Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 28.02.2013 - Hudební skladatel a dirigent Jan Uhlíř
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 8/2013 ze dne 28.02.2013

Hudební skladatel a dirigent Jan Uhlíř

(Počet zobrazení: 1199)
V letošním roce vzpomíná Pěvecké sdružení Kopřivnice i hudebníci z Frenštátu p. R. padesáté výročí úmrtí svého zakladatele, hudebního skladatele a prvního dirigenta Jana Uhlíře.

Narodil se dne 8. prosince 1881 v Ivanovicích na Hané. Tam se také později zapojil do amatérského hudebního života. Do Kopřivnice se přistěhoval v roce 1920 jako vedoucí poštovního úřadu. V roce 1922 byly jeho zásluhou spojeny mužské pěvecké sbory Sokola a DTJ v jedno samostatné Pěvecké sdružení Kopřivnice, v jehož čele stál deset let a které přivedl k velmi dobré umělecké úrovni. Sbor byl zván na různé slavnosti - otevírání českých škol, manifestace lidu, slavnostní shromáždění a vystupoval i na prvních rožnovských národopisných slavnostech v roce 1925. Pravidelně se zúčastňoval oblastních sborových soutěží, které několikrát vyhrál. Hudební skladatel Leoš Janáček se po vyslechnutí sboru pochvalně vyjádřil o vysoké umělecké kvalitě přednesených skladeb a v roce 1926 přijal čestné členství sboru. V roce 1928 zpíval sbor na Radhošti k uvítání prezidenta T. G. Masaryka

Po okupaci Sudet a Kopřivnice Němci odchází Jan Uhlíř do nedalekého protektorátního Frenštátu, kde se také hned zapojuje do kulturní činnosti. Zakládá a vede tu sborová i instrumentální tělesa a pořádá s nimi koncerty. Nadále hudebně tvoří... Na slova svého přítele - kopřivnického dentisty a básníka Rudolfa Koldy skládá písně a balady, které pak frenštátští i kopřivničtí pěvci rádi zpívají. Oba soubory pak společně k jeho osmdesátinám uspořádají ve Frenštátě hudebně-pěvecký koncert z jeho skladeb, za autorovy přítomnosti. Tak se skladateli dostává ocenění a uznání posluchačů z celého okolí.

Po své osmdesátce je Jan Uhlíř stále více upoutáván na lůžko. Přátelé i pěvci jej občas navštěvují. Dne 21.února 1963 J. Uhlíř ve Frenštátě umírá. Tělesné pozůstatky skladatele byly zpopelněny a později pietně uloženy do země na hřbitově, za dřevěným památečním kostelíkem v Kunčicích pod Ondřejníkem. Zde se také se svým ’tátou dirigentem’ přišlo PS Kopřivnice naposled rozloučit...

Doslov:

Jan Uhlíř o sobě říkal: „V republice nejsem příliš znám, ale v pražských hudebních kruzích mne znají jako valašského skladatele...“ V kopřivnickém PSK je podstatná část jeho skladeb, hlavně pro pěvecké tělesa, avšak celkový rozsah jeho tvorby není zdokumentován. Mezi asi největší jeho dílo se počítá ’Kopřivnická kantáta’ pro velký orchestr, pěvecké sbory a sólisty na slova kopřivnického poety Adolfa Jasníka-Míčka. Kantáta byla provedena jen jednou, v roce 1931 dvěma vojenskými orchestry, sólisty a pěveckými sbory z Kopřivnice a Příbora. Byla oslavou průmyslového města Kopřivnice. Jeho přínos pro hudební život Kopřivnice byl oceněn udělením čestného občanství.

joko

Dne 18. března t. r. si PSK připomene třicáté výročí úmrtí svého dlouholetého sbormistra Jana Sýkory. Narodil se ve Staré Bělé 7. 10. 1905 a do Kopřivnice přišel ještě za času dirigování Jana Uhlíře. Od té doby působil ve sboru jako dirigent a později jako umělecký vedoucí. Pěvecké sdružení bylo jeho velkou láskou, které obětoval mnoho úsilí, a postaral se, aby jeho práci ve sboru převzali jeho nástupci. Město Kopřivnice ocenilo jeho působení na hudebním poli udělením čestného občanství.

Josef KostelníkRSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS