Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 14.06.2018 - Plnění Strategického plánu - Pro rozvoj města si nechala radnice zpracovat potřebné dokumenty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 23/2018 ze dne 14.06.2018

Plnění Strategického plánu - Pro rozvoj města si nechala radnice zpracovat potřebné dokumenty

(Počet zobrazení: 1542)
Kopřivnice (hod) – Vybrané oblasti Strategického plánu byly v minulém období detailněji rozpracovány v dílčích koncepcích, které byly zpracovány buď odbornými pracovníky radnice, nebo ve spolupráci s externími experty. V průběhu čtyř let došlo i na stavební úpravy či demolice, které mění tvář města.

V rámci projektu Strategický rozvoj města Kopřivnice byl vyhodnocen Strategický plán z roku 2007 a proběhla jeho aktualizace do roku 2022 v návaznosti na vyšší programové dokumenty kraje, ČR i EU. Projekt, jehož součástí byla i realizace sociologického průzkumu mezi obyvateli města, průzkumu podnikatelského prostředí a vzdělávací aktivity pro pracovníky úřadu, vznikal od roku 2013 do začátku roku 2015 a stál 2,3 milionu korun, přičemž městu se podařilo získat dotaci ve výši 1,95 milionu korun.

V loňském roce se podařilo městu získat finance na dílčí koncepce navazující na Strategický plán rozvoje města a na zvyšování kvalifikace zaměstnanců městského úřadu. V rámci tohoto projektu vzniká Územní energetická koncepce, bude provedena nová Analýza bezbariérovosti města a byl připraven Plán zlepšování ovzduší. Projekt bude ukončen v prosinci letošního roku a přijde na 2,6 milionu korun, získaná dotace pokryje 2,48 milionu korun.

Již v roce 2016 začaly práce na vzniku nového Územního plánu Kopřivnice, který má přinést dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Vytvoření nového dokumentu bude stát 0,9 milionu korun, z toho dotace pokryje 0,77 milionu korun.

Ve stejném roce byla zpracována Územní studie sídelní zeleně, podle níž se bude odvíjet rozvoj ploch zeleně na celém území Kopřivnice včetně místních částí. Účelem územní studie je evidence, hodnocení a návrh obnovy a tvorby sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí ve městě a jeho ekologickou stabilitu. Náklady na zpracování dokumentu ve výši 247 tisíc korun byly hrazeny z rozpočtu města a dokument se stal součástí územně plánovací dokumentace města.

Kopřivnice jako obec s rozšířenou působností zadala i zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice, která bude základním podkladem pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Náklady na zpracování dokumentu přijdou na 0,94 milionu korun, přičemž získaná dotace je ve výši 0,85 milionu korun.

V letošním roce získalo město finance na zpracování Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy. Oba dokumenty by měly být zpracovány do konce příštího roku a jejich vznik je podpořen dotacemi z Národního programu Životní prostředí v celkové výši 1,7 milionu korun.

Město se snaží řešit také problematiku nevyužívaných a chátrajících budov a lokalit. Po demolici objektů, které zůstaly v sadu dr. E. Beneše po starém technickému muzeu se město dohodlo s Tatrou na prodeji nevyužívaného bývalého zdravotního střediska za budovou městského úřadu za účelem jeho demolice a úpravy území. Na přelomu let 2014-15 byl objekt č. p. 265 zbourán a na jeho demolici, realizaci přeložek technické infrastruktury, vybudování přístupových chodníků a úpravu plochy získalo město dotaci ve výši 2,7 milionu korun, přičemž celkové náklady přišly na 3,4 milionu korun. Část takto uvolněného území byla vloni využita na rozšíření parkoviště pro potřeby radnice. Jeho vybudování přišlo na 3,6 milionu korun.

Úpravy v centrální zóně města pokračují od loňského roku rekonstrukcí Ringhofferovy vily v parku E. Beneše. Po dokončení rekonstrukce bude v objektu víceúčelový sál, v němž budou probíhat svatby a další významné obřady, v přízemí má fungovat restaurace a upravené venkovní prostory se mají využívat pro kulturní akce. Město má zájem na zachování historické podoby objektu, což se odráží i v nákladech na rekonstrukci, které přijdou město na téměř 30 milionů korun.

Od roku 2015 se připravuje rekonstrukce centra města, jeden z nejnákladnějších projektů města. Byla zpracována studie budoucího vzhledu plochy mezi kulturním domem a Štefánikovou ulicí, která byla v únoru 2016 formou výstavy ve vestibulu radnice a veřejného projednání představena veřejnosti. Od roku 2017 probíhá na základě schválené studie projektová příprava, která by měla být dokončena na podzim letošního roku. V rámci projektové přípravy byly provedeny sondy v území, které například odhalily, že zatrubnění Kopřivničky v prostoru před kulturním domem je v havarijním stavu. Rekonstrukce centra města bude stavebně i investičně náročný projekt, který pravděpodobně zasáhne až do tří stavebních sezon.

V rámci stavebních projektů spolupracuje město s Kabelovou televizí Kopřivnice, která postupně rozšiřuje metropolitní síť. Optické kabely potřebné pro šíření vysílání a internetu položila Kabelová televize ve městě například při stavbě nových rozvodů tepla a budou položeny i v rámci plánované rekonstrukce centra města. V roce 2017 schválila rada postupné rozšiřování sítě do okrajových částí města. To bude Kabelová televize provádět dle zájmu obyvatel.
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS