Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 20. 2. 2013 - Ministerstvo ocenilo kopřivnické úsilí o vyšší kvalituMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašské muzeum s expozicí věnovanou kopřivnické výrobě hliněného zboží a místnímu rodáku malíři Zdeňku Burianovi - foto Ladislav Renner

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

20. 2. 2013

Ministerstvo ocenilo kopřivnické úsilí o vyšší kvalitu

Kopřivnici se již pošesté v řadě podařilo získat cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Tzv. stříbrný stupeň neboli ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ převzal starosta Josef Jalůvka 19. února 2013 na 9. Národní konferenci kvality v Brně.

Tzv. stříbrný stupeň neboli ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ převzal starosta Josef Jalůvka 19. února 2013 na 9. Národní konferenci kvality v Brně.

Ocenění udělované úřadům za aktivní zvyšování kvality jejich práce získala kopřivnická radnice za úspěšnou aplikaci místní Agendy 21 (MA 21). Jde o metodu založenou především na strategickém plánování, otevřené komunikaci a systematické spolupráci s organizacemi i veřejností, která se snaží zavádět do praxe principy udržitelného rozvoje s cílem zajištění dlouhodobě vysoké kvality života občanů ve městě. Kopřivnice s touto metodou pracuje již deset let a dle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR se v současné době řadí mezi neúspěšnější municipality, které MA 21 realizují.

V loňském roce pracovali Kopřivničtí nejen na plnění každoročně sestavovaného Akčního plánu zlepšování Projektu Zdravé město a MA 21, ale také na dvou obsáhlých projektech „Živá Kopřivnice“ a „Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce“. Mezi konkrétními výstupy těchto projektů lze zmínit například nákup nových kontejnerů a zpevnění vybraných kontejnerových stání, bezplatné zapůjčení kompostérů občanům města, realizaci informační kampaně o třídění odpadů či uspořádání řady vzdělávacích, sportovních i kulturních akcí pro kopřivnické seniory.

„Velkým pokrokem a přínosem je také to, že v rámci projektu Živá Kopřivnice vznikl Tým pro sledování stavu udržitelného rozvoje města Kopřivnice. Jeho úkolem je nezaujatě a s určitým nadhledem hodnotit fungování města jako jednoho organismu, a poté ve spolupráci s externími odborníky vypracovávat doporučení pro jeho další rozvoj. Tento tým například inicioval zpracování sociodemografické studie, která nám v letošním roce poslouží jako cenný podklad při aktualizaci Strategického plánu rozvoje města,“ doplnila navenek méně viditelný výstup MA 21 Ivana Rašková, která má její realizaci na starost.

Místní agenda 21 však není zdaleka jediným nástrojem, který kopřivnická radnice ke zvyšování kvality poskytovaných služeb používá. V roce 2002 začala řízením rizik a postupně zaváděla MA 21, CAF, Six Sigmu a Benchmarking. Od roku 2010, kdy získala dotaci na projekt Dílna kvality, aktivně pracuje na přeměně městského úřadu v tzv. chytrý úřad efektivně řídící veškeré své procesy. „Prostřednictvím všech těchto vzájemně provázaných metod se snažíme zkvalitnit práci radnice a v konečném důsledku také život obyvatel města. Každá změna vedoucí k efektivnějšímu fungování veřejné správy totiž šetří čas klientů i úředníků, a tím pádem také soukromé i veřejné prostředky,“ zhodnotil přínosy starosta Josef Jalůvka.

Logo zdravého města Kopřivnice

Ing. Mgr. Lucie Petříčková
Oddělení vnějších vztahů
tel.: 556 879 439, 733 145 668
lucie.petrickova(zavináč)koprivnice.cz

Banner - volby
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Ko-projekty
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Mladší žactvo AK EZ uzavřelo sezonu na dráze

Kopřivnice, Šumperk (cab) – Posledními závody na venkovním atletickém ovále byla pro Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice soutěž družstev mladšího žactva. ...

Nezaměstnanost v regionu v září znovu nepatrně klesla

Kopřivnice (dam) – Sotva patrný pokles nezaměstnanosti na Kopřivnicku vykázaly statistiky úřadu práce v měsíci září. Na konci minulého měsíce registrovala ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]11.
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Revitalizace mateřské školy Krátké
celkové výdaje projektu - 6.417.000 Kč
přiznaná dotace - 3.862.000 Kč
podíl města - 2.555.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS