 kB),
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo (pdf 95 kB),
Příloha č. 3 - doložení realizace opatření (pdf 235 kB)
Příloha č. 4 - formulář pro zpracování celkové ceny (xls 35 kB)
Dodatečná informace (pdf 57 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 86 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 84 kB),
Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (pdf 43 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 44 kB)
Územní studie Kopřivnice nad ul. Sluneční
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 61 kB),
Příloha č. 1 - krycí list (pdf 44 kB),
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo (pdf 83 kB),
Příloha č. 3 - situace (pdf 405 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 60 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 91 kB),
Informace o vyhodnocení veřejné zakázky (pdf 47 kB)
E-learning – vytvoření a provoz vzdělávacího portálu
(výběrové řízení je realizováno prostřednictvím elektronického tržiště)
Zadání výběrového řízení,
Protokol o vyhodnocení (pdf 27 kB)
Zajištění a administrace zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr provozovatele Městského informačního centra v Kopřivnici“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 114 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 112 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 78 kB),
MÚ těžba v roce 2012
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (pdf 58 kB),
Příloha č. 1 - projekt MÚ těžby v roce 2012 (pdf 20 kB),
Příloha č. 2 - krycí list (pdf 17 kB),
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo (pdf 35 kB),
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek (pdf 65 kB),
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pdf 47 kB)
Banner - Ko-projekty
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Dechovému orchestru schází více místních muzikantů

Celovečerní Podzimní koncert městského dechového orchestru nabídl minulou sobotu pestrý program složený z klasiky i populární hudby.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Po víc jak dvou letech pozval Městský dechový orchestr Kopřivnice své publikum do místa svých pravidelných zkoušek. Podzimní koncert ve velkém ...

Speciálně vycvičení psi budou už od ledna diagnostikovat rakovinu v novém centru

Kopřivnice (dam) – Ještě zhruba měsíc a mělo by být hotovo. České centrum signálních zvířat (ČCSZ) dokončuje budování nového sídla. Organizace, která se už ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]73.8
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 16.940.000 Kč
přiznaná dotace - 15.880.000 Kč
podíl města - 1.060.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů