Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 18.06.2009 - Katolická beseda v Kopřivnici má letos 100 let – 7
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 24/2009 ze dne 18.06.2009

Katolická beseda v Kopřivnici má letos 100 let – 7

(Počet zobrazení: 1183)
Další násilné přerušení činnosti po roce 1948 a rozchod Katolické besedy

Katolická beseda pronajala jakožto vlastník budovy a majitel hostinské koncese 1. července 1950 místnosti a zařízení hostinské komunálnímu podniku Kombinátu města Kopřivnice za roční nájemné 20 tisíc Kčs.

Dne 12. prosince 1951 proběhla výborová schůze Katolické besedy, jediným bodem programu byla likvidace spolku. Předseda Jan Hrček vysvětlil přítomným situaci spolku. Podle zákona měly být všechny spolky, které neměly charakter masových organizací zlikvidovány, nebo se měly zapojit do některé masové organizace. Proto se členové Katolické besedy rozhodli, aby se spolek dobrovolně rozešel. Se jměním naložili podle § 13 platných stanov a majetek byl převeden na farní úřad v Kopřivnici, což plně odpovídalo úmyslům jeho zakladatelů a poslání spolku, který měl především zvelebit náboženský život v kopřivnické farnosti. Výnosy z Katolického domu měly po zaplacení dluhu sloužit zdejší farnosti. Jednohlasně se poté usnesli na sloučení majetku Katolické besedy v Kopřivnici a římskokatolického farního kostela a tím nastala dobrovolná likvidace spolku. Farní úřad nemohl Katolický dům prodat ani věnovat jiným účelům. Spolek Katolická beseda se sídlem v Kopřivnici byl v srpnu 1953 vymazán ze spolkové evidence.

Nedlouho po předání domu do majetku kostela se začal o dům zajímat národní výbor a sliboval, že dům přestaví a zvelebí. MNV chtěl, aby dům vyměnili za faru, která patřila národnímu výboru. Po delším jednání, které nakonec probíhalo mezi obcí a konzistoří, byla uzavřena smlouva o bezplatném užívání a tak byl na 25 let dům odevzdán do užívání národnímu výboru za uznávací poplatek 100 Kčs ročně.

Začátkem roku 1959 podaly Restaurace a jídelny, které měly dosud najaty výčepní místnost, žádost, aby dům byl předán podle nového zákona jim. Administrátor byl předvolán na okresní národní výbor, finanční referát do Nového Jičína, aby se k žádosti vyjádřil. Když bylo zjištěno, že Restaurace a jídelny mají v nájmu jen malou část domu a ostatní má v užívání národní výbor, rozhodl finanční referát, že dům bude převeden do majetku národního výboru a to bez náhrady. Bylo dobře, že na domě nevázly již žádné dluhy, patrně by podle zákona zůstaly farnímu úřadu.

Za výbor KB v Kopřivnici

Ing. Jaroslav Šula


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS