ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 24.11.2022 - „Výzvou bude centrum nejen dostavět, ale především oživit,“ říká starosta Adam Hanus
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 41/2022 ze dne 24.11.2022

„Výzvou bude centrum nejen dostavět, ale především oživit,“ říká starosta Adam Hanus

(Počet zobrazení: 1707)
Starosta města Kopřivnice Adam Hanus.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Starosta města Kopřivnice Adam Hanus.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice – Do křesla starosty Kopřivnice usedl Adam Hanus zhruba před měsícem. Následující rozhovor je nejen o plánech a cílech nového a zároveň nejmladšího starosty v novodobé historii města, ale i o tom, s jakými problémy se bude aktuální vedení radnice potýkat, a dotkne se i toho, co předcházelo ustavení stávající koalice.

Jak probíhala povolební koaliční vyjednávání? Narazili jste na nějaké významnější třecí plochy a bylo třeba nějakých větších kompromisů, aby koalice vznikla?

Proběhlo to všechno poměrně velice hladce. Zvažovali jsme samozřejmě zapojení ještě nějakého dalšího subjektu z těch, kteří se dostali do zastupitelstva, ale tam ta jednání nedopadla tak, jak jsme si představovali. Reálně jsme jednali se všemi stranami. Jediné, co nám možná může být vyčítáno, je, že jsme nejednali přímo s panem Krompolcem jako lídrem ANO, ale sešli jsme se s jinými zastupiteli zvolenými za ANO. Vyhodnocovali jsme možnost, zda ANO přizvat a vytvořit superkoalici. Zároveň jsme chtěli zachovat dvě křesla místostarostů stejně jako rozumný poměr hlasů v radě. Svou roli hrály i zkušenosti s jednáním místního ANO v minulosti, takže jsme nakonec dali přednost spíš osobním vazbám a zkušenostem z minulé dobré spolupráce. Všichni lídři koaličních stran se známe delší dobu a priority a vize pro město máme podobné. Proto ta shoda přišla rychle a poměrně organicky, zatímco s ANO 2011 bychom museli náročně vyjednávat podmínky koaliční dohody.

Přesto byla nějaká oblast, kde bylo nalezení shody nejkomplikovanější?

Nedá se říci, že bychom byli v rozporu u některé zásadní priority. Každý ale samozřejmě přikládá tomu či onomu větší důležitost a snaží se prosadit něco ze svého programu. Vedli jsme debatu okolo efektivního nakládání s odpady. Řešili jsme například priority v rámci budov a sportovišť ve městě. Měli jsme debatu ohledně bydlení a bytové situace. Možná větší debata byla okolo výborů, komisí a pracovních skupin. Radnice zřídila pracovní skupiny pro řadu oblastí. Mnohé z nich už splnily svůj účel. Proto jsme se dohodli na velké revizi výborů, komisí a různých skupin. Na ustavujícím zastupitelstvu jsme zřídili finanční a kontrolní výbor. Na poslední listopadové jednání rady města jdou veškeré podklady pro zřízení výborů místních částí, které bychom měli volit na zastupitelstvu 15. prosince. Dohodli jsme se po debatě, že tyto výbory budou zachovány, ale obsazovány nebudou výhradně podle politického klíče. Příležitost nominovat své zástupce dostanou nejen politické strany, ale chceme zapojit i lidi, kteří se podílejí na utváření toho života v obcích, ať už to jsou zástupci spolků, sportovních klubů a podobně.

Co podle vás bude v celém následujícím čtyřletém volebním období největší výzvou pro vedení kopřivnické radnice?

Největší výzvou pro čtyřleté období a převážně pro příští rok je dokončit rekonstrukci centra města tak, aby to nemělo další ekonomický dopad do rozpočtu města. Jde nám o to, aby centrum bylo nejen dostavěné, ale abychom do něj dostali život. Období rekonstrukce přineslo velká omezení pro naše živnostníky a podnikatele ať už kvůli covidu, nebo samotné stavbě. V tuto chvíli připravujeme dotační program pro provozovny, které jsou projektem postižené, a rádi bychom jim kompenzovali jejich ztrátu. Vymýšlíme i způsob, jak k nim dostat klientelu. Jednou z myšlenek je v případě darů a odměn směřovat obdarované k tomu, aby poukazy a případně i vlastní peníze utratili v provozovnách v centru. Chceme docílit, aby centrum skutečně žilo a lidé do něj chodili a trávili v něm čas. Má to být prostor pro setkávání lidí. Je důležité, aby v centru mohl své akce pořádat kulturní dům i různé spolky. Potřebujeme vybudovat zázemí pro hudební aktivity, trhy a pro oslavy svátků, jako jsou Vánoce. Samozřejmě budeme dbát na to, aby tam vzkvétala zeleň, na místě zůstaly i některé vyšší stromy, aby tam byl dostatek stínu. Chtěli bychom, aby svému účelu sloužily rovněž výstavní pavilony. O jejich náplni jednáme s muzeem, Tatrou nebo se školami. Jednoduše chceme, aby centrum bylo vizitkou města.

Takže větší výzvou bude spíš to, co bude následovat po dokončení rekonstrukce, než stavba samotná?

Stávající soukromí majitelé budov v okolní centra čekají na dokončení centra, aby s námi zahájili debatu o jednotné úpravě fasád a vizuálního uchopení celého okolí. V druhé fázi je nutné, aby rekonstrukce neskončila v nějakém místě, kde bude prostor navazovat na popraskané chodníky a polámané patníky. Postupně chceme rozšiřovat opravy komunikací z centra do jeho širšího okolí. Ale všechna pozornost se určitě nebude vztahovat jen na centrum. Dalším velkým úkolem je vymyslet, zrekonstruovat a oživit budovu základní školy Náměstí. Budeme vycházet ze studie, která počítá s přestěhováním knihovny, její prostory by mohly využívat i školy, dům dětí a mládeže nebo spolky. V neposlední řadě budeme nadále jednat s developery o výstavbě bytových domů v těch lokalitách, které jsou k tomu určené. A zároveň se budeme snažit vymyslet, jaké vlastní prostředky má město k tomu, aby bytovou problematiku trošku nastartovalo.

Programové prohlášení nové koalice je nastaveno poměrně ambiciózně. Je reálné věci, které jste si vytkli, v období čtyř let stihnout, nebo je to pojímáno spíš jako záměry na nějaké delší období?

Myslím, že zvolení zástupci města by neměli plánovat jen na čtyři roky. Pro toto čtyřleté období jsou v plánu jednak věci, které se musí dokončit, ale také záměry, které je třeba minimálně začít řešit a projektovat. Určitě nestihneme všechno, co jsme si naplánovali, dotáhnout až do přestřižení pásky. Všechno, co zmiňujeme v programu, ale chceme rozběhnout tak, abychom je v příštím období, kdyby se nám podařilo znovu uspět, mohli dotáhnout, nebo je předat dál.

Na radnici jste přišli v době, kdy už byla sestavena základní kostra rozpočtu. Nyní probíhají práce na jeho finalizaci. Jak moc se bude lišit od toho, co vám tady přenechalo původní vedení, a jak se v ní odrazí ty nové priority?

Původní vedení nemělo vůbec jednoduchou situaci, protože tady v tom novém složení působilo pouze dva roky. A tím pádem dokončovalo řadu věcí, které se rozběhly ještě za našeho působení v letech 2018 až 2020. Velkou ránu jim navíc uštědřil i covid. Takže se věnovali stávajícím projektům, mnoho z nich bylo dokončeno. Když jsme teď studovali návrh rozpočtu, tak vidíme opravdu ještě naše předcházející akce, které se třeba do rozpočtu 2020, 2021 nevešly. Pro mě a Stanislava Šimíčka to mnohdy nejsou nové věci. A David Monsport působení radnice také sledoval, takže i pro něj tam nejsou velká překvapení. V tuto chvíli pracujeme na několika novinkách, které si necháváme spíš do druhé části rozpočtu, která se bude schvalovat v březnu podle skutečných možností města. Prioritně je třeba postarat se o chod města a dokončení předcházejících akcí. Vytváříme i dostatečně velkou finanční rezervu pro případ, že by situace s energiemi dále eskalovala, abychom nemuseli během roku hledat dodatečné prostředky.

V nadcházejícím období se dají očekávat poměrně zásadní ekonomické problémy. Jak se to všechno odrazí ve správě města a nebude třeba kvůli tomu nějak revidovat vaše plány?

Energie máme v tuto chvíli zajištěné a umíme udělat predikce nákladů. Takže na to jsme už reagovali a v návrhu rozpočtu byly navýšeny provozní náklady našich budov i příspěvkových organizací. Tam by nás nemělo čekat žádné překvapení. To by mohlo nastat u dotací na provoz sportovních klubů. V tomto případě se vychází z cen v letošním roce s nějakým drobným navýšením, ale pokud by ceny vzrostly výrazněji, bude nutné to řešit. Já bych byl rád, kdyby se sportovní kluby opravdu věnovaly sportovní činnosti a aby nájmy a správu a údržbu sportovišť zajišťovalo město. Samozřejmě jdeme i cestou úspor. Jsou naplánovány rekonstrukce osvětlení na dvou školách nebo krytém bazénu, které přinesou nezanedbatelné úspory. Dalším cílem je i kompletní revize a postupná rekonstrukce veřejného osvětlení v celém městě. Musí jít o koncepční řešení. Největším nákladem bude sice výměna sloupů se svítidly, ale nahrazení stávajících výbojek moderními ledkovými zdroji světla a chytrý systém řízení osvětlení nám může ušetřit opravdu hodně peněz. Záměr je navíc v budoucnu využít například střechy městských budov k tomu, abychom si energii také sami vyráběli. Cestou instalace fotovoltaických panelů rozhodně chceme jít, jsou ale třeba důkladné projektové přípravy s cílem snížit závislost na externích zdrojích.

Jaká je vaše osobní priorita coby starosty? Jak by mělo město po čtyřech letech vašeho starostování vypadat?

Chtěl bych, aby lidé byli pyšní na to, že pochází z Kopřivnice, a aby sem s klidným svědomím zvali své rodiny a známé a rádi tu trávili svůj čas. Máme ve městě krásné nové muzeum, expozici Emila Zátopka nebo jeho sochu. Bude zde moderní centrum. Byl bych rád, kdyby lidé následně i uznali, že rekonstruované centrum je funkční, že jde o naplnění promyšlené vize a není to jen stavba za 130 milionů, do které jsme se pustili, protože jsme nevěděli, kam s penězi. Nejde ale jen o centrum. Musíme myslet nejenom na to, aby tady lidé přijížděli, ale především na obyvatele města. Musíme pohnout s opravou vnitrobloků sídlišť. Budeme se starat o silnice, chodníky a jejich bezbariérovost. Prostě bych byl rád, aby lidé časem řekli, že se Kopřivnice posunula k lepšímu.

David MacháčekProhlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů