ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zdravé město Kopřivnice - Co je Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Základní informace

Zdravé město
Místní Agenda 21
Udržitelný rozvoj
Společenská odpovědnost

Zdravé Město

Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé i město. Jde tedy o sladění mnoha oblastí zvyšování úrovně a kvality života občanů. Životní prostředí, doprava, sociální oblast, bezpečnost, školství, volný čas, …, to vše jsou oblasti důležité pro každého z nás.

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regionu se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst, poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni.

Město Kopřivnice je od 1. 1. 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. V roce 2020 tuto asociaci tvořilo 131 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a MAS, které se zapojují do postupu strategického rozvoje a do diskusí o záměrech města v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a aktivním zapojením veřejnosti. Realizací těchto procesů se i Kopřivnice přibližuje evropským standardům.

mapa zdravých měst

Místní Agenda 21

logo Místní Agenda 21

Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.

Místní Agenda 21 (MA21) prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Více informací na: ma21.cenia.cz

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový, který se snaží zvrátit tyto trendy a způsoby chování. Neznamená pouze ochranu životního prostředí, ale je především snahou o sladění ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v rámci přírodních limitů naší planety. Není krokem zpět do minulosti. Naopak, usiluje o modernizaci a efektivní využívání nových technologií a postupů, které šetří čas, energii, pohonné hmoty, životní prostředí, a tím přispívá k vyšší kvalitě života.

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Je dobrovolné začlenění sociálních a ekologických hledisek do každodenní činnosti organizací s vazbou na všechny zainteresované strany. Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti.

Mezi hlavní zásady, kterými se společensky odpovědné organizace řídí patří:
v ekonomické oblasti:

 • bezkorupční jednání
 • transparentnost finančních transakcí
 • dobré vztahy se zákazníky, obchodními partnery, veřejností, …
 • ochrana duševního vlastnictví
v sociální oblasti:
 • podpora filantropie a dobrovolnictví
 • komunikace se zainteresovanými stranami
 • striktní dodržování lidských práv
 • dodržování pracovních standardů
v environmentální oblasti:
 • šetrná produkce
 • ekologická politika na všech úrovních (např. využívání recyklovaného papíru, elektronizace komunikace a procesů, třídění odpadu, používání vratných obalů, používání výrobků z certifikované ekologické produkce a fair-trade výrobků, …)
 • ochrana využívaných přírodních zdrojů (snižování energetické náročnosti, úspory vody, využívání alternativních zdrojů energií, …)

Společenská odpovědnost města Kopřivnice

Výkonem veřejné správy v souladu s principy udržitelného rozvoje, které město Kopřivnice ve své činnosti dlouhodobě uplatňuje, naplňuje zásady CSR. Jeho snahy v této oblasti byly oceněny jak regionálními, tak i národními cenami:

14. 4. 2014 Kopřivnice je nejodpovědnějším městem v kraji
Cena jmana kraje za společenskou odpovědnost

10. 4. 2015 Kopřivnice je opět nejodpovědnější v kraji
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

7. 4. 2016 Kopřivnice je potřetí nejodpovědnější v kraji
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

24. 11. 2016 Kopřivnice získala Národní cenu za společenskou odpovědnost
Národní cena za společenskou odpovědnost Národní cena za společenskou odpovědnost

18. 5. 2018 Kopřivnice získala další Cenu za společenskou odpovědnost

2018 Kopřivnice získala ocenění v rámci Národní ceny kvality ČR
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů