Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

28. 7. 2006

Města Kopřivnice, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm společně získala finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na projekt zabývající se zvyšováním odborné kvalifikace úředníků, prohlubováním jejich jazykové a počítačové gramotnosti a také představením nových metod řízení v oblasti lidských zdrojů, které v praxi přispějí ke zkvalitnění činnosti městských úřadů uvedených měst zapojených v projektu.

Realizace projektu s názvem „Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě,“ byla zahájena začátkem měsíce července tohoto roku. Dotace byla přiznána v plné výši, což znamená stoprocentní krytí požadovaných nákladů na realizaci projektu. Celková finanční částka činí více než 4 miliony korun.

Hlavním žadatelem o dotaci se stalo město Kopřivnice, které podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků i za partnery projektu. Doba trvání projektu je stanovena na dva roky, ukončení projektu je stanoveno na konec měsíce června roku 2008. V průběhu realizace projektu absolvuje stanovené semináře a kurzy více než 300 zaměstnanců uvedených městských úřadů.

Semináře a kurzy jsou tématicky zaměřeny na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců, rozvoj komunikačních dovedností, ale také na prezentaci nových moderních metod řízení v oblasti lidských zdrojů. Nebude chybět ani seznámení s horizontálními tématy, jakými jsou např. rovné příležitosti, komunikace, životní prostředí. V neposlední řadě projekt podporuje prohlubování cizojazyčné a počítačové gramotnosti, u které se předpokládá i získání mezinárodního certifikátu ECDL.

Projekt bude motivovat jednotlivé zaměstnance úřadů k tomu, aby se vzdělávali a ve svém pracovním zařazení pracovali sami na sobě a tak se profesně zdokonalovali. Zajistí zvýšení odborné kvalifikace a zlepšení komunikačních dovedností, což povede k lepšímu přizpůsobení se zaměstnanců úřadů novým požadavkům, které jsou na ně kladeny v souvislosti s probíhajícími změnami, zvláště pak na úseku výkonu státní správy, zlepšení poskytovaných služeb občanům a v konečném důsledku tak ke kvalitnějšímu výkonu státní správy a samosprávy. Vzdělávání úředníků bude mít rovněž pozitivní dopad na inovační myšlení jednotlivých zaměstnanců a prohloubení manažerských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců, což povede ke kvalitnějšímu řízení úřadů a pozitivnějšímu hodnocení činnosti úřadů ze strany jak veřejnosti, tak institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Lze též očekávat konkrétní dopad na rozvoj podnikatelského sektoru našeho regionu, neboť se zdokonalí proces řízení projektů, kterých se jednotlivá města účastní. Je nutno podotknout, že projekt navazuje na několik strategických dokumentů, jakými jsou např. Reforma veřejné správy, Strategie rozvoje lidských zdrojů, Národní inovační strategie ČR a další.

Zpracoval a další informace Vám velmi rád poskytne:
David Monsport
koordinátor OP RLZ
Městský úřad Kopřivnice
Záhumenní 1152
tel.: 556 879 708, mobil: 737 270 474
fax: 556 812 758
mail: david.monsport(zavináč)koprivnice.cz
web: informace

Zapojení se města Kopřivnice a realizace uvedeného projektu je jedním z konkrétních opatření na úseku zvyšování kvality veřejné správy s cílem dalšího zkvalitňování činnosti Městského úřadu Kopřivnice.

Mgr. Jiří Moskala, v. r.
vedoucí Kanceláře tajemníka MÚ
zástupce tajemníka MÚ


Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

70. výročí povýšení Kopřivnice na město
Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Mapping Ringhofferova vila
Měření rychlosti radarem

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]16
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Kopřivnické noviny

Obhajoba Zdravého města proběhla již podvanácté

Kopřivnice (hod) – Zaměstnanci kopřivnické radnice obhajovali v pondělí 15. října, že naše město je právem řazeno mezi nejlepší Zdravá města v republice. ...

Jeřabinku nově zdobí titul Mateřská škola roku 2018

Kopřivnice (dam) – Mateřskou školou roku 2018 je kopřivnická MŠ Jeřabinka. Předškolské zařízení na ulici Zd. Buriana uspělo ve stejnojmenné celostátní soutěži ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Rekonstrukce mostu v Kopřivnici Lubině Na Habeši
celkové výdaje projektu - 3.742.000 Kč
přiznaná dotace - 3.564.000 Kč
podíl města - 178.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS