Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 23.05.2019 - Na veřejných schůzích se hovořilo o odkanalizování
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 20/2019 ze dne 23.05.2019

Na veřejných schůzích se hovořilo o odkanalizování

(Počet zobrazení: 442)
Minulý týden se ve všech třech místních částech tamní obyvatelé mohli setkat s vedením radnice. Nejemotivnější diskuze se vedla v úterý v Lubině.
FOTO: RADEK HARABIŠ
Minulý týden se ve všech třech místních částech tamní obyvatelé mohli setkat s vedením radnice. Nejemotivnější diskuze se vedla v úterý v Lubině.
FOTO: RADEK HARABIŠ

Kopřivnice (hod) – V minulém týdnu proběhla veřejná setkání ve všech místních částech. Po roce tak mohli obyvatelé Vlčovic, Lubiny a Mniší diskutovat s představiteli města i zaměstnanci úřadu a městských organizací a ptát se jich na to, co je zajímá. Program všech tří veřejných setkání byl shodný. Protože na podzim byly komunální volby, byli nejdříve představeni nově zvolení představitelé města i členové místních komisí, poté byli přítomní seznámeni s tím, co se v jejich místní části realizovalo vloni a co je v plánu na letošní rok.

Jak ve Vlčovicích, tak v Mniší seznámila přítomné Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, s předpokládaným harmonogramem odkanalizování těchto místních částí. „Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí aktuálně ve výši téměř 80 milionů korun. Už proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým bude firma ČECH-ENGINEERING, a. s. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele, který by měl být znám do konce října. Poté by se mohla v případě příznivých klimatických podmínek rozjet samotná stavba. Kanalizace se začne stavět nejdříve ve Vlčovicích,“ okomentovala plánovanou nejnáročnější investici Lenka Šimečková.

Starosta Miroslav Kopečný přítomné ubezpečil, že na podzim, kdy bude vybrána firma pro odkanalizování Vlčovic a Mniší, bude svolána veřejná schůze. „Představíme vám zhotovitele i projektovou část. Zhotovitel bude mít za úkol vás informovat včas o postupu prací. Budou tu každý týden i zástupci radnice, abychom předcházeli problémům. Chtěl bych obyvatele požádat o trpělivost, vstřícnost a součinnost při výstavbě, aby realizace probíhala bez potíží,“ řekl starosta.

Vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán upozornil na to, že v Mniší při budování kanalizace bude složitější situace. „SmVaK bude muset v části trasy kanalizace provést přeložku hlavního vodovodního řadu, takže půjde o souběh dvou staveb. A k tomu ještě navíc SmVaK připravuje pro příští rok rekonstrukci vodojemu,“ upřesnil Jiří Štěpán.

Ve Vlčovicích se také hovořilo o tom, že Moravskoslezský kraj s Ředitelstvím silnic a dálnic zahájily projektové práce na obchvatu Vlčovic. Jak upřesnil Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, je zpracováván ve čtyřech variantách. Až bude vybrána jedna z nich, bude jasné i to, jak se dotkne objektů ve Vlčovicích. Jak zaznělo, přípravné práce mohou trvat až deset let.

V Mniší se ještě lidé zajímali, jak se bude řešit nekvalitně provedená oprava místní komunikace na Velové či zda město hledá nového nájemce pro tamní restauraci.

Nejemotivnější jednání bylo v Lubině, kde docházelo i k osobnímu osočování. Naopak Lubinští kvitovali pokrok v přípravě vybudování protipovodňového valu na Holotě, kde dochází při přívalových deštích k zaplavování pozemků i rodinných domů. Jak v Lubině, tak ve Vlčovicích se lidé zajímali o to, zda vedení města chce řešit málo vody ve větřkovické přehradě. „Nízký stav hladiny na přehradě nás velmi mrzí. Město má omezené možnosti, jak do této záležitosti zasáhnout, jelikož nejsme vlastníky ani provozovateli tohoto vodního díla. Jednáme s vedením Povodí Odry a hledáme možnost odpuštění poplatku za čerpání vody z řeky Lubiny do přehrady. Pokud by se toto podařilo, Tatra přislíbila opravu čerpadel a další součinnost v této věci,“ okomentoval postoj města místostarosta Stanislav Šimíček. Letos došlo na přání občanů k dohodě, že zápisy z jednání budou zveřejněny nejen na webu města, ale i ve vývěsních skříních místních komisí.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS