Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 12.07.2018 - Plnění Strategického plánu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 26/2018 ze dne 12.07.2018

Plnění Strategického plánu

(Počet zobrazení: 1542)
Plnění Strategického plánu
Plnění Strategického plánu

V rámci kultury se řešilo nejen

zázemí, ale i podpora akcí

Kopřivnice (hod) – Oblast kultury je ve Strategickém plánu řešena jak z pohledu technického zázemí, tak z pohledu podpory tradičních i nových typů akcí a aktivit, které jsou zajišťovány nejen městem a jeho organizacemi, ale i soukromými organizátory.

V roce 2014 koupili manželé Machů od města a kompletně zrekonstruovali objekt bývalého loutkového divadla – historickou vilu Ignáce Bönische. Po citlivé rekonstrukci vila nabízí bohatý kulturní program, do nabídky patří kinokavárna, koncerty, přednášky a další.

Ve stejném roce otevřel Jaroslav Šerý své soukromé muzeum Oldtimer, v němž jsou k vidění historická vozidla i motocykly různých značek.

V roce 2015 začalo Občanské sdružení Purpura rekonstruovat v parku E. Beneše hospodářskou budovu Šustalovy vily. Objekt se postupně mění v galerii specializovanou na umění art brut, komunitní a vzdělávací centrum a sídlo Café Galaxie.

V roce 2016 uzavřely Město Kopřivnice, Moravskoslezský kraj, Muzeum Novojičínska, TATRA TRUCKS, a. s., a Národní technické muzeum Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie moravskoslezského regionu. Smyslem je spolupráce při realizaci projektu nového Technického muzea automobilů značky Tatra v Kopřivnici. Nové muzeum, na jehož realizaci získalo Muzeum Novojičínska více než stomilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, bude realizováno ve staré nepoužívané hale v areálu Tatry. Ze stejného dotačního programu získá téměř osmdesátimilionový příspěvek i TATRA TRUCKS, a. s., na projekt Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře.

V uplynulém období se opravovaly i další historické památky, například restaurování se dočkala Křížová cesta v kostele sv. Václava v Lubině, na kterou město přispělo 200 tisíci korunami. Stejnou částkou město přispělo i na opravu střechy kostela ve Vlčovicích. V roce 2015 přispělo město na opravu krovu kaple v Mniší 100 tisíci korunami. V letošním roce bude při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky a 70. výročí povýšení Kopřivnice na město přemístěna socha prezidenta T. G. Masaryka ve Vlčovicích před tamní kulturní dům.

Také kulturní domy v místních částech procházejí dílčími úpravami a opravami. V roce 2015 bylo v sále KD Vlčovice vyměněno osvětlení a podhledy za 740 tisíc korun a o rok později bylo v KD Mniší rekonstruováno sociální zázemí za 618 tisíc korun. V úpravách KD Mniší se pokračovalo také v loňském roce, kdy byla provedena lokální oprava podlahy v sále a byly vyměněny vstupní dveře a zádveří, to vše za 220 tisíc korun. V letošním roce se pro tento KD připravuje projektová dokumentace pro výměnu oken, ke které by mělo dojít v příštím roce.

Úpravami prochází také Muzeum Fojtství. Po revitalizaci venkovního areálu, která byla provedena v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, bylo v roce 2016 za 218 tisíc korun rekonstruováno sociální zázemí pro veřejnost a v letošním roce se za 730 tisíc dočkaly nového inventáře také konferenční prostory v suterénu muzea.

Kulturní akce a aktivity jsou podporovány prostřednictvím dotačního programu města a také individuálními příspěvky. Mezi organizátory kulturních akcí je v rámci dotačního programu rozděleno ročně téměř 700 tisíc korun, více než 400 tisíc ročně získávají na provoz kulturních domů a na přípravu aktivit pro obyvatele místních částí Vlčovice a Mniší tamní osvětové besedy, pravidelnou dotaci ve výši téměř 3 miliony korun získává ročně rovněž Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.

Vedle příspěvkové společnosti Kulturní dům Kopřivnice, která spravuje kulturní dům v Kopřivnici, zajišťuje provoz městské knihovny a jejích poboček, kina, informačního centra a po celý rok organizuje řadu tradičních i nových kulturních a společenských akcí, podporuje město také alternativní kulturu. Například spolek Živá Mandala, která fungovala zpočátku v suterénu Šustalovy vily, nyní nabízí program v různých prostorech. Zábavu pro mladé provozovalo občanské sdružení Kultura srdcem, které v letech 2014-2016 za dotace města fungovalo v prostorách Nordu na sídlišti Sever.

Letošní rok se nese ve znamení oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Při této příležitosti město organizuje nebo se finančně podílí na řadě kulturních a společenských akcí, které vyvrcholí tradiční oslavou Bartolomějské pouti. Na sobotu je připraven bohatý kulturní program včetně křestu nové publikace o městě, koncertu skupiny Tata Bojs a speciálně připravené videoprojekce na nově zrekonstruované vile v sadu dr. Edvarda Beneše.

Peníze šly i na zvyšování kvality vzdělávání

Kopřivnice (hod) – Strategický plán pamatuje i na zvyšování kvality samotného vzdělávání. Na to se zaměřily dva projekty, které postupně realizuje město. Je jím Místní akční plán ORP Kopřivnice, jenž se zaměřil na podporu společných aktivit v území ORP a na rozvoj vzdělávací soustavy a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských i základních školách. První projekt byl dvouletý. Přiznaná dotace ve výši 2,32 milionu korun pokryla velkou část nákladů, neboť spoluúčast města činila jen 116 tisíc korun. Navazující druhý projekt byl zahájen letos a potrvá až do 30. června 2021 a rozpočtové náklady jsou vyčísleny na 9,9 milionu korun, pokud bude město úspěšné, může získat dotaci, která může pokrýt až 95 % nákladů.

Město podporuje i mezinárodní spolupráci mládeže. Dvouletý projekt s názvem O našem městě chceme rozhodovat s Vámi se zaměřil na mladé, kteří se chtějí podílet na demokratickém životě ve svém městě. Kopřivničtí dětští zastupitelé společně se svými vrstevníky z francouzského partnerského města Trappes při několika vzájemných setkáních vytvořili kompletní metodiku fungování dětského zastupitelstva, kterou následně předali svým polským kolegům. Přestože projekt skončil, dětská zastupitelstva budou pokračovat ve spolupráci a výměnných pobytech i dál. Navíc existuje snaha vytvořit navazující projekt, který by umožnil přenést již existující metodiku vzniku a fungování dětského zastupitelstva také do dalších měst v Evropě. Realizaci projektu téměř ze 100 % pokryla dotace, která činila 1,21 milionu korun.

Jako město s dlouhodobou průmyslovou tradicí se Kopřivnice snaží o zvýšení zájmu mladých lidí o technické vzdělávání. Každoročně se zapojuje do aktivity místní střední školy s názvem Řemeslo má zlaté dno zaměřené na prezentaci střední školy a významných regionálních zaměstnavatelů. Pro zvýšení informování dětí i jejich rodičů o možnostech technického vzdělávání v regionu organizuje město každoročně Dny technické kariéry, v rámci kterých se představují střední školy a odborná učiliště se svou nabídkou vzdělávacích programů a také firmy jako budoucí zaměstnavatelé poptávající technické profese. Také od podpory již tradiční akce Kopřivnické dny techniky si město slibuje zvýšení zájmu dětí a rodičů o technické obory. Poslední ročník Kopřivnických dnů techniky se uskutečnil 9. a 10. června na polygonu Tatry a jako každý rok byla připravena pestrá přehlídka vystavovatelů a zajímavý doprovodný program.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS