Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Základní informace

Zdravé Město

Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé i město. Jde tedy o sladění mnoha oblastí zvyšování úrovně a kvality života občanů. Životní prostředí, doprava, sociální oblast, bezpečnost, školství, volný čas, …, to vše jsou oblasti důležité pro každého z nás.

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regionu se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst, poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni.

Město Kopřivnice je od 1. 1. 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. V roce 2014 tuto asociaci tvořilo 115 měst, obcí a regionů, které se zapojují do postupu strategického rozvoje a do diskusí o záměrech města v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a aktivním zapojením veřejnosti. Realizací těchto procesů se i v Kopřivnice přibližuje evropským standardům.

mapa zdravých měst

Místní Agenda 21

logo Místní Agenda 21

Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.

Místní Agenda 21 (MA21) prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Více informací na: www.cenia.cz

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový, který se snaží zvrátit tyto trendy a způsoby chování. Neznamená pouze ochranu životního prostředí, ale je především snahou o sladění ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v rámci přírodních limitů naší planety. Není krokem zpět do minulosti. Naopak, usiluje o modernizaci a efektivní využívání nových technologií a postupů, které šetří čas, energii, pohonné hmoty, životní prostředí, a tím přispívá k vyšší kvalitě života.

Aktuality

Říjnové Dny zdraví nabídnou akce pro veřejnost a seniory

Farmářský trh, kreativní dílna pro seniory nebo veřejná obhajoba plnění kritérií MA21 jsou akce, kterými se Kopřivnice připojuje k říjnovým Dnům zdraví. Farmářský trh se uskuteční 14.10.2016 od 9.00 hodin v centru města. Již tradičně jej obohatí výstavka právě rostoucích hub a mykologická poradna pana Jaromíra Durčeka. Tomu, jestli je Kopřivnice Zdravé město, se bude věnovat Veřejná obhajoba kritérií MA 21, která se uskuteční 18.10.2016 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Kopřivnici. Senioři si budou moci své šikovné ruce procvičit v rámci Kreativní dílny, která je pro ně nachystaná na 20.10.2016 od 8:30 v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici.
Farmářský trh Obhajoba Zdravé město Kopřivnice Kreativní dílna

Podzimní likvidace autovraků

Město Kopřivnice ve spolupráci s autovrakovištěm v Ženklavě nabízí bezplatnou likvidaci autovraků. Akce proběhne 22. 10. 2016 od 8.00 do 12.00 hodin. Vlastníkům likvidovaných vozidel bude vydáno Potvrzení o převzetí autogramu. K likvidaci vozu je nutná přítomnost majitele s občanským průkazem (nebo zplnomocněné osoby) a doklady od vozidla. Nepojízdná vozidla budou odtažena. Vozidla je možno nahlásit do 22. 10. 2016 na tel. 556 852 614 nebo 602 550 002.
Likvidace autovraků 2016
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS