ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zdravé město Kopřivnice - Zápisy
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Zápisy

Zápisy komise PZM a MA21

Rok 2022

 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 21.11.2022, P1 (pdf 534 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 28.6.2022, P1, P2, P3 (pdf 2.8 MB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 11.04.2022 (pdf 178 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 12.04.2022 (pdf 210 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 13.04.2022 (pdf 270 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 26.1.2022 (pdf 1.7 MB)

Rok 2021

 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 20.10.2021 (pdf 186 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 19.09.2021 (pdf 174 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 18.10.2021 (pdf 169 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 07.10.2021 (pdf 1.1 MB)

Rok 2020

 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 27.10.2020 (pdf 115 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 23.10.2020 (pdf 123 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 02.07.2020 (pdf 101 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 09.09.2020 (pdf 187 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 08.09.2020 (pdf 201 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 07.09.2020 (pdf 186 kB)

Rok 2019

 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 4.12.2019 (pdf 105 kB)
 • Zápis z akce Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště - 12.09.2019
  (pdf 811 kB)
 • Zápis z projednání Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice - 24.06.2019 (pdf 956 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 15.05.2019 (pdf 171 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 14.05.2019 (pdf 194 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 13.05.2019 (pdf 195 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 17.04.2019 (pdf 298 kB)
 • Zápis z jednání Týmu pro UR - 09.01.2019 (pdf 361 kB)

Rok 2018

 • Zápis z projednání nových herních prvků ve vytipovaných sídlištních lokalitách - 16. a 18. 7. 2018 (pdf 435 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 16.04.2018 (pdf 538 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 17.04.2018 (pdf 506 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 18.04.2018 (pdf 536 kB)

Rok 2017

 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 27.04.2017 (pdf 486 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 26.04.2017 (pdf 608 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 24.04.2017 (pdf 526 kB)
 • Zápis z květnového Fóra Zdravého města Kopřivnice (pdf 111 kB)
 • Zápis z veřejného projednání k bývalému házenkářskému hřišti - 26.01.2017 (pdf 107 kB)

Rok 2016

 • Zápis z veřejného projednání koncepce parkoviště Sever na ulici 17. listopadu - 23.11.2016 (pdf 93 kB)
 • Zápis z veřejného projednání Návrh vedení cyklostezek a cyklotras v Kopřivnici a místních částech - 12.09.2016 (pdf 223 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem? Ovšem!“ - 11.05.2016 (pdf 115 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 03.05.2016 (pdf 129 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 18.04.2016 (pdf 120 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 20.04.2016 (pdf 139 kB)
 • Zápis z veřejného projednání Revitalizace ulice Štramberské - 17.02.2016 (pdf 63 kB)
 • Zápis z veřejného projednání architektonické studie revitalizace centra města Kopřivnice - 10.02.2016 (pdf 69 kB)

Rok 2015

 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 04.05.2015 (pdf 145 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 05.05.2015 (pdf 129 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 06.05.2015 (pdf 141 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem? Ovšem!“ - 20.05.2015 (pdf 76 kB)

Rok 2014

 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 24.03.2014 (pdf 153 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 25.03.2014 (pdf 137 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 26.03.2014 (pdf 140 kB)

Rok 2013

 • Zápis z jednání - Seznámení s investičním záměrem „Parkování Trappes“ - 23.10.2013 (pdf 111 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem? Ovšem!“ - 20.05.2013 (pdf 116 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 15.04.2013 (pdf 93 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 16.04.2013 (pdf 113 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 17.04.2013 (pdf 135 kB)

Rok 2012

 • Zápis z jednání v místní části Mniší – Připomenutí projektové dokumentace chodníku v Mniší - 21.11.2012 (pdf 97 kB)
 • Zápis z dětského Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem? Ovšem!“ ... tentokrát s mládeží - 17.05.2012 (pdf 102 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem? Ovšem!“ - 23.05.2012 (pdf 110 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Mniší - 28.03.2012 (pdf 110 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Lubina - 27.03.2012 (pdf 141 kB)
 • Zápis z veřejné schůze s občany v místní části Vlčovice - 26.03.2012 (pdf 110 kB)
 • Zápis z jednání – Rozšíření kapacity Azylového domu Kopřivnice a rekonstrukce ul. Horní - 25.01.2012 (pdf 98 kB)

Rok 2011

 • Zápis z jednání v místní části Mniší – Seznámení s projektovou dokumentací chodníku v Mniší - 31.10.2011 (pdf 95 kB)
 • Zápis z veřejného projednání o návrhu dětského hřiště ve Vlčovicích – 20.06.2011 (pdf 110 kB)
 • Zápis z veřejného projednání o návrhu dětského hřiště ve Vlčovicích – 02.05.2011 (pdf 83 kB)
 • Zápis z veřejného projednání projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska -13.06.2011 (pdf 121 kB)
 • Zápis z veřejného projednání Projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží – 09.06.2011 (pdf 129 kB)
 • Zápis z veřejné schůze v místní části Lubina – 04.04.2011 (pdf 135 kB)
 • Zápis z veřejné schůze v místní části Mniší – 29.03.2011 (pdf 118 kB)
 • Zápis z veřejné schůze v místní části Vlčovice – 28.03.2011 (pdf 132 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem „S Vámi o všem? Ovšem!“ - 19.05.2011 (pdf 115 kB)

Rok 2010

 • Zápis z veřejného projednání INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA – OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE – JIH, II etapa. – 15.12.2010 (pdf 240 kB)
 • Zápis z veřejného projednání dílčích projektů Rekonstrukce 1. úseku ul. Štramberské/Štefánikovy a Sad dr. Edvarda Beneše – 25.08.2010 (pdf 130 kB)
 • Zápis z veřejného projednání dílčích projektů Regenerace městských bytových domů a Revitalizace veřejných prostranství – 28.06.2010 (pdf 231 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města 2010 aneb akce s názvem „S Vámi o Všem? Ovšem!“
  – 19.05. 2010 (pdf 121 kB)
 • Zápis z veřejného projednání – Legální stěny – 22.04.2010 (pdf 1.0 MB)
 • Zápis z veřejné schůze v místní části Vlčovice – 26.04.2010 (pdf 107 kB)
 • Zápis z veřejné schůze v místní části Mniší – 27.04.2010 (pdf 133 kB)
 • Zápis z veřejné schůze v místní části Lubina – 28.04.2010 (pdf 123 kB)
 • Zápis z jednání - setkání k tématu Kampaně a osvětové akce roku 2010 (pdf 121 kB)

Rok 2009

 • Zápis z veřejného projednání - komplexní dopravní studie - 19.08.2009 (pdf 303 kB)
 • Zápis z veřejného projednání Regenerace zeleně na sídlišti KOREJ v Kopřivnici – 16.09.2009 (pdf 1.0 MB), prezentace (pdf 2.8 MB)
 • Zápis z veřejného projednání - skatepark Kopřivnice - 24.06.2009 (pdf 280 kB)
 • Zápis z Fóra Zdravého města - 14.05.2009 (pdf 132 kB)
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů