Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 08.10.2020 - Dopisy čtenářů
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Národní cena České republiky za jakost - 2016

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 35/2020 ze dne 08.10.2020

Dopisy čtenářů

(Počet zobrazení: 126)
Motýlek se školil

Ve dnech 26. a 27. srpna 2020 se Základní škole a Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici podařilo díky finančním sponzorským darům zorganizovat dvoudenní školení s názvem „Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním“. Toto školení vedli velice uznávaní odborníci NAUTIS v Praze PhDr. Hynek Jůn, Ph.D a Bc. Kateřina Balická, DiS.

Školení obsahovalo opatření a postupy v souvislosti s nežádoucím (problémovým) chováním u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet školených pedagogických pracovníků školy Motýlek byl limitován na 15 účastníků. Tento dvoudenní kurz byl koncipován ryze prakticky. Během kurzu pedagogičtí pracovníci pracovali ve skupinách, osvojili si základy fyzických úchopů, které mohou využít ve své práci při zvládání problémového chování právě u dětí a žáků se SVP ve škole Motýlek. Dále byly účastníkům navrženy krizové scénáře pro konkrétní děti a žáky tak, aby bylo jasné, jak příště postupovat při jejich nežádoucím chováním. Kurz byl akreditován MPSV a všech 15 účastníků obdrželo certifikát o ukončení kurzu.

PhDr. et Mgr. Marek Poruba

ředitel ZŠ a MŠ MotýlekObčan politikus a politik občanem

Vždy hájím obecný názor, že politika je řemeslo a dělá se buď dobře a poctivě, nebo lajdácky a špatně.

Podle toho vypadají výsledky a následně celkové pohledy a úsudky občanů na dění na politické scéně.

Může být žel i něco mezi tím, k ideálu se jen můžeme blížit, ale úměrně klesá i konečná kvalita.

Naše země je ústavně zakotvena v parlamentní demokracii, tedy volné soutěži politických stran. Jde proto o řemeslo na parlamentní úrovni, jakož i na nižších stupních až po městská či obecní zastupitelstva. Nepsaným předpoladem přitom je, že i řemeslo na městské úrovni má být vykonáváno lidmi vzdělanými a čestnými, ukotvenými v obecně přijatelných hodnotách, sdílených jejich voliči. Pak může jít o vzájemnou důvěru, nastavenou volbami.

Těžko se pak přijímají ve veřejnosti vysvětlení, že někdo si přestal, uvnitř politického uskupení, s někým rozumět, a proto se přesune k jinému uskupení. Zcela nepřijatelné je to pak během sdíleného mandátu v daném volebním období. Každé volební uskupení přece stojí na nějakých pevných základech a hodnotách, které společně sdílím, je pak mým slibem je dodržet.

Přijatelným řešením by bylo vrátit mandát a o případné změně, tj. kandidovat za jiný subjekt, si ponechat úvahy pro příští volby.

Připomíná to neblahý politický žebřík, který je někomu jediným vodítkem k osobnímu prosazení za jakoukoliv cenu. A když se to snaží nějak vysvětlit veřejnosti, je to trapnost nad trapnost.

Nebo když někdo byl zvolen za nějakou stranu a pak tvrdí, že vlastně už tam není. Marnost nad marnost. Nebo když někdo neodpovídá na položené otázky. Sebezneuctění a pokrytectví.

Proto současné lavírování jedinců či zvolených uskupení na kopřivnické radnici k vytvoření něčeho, co má představovat novou koalici, bude pro mnohé voliče a občany nepřijatelné, což by se mělo projevit v příštích volbách.

Věřím teď daleko více zkušeným vedoucím pracovníkům radnice jako profesionálům, kteří podrží kredit nastavený po roce 1989 i nadále.

Nutno znovu připomenout, že místní občané politiku sledují a že zvolení zástupci do současného kopřivnického zastupitelstva jsou také těmito občany.

Ing. Jaroslav Šula

jednou lidovec, vždycky lidovecVýstava ovoce, zeleniny, květin a hub

Tradiční výstava je součástí pouti v Lubině od roku 1977. Prezentují se tady svými výpěstky nejen členové ČZS Lubina, ale i ostatní obyvatelé obce. Od roku 1989 je součástí i výstava hub, která je nejstarší v severomoravském kraji a kterou zajišťuje náš dlouholetý člen p. Jaromír Durček.

V letošním roce se pro možnost nákazy koronavirem báli starší členové výstavu uskutečnit v obvyklém rozsahu. Navíc do posledního dne před výstavou nebylo jasné, zda se vůbec může uskutečnit.

Mykolog Jaromír Durček měl už část hub posbíraných a rozhodl se, že výstavu přece jen uspořádá. Za pomoci svých známých nasbíral 180 druhů hub jedlých, nejedlých i jedovatých, vždy ve více exemplářích. Několik mladších členů ČZS pak jeho výstavu doplnilo několika druhy ovoce a zeleniny a především ozdobili květinami.

Místní MŠ dodala několik svých výtvorů z papíru. Děti si ale letos nemohly prohlédnout výstavu samostatně, protože pondělí byl státní svátek a do úterý by se většina hub zkazila. Podle podpisů v návštěvní knize se na výstavu přišlo v neděli podívat nejméně 250 občanů. Návštěvníci ale museli dodržovat přísná bezpečnostní nařízení, což ovlivnilo spolu s počasím jejich počet.

Jarmila Polášková

za ČZS LubinaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS