Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 11. 10. 2006 - Nová budova úřadu bude slavnostně otevřenaMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

11. 10. 2006

Nová budova úřadu bude slavnostně otevřena

Po posledním zastupitelstvu a návštěvě zastupitelů a dalších zvaných hostů v Průmyslové zóně Kopřivnice – Vlčovice bude kolem 15. hodiny ve čtvrtek 12. října správní budova slavnostně otevřena.

Správní budova MÚ, Štefánikova 1163, Kopřivnice

Město ji zakoupilo od Tatry v roce 2004 za 34 mil. Kč (prostředky MMR). Nutná rekonstrukce si vyžádala výměnu všech hliníkových oken za plastová (14 mil. Kč). Dále byla nutná výměna PVC včetně podkladních vrstev, výměna podhledů všech chodeb, výměna elektrorozvodů osvětlení kanceláří, nové řešení dispoziční úpravy vestibulu, dispoziční změny kanceláří, rekonstrukce venkovního schodiště a výměny rozvodů vody a kanalizace (59 mil. Kč).

Budova Městského úřadu na ul. Štefánikově 1163, Kopřivnice má 9 pater, z nichž má každé patro cca 1 250 m2 plochy. Celková rozloha objektu je 14 900 m2. Kanceláře v počtu 245 jsou na ploše téměř 7 800 m2, což představuje 52,5 % celkové plochy v budově. Zbývající „ostatní“ plochy tvoří schodiště, chodby, soc. zařízení, rozvaděče, archívy, konferenční místnosti, úklidové komory apod. Rozlohou největšími jsou: sklepy – 957 m2, bývalý CO Kryt – 500 m2, kinosál – 586 m2, konferenční sál v devátém patře – 226 m2, což celkem představuje 2.269 m2, tj. třetina z celkové „ostatní“ plochy budovy.

Úředníci Městského úřadu jsou umístěni na 56,1 procentech celkové plochy kanceláří. Ostatní kanceláře jsou obsazeny nájemníky anebo jsou prozatím volné, popř. ještě nebyla ukončena jejich rekonstrukce a budou po dokončení postupně pronajímány.

Prostory bývalého krytu jsou vyřazeny z evidence integrovaného záchranného systému a z Havarijního plánu Moravskoslezského kraje. V úvahu přichází tyto plochy pronajmout formou veřejného výběrového řízení pro účel hostinské činnosti – zajištění provozování občerstvení (bufetu) a jídelny.

V objektu jsou umístěni jednak úředníci MÚ Kopřivnice včetně Městské policie Kopřivnice, jednak jsou prostory pronajímány podnikatelům: Renarkon o.p.s., Delikomat s.r.o., Röchling automotive systém, JUDr. Jurková, REKAZ s.r.o., TEPLO Kopřivnice s.r.o., Eco ThermHaus s.r.o., Škoda TATRA Forwarding, a.s.

Ze státních institucí budou v objektu umístěny: Úřad práce (celé druhé patro), Policie ČR (na 781 m2 v osmém patře má pracovat 23 zaměstnanců). Od října 2007 také Česká pošta, a.s (na ploše cca 700 m2 v přízemí a prvním patře). V souvislosti se stavebními úpravami prostorů pro Českou poštu bude vedle hlavního vchodu do objektu zajištěn i bezbariérový přístup.

Některé kanceláře jsou ještě neobsazeny. Po ukončení prací na rekonstrukci objektu bude ještě k dispozici celé deváté patro, kde se počítá s 25 kancelářemi.


Sídla obecního úřadu Kopřivnice v historii

Fojtství ( – 1848)
V budově fojtství nesídlil obecní úřad jako takový, ale pouze zástupce vrchnosti, v této oblasti zvaný „fojt“. Kopřivnický fojt (poslední Jan Šustala) řídil obec pravděpodobně do roku 1848.

U burmistra neboli u starosty doma (1848 – 1914)
V důsledku zrušení poddanství vznikla v Kopřivnici obecní samospráva v čele s „přednostou“ nebo „burmistrem“, označení „starosta“ se vžilo až od 70. let 19. století.
Prvním starostou byl pravděpodobně Valentin Raška v letech 1848 – 1852. První starostové se mimo jiné starali o obecní archiv, který společně se svými pravomocemi předávali svému nástupci po skončení jejich volebního období. Kromě toho předávali také „tabuli a nápis k příbytku p. představeného“, kterou si nový starosta připevnil na svůj dům. Proto byl dům starosty dočasným sídlem obecního úřadu i zasedání místního zastupitelstva a představenstva.

(Chlapecká) Lidová škola (1921 – 1978)
Nicméně první objekt, ve kterém byl obecní úřad trvale umístěn byl domek č. 210, zde vedení obce úřadovalo po celé období I. světové války. Definitivně byl však problém s umístěním obecního úřadu vyřešen až v roce 1921. Tehdy byl obecní úřad umístěn do tří přízemních místností chlapecké školy č. 294. V této budově zůstal obecní úřad umístěn až do roku 1938. Za německé okupace byl již obecní úřad v celé budově bývalé školy č. 294.

MÚ Kopřivnice na Záhumenní (1978 – 2006)
Úřad se rozrůstal nadále. K budově, v níž sídlil starosta města i tajemník městského úřadu na ulici Záhumenní, přibyla postupně další budova na ulici Štefánikově. V období mezi lety 2002 – 2006 byl Městský úřad Kopřivnice současně ve třech budovách. Tou třetí byla správní budova Tatry – ještě před rekonstrukcí a následným sestěhováním všech odborů samosprávy a také státní správy (v r. 2002 zanikly okresní úřady) do této budovy.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Městská policie Kopřivnice slaví 30. výročí od svého vzniku

V pondělí začaly exkurze škol a školek v prostorách služebny městské policie, které jsou součástí programu oslav 30. výročí její existence.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice jako první v okrese zřídila městskou policii

Kopřivnice jako první v okrese zřídila městskou policii

Kopřivnice (hod) – Strážníci kopřivnické ...

Na čtvrtém, současném místě služebny fungují už 15 let

Kopřivnice (hod) – V průběhu třiceti let měli strážníci svou služebnu na čtyřech místech. V době vzniku to byla jedna kancelář v přízemí bývalého městského ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ 17. listopadu energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 20.070.840 Kč
přiznaná dotace - 11.416.540 Kč
podíl města - 8.654.300 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS