Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 25.06.2009 - Katolická beseda v Kopřivnici má letos 100 let – 8
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 25/2009 ze dne 25.06.2009

Katolická beseda v Kopřivnici má letos 100 let – 8

(Počet zobrazení: 1165)
Nová registrace spolku, rozvoj činnosti Katolické besedy po roce 1989

Již v prosinci 1989 se sešli členové výboru Lidové strany, aby začali usilovat o znovuustavení Katolické besedy v Kopřivnici. Začaly se připravovat stanovy, aby bylo možno požádat o novou registraci. Iniciátorem prvních krků byl tehdejší předseda ČSL v Kopřivnici Jiří Schwarz, který byl skupinou pamětníků i mladších lidí pověřen jako prozatímní předseda připravit podmínky pro registraci a následné svolání I. valné hromady Katolické besedy.

První členská schůze KB se sešla, dle zápisu ze dne 18. ledna 1990, aby připravovala potřebné podklady a obnovila svou činnost. Po vypracování stanov KB byly tyto odeslány s žádostí o registraci na Ministerstvo vnitra ČR, včetně zápisu z první schůze. Registrace , vč. schválení stanov Katolické besedy byly provedeny neprodleně. Obnovení činnosti KB bylo následně nahlášeno MěNV v Kopřivnici dne 9. 2. 1990, č. j. 12.2.90.

Na 10. června 1990 se připravovala první ustavující Valná hromada Katolické besedy v Kopřivnici s tímto programem:

1. informace o stavu převzetí majetku

2. volba výboru KB

Na této schůzi přednesl bratr Jiří Schwarz, jeden z bývalých členů Katolické besedy před jejím zrušením, slavnostní projev o bývalé spolkové činnosti a nastínil návrh práce besedy v současných podmínkách.

Nový výbor byl zvolen v tomto složení:

pan Arnošt Barvík - předseda

pan JUDr. Štěpán Holub - jednatel

pan Rudolf Rek - předseda ekonomické sekce

pan Ing. Josef Bezecný - předseda technické sekce

pan Jiří Schwarz - místopředseda

pan Ing. Pavel Janek - předseda práce s dětmi

pan Jiří Cachnín - předseda kulturní sekce

pan Karel Kylhof - člen technické sekce

pan Ing. Jaroslav Šula, člen výboru

paní Jana Altrichtrová, člen výboru

pan Robert Kostelník, člen výboru

V té době se výbor scházel každé pondělí v 19 hod v Katolickém domě.

Z pracovních i zdravotních důvodů z výboru postupně také odešli pan Jiří Schwarz a pan JUDr. Štěpán Holub. Následně byli zvoleni pan Jaromír Maroň, který právě s panem Rekem pak vytvořil obětavý tandem v těžkých dobách provozního rozjezdu a nedostatku financí. Dále přistoupili do výboru pan Josef Kostelník a pan Alois Janek, rovněž se úspěšně zapojili do nelehké práce v průběhu doby.

Úlohy kronikáře se velmi dobře od počátku zhostil pan Ing. Josef Beinstein, jeho záznamy jsou velmi dobře vedeny od roku 1990 až do prosince 2000, kdy ukončil tuto spolupráci ze zdravotních důvodů. Dále byli vedením kroniky pověřeni už provozní ředitelé Katolického domu, nejprve paní Radka Blahutová, následně pan Bc. Marián Kálna a v současné době pan Rostislav Strumínský.

Vedle provozního ředitele působí od počátku i provozní pracovník údržby. Nejdříve to byl pan Jan Matula, dále pan Pavel Hrček, pan Ladislav Kupčík, pan Pavel Kupčík, pan Libor Adámek a nyní pan Jindřich Sova.

Restituce Katolického domu

Druhým postupným krokem nového výboru KB v roce 1990 byla příprava na zpět získání Katolického domu. Členové ustaveného výboru KB navázali kontakt s právníkem JUDr. Hartmanem z Brušperka, který velmi pomohl s vymáháním restituce, po několika jednáních vypracoval žádost o navrácení spolkového domu, podle právě Parlamentem v té době přijatého restitučního zákona č. 403/1990 Sb. Bylo potřeba prokázat, že naši restituci lze nabýt právě podle tohoto zákona, což mimo jiné znamenalo zajištění potřebných podkladů o právních krocích výboru KB před konfiskací Katolického domu v 50. letech 20. století. Nakonec, díky našim bdělým předkům, se Katolický dům relativně brzy v polovině roku 1991, oproti jiným restituentům, navrátil zpět Katolické besedě k provozování a činnostem. Nejprve tedy farnímu úřadu v Kopřivnici, jako poslednímu řádnému majiteli, a následně došlo k předání domu Katolické besedě.

Ing. Jaroslav Šula,

Za výbor KB v KopřivniciRSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS