Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 29. 6. 2018 - Plán zlepšování kvality ovzduší města KopřivniceMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2019
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

29. 6. 2018

Plán zlepšování kvality ovzduší města Kopřivnice

Kopřivnice – V rámci projektu Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města Kopřivnice a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost si nechalo město zpracovat Plán zlepšení kvality ovzduší města Kopřivnice (PZKO).

Plán na zlepšení kvality ovzduší byl zpracován pro území města, které zahrnuje nejen samotnou Kopřivnici, ale také místní části Lubinu, Vlčovice a Mniší. „Hodnocení stavu ovzduší na Kopřivnicku bylo za uplynulých deset let zpracováváno pro větší území, převážně pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice – tedy od Petřvaldu po Ženklavu. Nový Plán na zlepšení ovzduší kvality ve městě tvoří čtyři části, které poskytují informace o kvalitě ovzduší, tedy imisní situaci, jejím vývoji, stavu a kvalitě, vyhodnocení emisní situace (množství znečišťujících látek vnášených do ovzduší) včetně seznamu nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší v Kopřivnici, zhodnocení plnění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší za předchozích 10 let a návrhu na zpracování nového Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší na období 2017 až 2022,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek.

Město Kopřivnice a obce ve správním obvodu ORP Kopřivnice byly v roce 2004 na základě tzv. rozptylového modelu ČHMÚ vypracovaného z dat z roku 2003 zařazeny do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM10. „Zatímco v letech 2005 až 2010 byl téměř na celém území stavebního úřadu Kopřivnice překročen denní imisní limit pro tzv. suspendované částice frakce PM10 (ve třech letech i roční imisní limit), v letech 2011-2015 platí pro ORP Kopřivnice, že i když nebyl vždy dodržen denní imisní limit na většině území ORP, tak roční imisní limity již byly dodrženy. Rok 2015 se jeví jako významně lepší (právě pro oblast města Kopřivnice). Pro překračování imisního limitu PM2,5 platí pro ORP Kopřivnice, že od roku 2012 do roku 2015 má klesající tendenci,“ doplnil informaci Hynek Rulíšek.

Na základě podkladů pro vznik nového plánu zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici bude vypracován konečný návrh Akčního plánu a následně, vždy jednou ročně, prováděno jeho periodické hodnocení. „V případě, že se podaří naplnit zpracovaný Akční plán, přispěje město svým dílem k budoucímu splnění zákonných imisních limitů pro všechny sledované znečišťující látky a tím se zasadí, mimo jiné, i o zdraví svých obyvatel,“ okomentoval Hynek Rulíšek a dodal: „V případě, že problémy s dodržením imisních limitů budou v zimních měsících, pak hlavní a rozhodující opatření by měla směřovat do kategorií zdrojů, které mají na tuto situaci rozhodující vliv. Opatření by tedy měla být směřována na snížení vlivu lokálních topenišť a dopravy.“

Úplné znění dokumentu stejně jako manažerský souhrn je zveřejněn na webu města. Veřejnost byla s touto problematikou rovněž seznámena na přednášce, která se uskutečnila v dubnu v rámci aktivit ke Dni Země a kterou vedl zpracovatel PZKO, zástupce společnosti Ekotoxa s. r. o. Centra pro životní prostředí a hodnocení krajiny. „Účastníky seznámil se stavem ovzduší ve městě a místních částech a diskutoval o možnostech, jak mohou jednotlivci svým chováním přispět k jeho zlepšení,“ připomněl vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek.

Logo

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Ve dně bazénu zeje dlouhá díra, začalo se s jeho opravou

Odstranit zrezivělé potrubí cirkulace vody na krytém bazénu v Kopřivnici nešlo jinak než za použití hrubé síly pneumatických bouracích kladiv.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – V minulém týdnu začala oprava bazénových rozvodů na zdejším krytém bazéně. Až odkrytí původního ocelového potrubí potvrdilo jeho ...

Zdeněk Píža: Surrealisté nerozlišují mezi básní a malbou

Kopřivnice (dam) – Zaplnit rozlehlý výstavní prostor v podkroví Muzea Fojtství může být výzvou, ale pro frenštátského výtvarníka a literáta Zdeňka Pížu to ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Modernizace školního sportovního hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové
celkové výdaje projektu - 6.798.000 Kč
přiznaná dotace - 5.700.000 Kč
podíl města - 1.098.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS