Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 23/2017 ze dne 15.06.2017

Adaptační strategie na změnu klimatu je dokončena

(Počet zobrazení: 380)
Kopřivnice (hod) - Kopřivnice už má zpracovanou Adaptační strategii na změnu klimatu. Práce na tomto strategickém dokumentu zahájila společnost CI2, o. p. s., vloni na jaře a hotový dokument včetně navrhovaných doporučení předala kopřivnické radnici letos na jaře.

Na zpracování strategie se podíleli nejen pracovníci radnice a organizací města, například Střediska sociálních služeb, Slumeka, ale i zdravotníci, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a odborných firem, jako jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, Povodí Odry či Lesy ČR, ale i místní zemědělci. „Dá se říci, že na dokumentu a navržených opatřeních se podíleli lidé, kteří nějakým způsobem do života v Kopřivnici zasahují,“ poznamenal Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice.

Dokument obsahuje spoustu opatření, která jsou rozdělena do několika oblastí i skupin, a také cílů, od krátkodobých přes střednědobé až po dlouhodobé. „Ne všechna opatření jsou konkrétní, v řadě případů jde o širší návrhy s tím, že adaptační strategie bude podkladem pro vytváření akčních plánů na období jednoho až dvou let, podobně jako je tomu u strategického plánu města, s konkrétními aktivitami v závislosti na vyhlášených dotačních programech,“ upřesnil Hynek Rulíšek. Mezi krátkodobé akce patří například zpracování pasportu pramenů a studánek na území města a místních částí. Tyto informace mohou být důležité pro případné zásobování vodou. K větším opatřením patří například návrh způsobu řešení svodu a využití dešťové vody z Bílé hory, rozšiřovat svod a obnovovat silniční příkopy i pro zajištění většího objemu dešťových srážek. Dále se navrhuje provedení aktualizace pasportu a inventarizace zeleně, přičemž posledně jmenované opatření město již několik let provádí.

„Strategický dokument navrhuje další opatření, a to zajistit dostatek finančních prostředků na provozní bezpečnost zeleně - takzvané rizikové kácení, například v případě silných poryvů větru nebo přívalových dešťů. K opatřením vedoucím ke snižování koncentrací skleníkových plynů by měla patřit finanční a informační podpora obyvatelům města pro využívání obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech, podpora realizace energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech, podpora veřejné dopravy a optimalizace jízdních řádů s ohledem na pracovní dobu firem a veřejných institucí. Město by také mělo podpořit externí zastínění parkovišť a budov v majetku města pro zmírnění vlivu letních veder,“ přiblížil další z navrhovaných opatření místostarosta města Stanislav Šimíček, garant životního prostředí.

Novým strategickým dokumentem se zabývala v květnu rada města, která jej doporučila zastupitelům ke schválení. Ti se jím budou zabývat už za týden 22. června.

„Pokud jej zastupitelé schválí, první akční plán by měl být sestavován na podzim, aby navržené projekty mohly být zahrnuty do rozpočtu města na příští rok a případně mohly získat na realizaci dotaci z příslušných dotačních programů,“ nastínil, co bude následovat, Hynek Rulíšek.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS