Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 21.06.2018 - Plnění Strategického plánu - Město podporuje sociální služby i zařízení
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 24/2018 ze dne 21.06.2018

Plnění Strategického plánu - Město podporuje sociální služby i zařízení

(Počet zobrazení: 1543)
Kopřivnice (hod) – Sociální oblast je ve Strategickém plánu rozvoje města úzce svázána s plněním Komunitního plánu sociálních služeb a zdravotního plánu. Je zaměřena jak na údržbu a obnovu majetku sloužícího k výkonu sociálních služeb, tak na podporu, rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb samotných.

Jedna z prvních aktivit, která probíhala od roku 2014 do poloviny roku 2015, byla zaměřena na zvyšování kvality činnosti oddělení sociálně právní ochrany. Projekt měl vytvořit podmínky pro systematickou sociální práci orgánů sociálně právní ochrany s rodinami a dětmi. Projektem byly naplněny požadované standardy kvality i standardizovány personální postupy. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1 910 650,78 Kč, přičemž dotace z ESF pokryla 1 624 053,16 Kč a další finance ve výši 286 597,62 Kč obdrželo město ze státního rozpočtu.

V roce 2015 došlo na modernizaci a zlepšení vybavení odlehčovací služby Střediska sociálních služeb města Kopřivnice na ulici České a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád na ulici Francouzské. Domovinky, tvořené sedmi dvoulůžkovými pokoji, v nichž jsou poskytovány odlehčovací služby, byly vybaveny novým nábytkem včetně polohovacích lůžek, které jsou bezpečnější a pohodlnější pro klienty a snadnější pro obsluhující personál. Středisko bylo vybaveno kompenzačními pomůckami, které pomáhají při manipulaci s pohybově omezenými klienty. Klub Kamarád získal nové vybavení, které odpovídá požadavkům na bezpečné a důstojné prostředí pro děti včetně současných IT technologií standardně využívaných ve školách. Klub získal nový nábytek, hry a další volnočasové pomůcky. Na to město získalo dotaci ve výši 1,79 milionu korun, přičemž celkové náklady činily 2,18 milionu korun.

V příštím roce se klienti se zdravotním postižením dočkají nových sociálně terapeutických dílen. Ty vzniknou po rekonstrukci bývalé výměníkové stanice na ulici Školní. Projekt navazuje na vznik pobytové služby Nanovo komunitního typu v Kopřivnici. Kromě těchto klientů budou služeb dílen využívat i uživatelé, kteří žijí v běžné domácnosti a pro které je tento typ sociální služby vhodný. Realizace projektu v těchto dnech probíhá a jeho předpokládané náklady jsou 11,62 milionu korun, z toho 8,23 milionu pokryje dotace.

Minulý měsíc se Kopřivničané mohli zapojit do hledání názvu pro nové komunitní centrum na ulici Francouzské. Začátkem března začala rozsáhlá rekonstrukce budovy, díky níž zde budou moci poskytovat své služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád, mateřské centrum Klokan a městská knihovna. Nově se zde přestěhuje z Vlčovic Denní stacionář Kopretina a působit zde bude i detašované pracoviště odboru sociálních věcí města Kopřivnice. Současně s rekonstrukcí dojde k pořízení nových interiérů, které vyhovují současným standardům a trendům pro sociální práci a vzdělávání. Na rekonstrukci obdrželo město dotaci ve výši 18 milionů korun, celkové náklady vyjdou na 34,32 milionu korun.

Nejnákladnější investice – výstavba domova seniorů – se o kus posunula. Po podepsání memoranda o spolupráci mezi městem a Moravskoslezským krajem, dojde k bezúplatnému převodu budovy stravovny i pozemků potřebných pro stavbu domova pro seniory a přilehlých parkovacích ploch. Kraj nechal zpracovat studii, podle níž by měl být postaven pětipodlažní objekt s užitnou plochou 5 750 m2 na zastavěné ploše 2 200 m2. Nižší podlaží budovy by měl využívat domov důchodců s 32 lůžky a ve vyšších patrech bude 53 lůžek domova se zvláštním režimem zařízeného na péči o klienty s různými formami demencí a degenerativních nervových chorob. Projekt, který zahrnuje výstavbu domu s relaxačními terasami pro klienty nebo speciálně upravenou zahradou, počítá také s výstavbou kaple či nadstandardního počtu nových parkovacích míst. Financování nákladů na realizaci, které by měly činit asi 200 milionů korun, zajistí Moravskoslezský kraj. Město se bude následně částečně podílet na finančním zajištění poskytování těchto sociálních služeb.

Na podporu sociálních služeb město ročně dává více než 4 miliony korun na individuální dotace jejich poskytovatelům a dalších 15 milionů poskytuje své příspěvkové organizaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, která zajišťuje provoz pečovatelské a odlehčovací služby, denního stacionáře Kopretina, azylového domu, noclehárny a další služby.

Další rozvoj sociálních služeb byl v letošním roce schválen prostřednictvím nového komunitního plánu – III. střednědobého plánu sociálních služeb – na čtyřleté období nejen pro Kopřivnici, ale i Štramberk, Ženklavu a Závišice. Proces komunitního plánování je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 a stanovením priorit s ohledem na personální a finanční možnosti.

Na bezpečnost ve městě dohlíží městská policie, která tak činí i za pomoci kamerového systému. V průběhu uplynulých let došlo k modernizaci vybavení a většina ze sedmnácti kamer je digitální s větším rozlišením. Kamery monitorují problematická místa nejen v Kopřivnici, ale i v Lubině a Vlčovicích. Stálá služba vidí v reálném čase na velkém monitoru záběry ze všech kamer a ty si dle potřeby může zvětšit, aby lépe viděla na to, co se v daném místě děje. Tuto možnost už od loňského roku má i stálá služba Policie ČR v Kopřivnici.
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS