Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.06.2018 - Plnění Strategického plánu Budovala se nová sportoviště i podporovaly kluby
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 22/2018 ze dne 07.06.2018

Plnění Strategického plánu Budovala se nová sportoviště i podporovaly kluby

(Počet zobrazení: 1346)
Kopřivnice (hod) – Sport je jednou z nejvíce podporovaných oblastí života v Kopřivnici. Radnice nejen podporuje dotacemi činnost mladých sportovců, ale za poslední čtyřleté období rekonstruovala i některá sportoviště. V rámci dotačního programu na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže je každoročně z rozpočtu města rozděleno více než 8 milionů korun, které sportovní kluby používají k úhradě provozních nákladů souvisejících s pronájmem sportovišť a také na odměny trenérům. Nad rámec tohoto programu každoročně podporuje město dotací ve výši 650 tisíc Kč Klub házené Kopřivnice, jehož družstvo mužů hraje extraligu. V souvislosti s postupem hokejového mužstva do II. ligy v sezóně 2016-2017 přispělo město hokejistům mimořádnou dotací ve výši 1,6 milionu korun. Město je rovněž spolupořadatelem tradiční sportovní akce Běh rodným krajem Emila Zátopka. Na úhradě nákladů přesahujících tři sta tisíc korun se kromě města pravidelně podílí také paní Dana Zátopková a Moravskoslezský kraj.

Běžnou správu a údržbu městských sportovišť a dětských hřišť zajišťuje příspěvková organizace Správa sportovišť města Kopřivnice. Provozní příspěvek, kterým město hradí náklady na údržbu zařízení, se každoročně zvyšuje. V roce 2015 činil 15 milionů a pro rok 2018 se počítá s částkou 18 milionů korun. Z příspěvku jsou hrazeny provozní náklady sportovišť, především energie, revize zařízení, opravy a údržba. Rozsáhlejší investice zajišťují investiční útvary městského úřadu. Ty například v období let 2014-15 zajistily úpravu krytého bazénu. Rekonstrukce se dočkaly nejen šatny, umývárny, recepce, vstupní hala, také byly pořízeny nové šatní skříňky a nový elektronický odbavovací systém. V rámci přístavby k objektu byla vybudována nová aroma sauna, whirlpool a parní lázeň. To vše přišlo na 16,86 milionu korun, přičemž dotace z EU pokryla 14,81 milionu korun.

V rámci letní odstávky ledové plochy v roce 2015 proběhla I. etapa rekonstrukce zimního stadionu. Díky dotaci z operačního programu Životní prostředí mohla proběhnout rekonstrukce technologie chlazení. Modernizoval se nejen systém chlazení, díky němuž došlo k podstatnému snížení čpavku potřebného k chlazení, ale i všechny rozvody chlazení včetně výměny betonové desky ledové plochy, mantinelů a střídaček. Náklady činily 30,46 milionu korun a dotace pokryla 19,97 milionu korun. O rok později se rekonstrukce dočkalo hlediště. Byly opraveny a doplněny stupně na bočních tribunách a instalovány nové sedačky. V rámci investiční akce byly natřeny ocelové konstrukce sloupů a zábradlí, ale i železobetonové stupně na tribunách, do kterých jsou ukotveny nové sedačky. Dále byla provedena montáž hrazení VIP zóny s novými mantinely a sedačkami. Touto úpravou se sice kapacita hlediště snížila na 1 081 míst, ale zvýšil se komfort pro diváky. Tyto úpravy přišly město na 4 905 252 Kč. Ve stejném období prošly modernizací také šatny pro veřejnost, které byly dovybaveny, a nově byla vybudována i ošetřovna. Za to zaplatilo město dalších 1,44 milionu korun. V roce 2017 přispělo město 3 miliony správě sportovišť na nákup nové rolby na úpravu ledové plochy. V letošním roce se rekonstruuje střešní plášť. V rámci zakázky dojde k výměně profilované plechové krytiny obloukové střechy, za které město zaplatí 15,1 milionu korun.

Dalším sportovištěm pod Červeným kamenem, které se dočkalo v loňském roce dílčí opravy, je letní koupaliště. Modernizace tohoto areálu je netrpělivě očekávána jeho uživateli. Výměna bazénových van a úprava budovy zázemí však bude investičně velmi náročná a s ohledem na jiné investiční priority k ní město zatím nepřistoupilo. Nicméně v roce 2017 investovalo město 3,5 milionu korun do nutné rekonstrukce technologie úpravy vody.

Město zajišťuje také správu, údržbu a rozvoj sportovních areálů v místních částech. V závěru roku 2016 byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu v Lubině. Byla provedena demolice původních sociálních zařízení a nové byly vybudovány v rámci přístavby k objektu šaten. Akce byla stavebně dokončena v roce 2017 a náklady na demolici a přístavbu přesáhly 5 milionů korun. Od loňského podzimu až do letošního června probíhá modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích. Po zbourání původního objektu vzniká na stejném místě nový. Objekt je tvořen dvěma provozními jednotkami, první tvoří vnější skladovací prostory, druhou vlastní šatny s příslušenstvím. Obě jednotky jsou zastřešeny společnou střechou a mezi nimi je krytá terasa. V rámci projektu je řešeno zadržení dešťové vody, která bude následně použita pro zavlažování fotbalového hřiště. Vybudování nového zázemí přijde městský rozpočet na 8,9 milionu korun.

V roce 2017 byla na základě požadavků místní komise Mniší provedena úprava povrchu kurtu u kulturního domu. Původní antukový povrch byl dle požadavku komise za 400 tisíc nahrazen asfaltovým, který v zimních měsících po nástřiku vodou bude sloužit i jako kluziště.

Nejen veřejnost, ale i sportovní kluby využívají ke svým tréninkům rekonstruovaná školní hřiště. V roce 2015 se renovovalo školní hřiště při ZŠ Emila Zátopka, jehož celkové náklady přišly na 6,87 milionu korun a přiznaná dotace činila 6,38 milionu korun. Vloni prošlo rekonstrukcí poslední ze školních hřišť, a to při ZŠ 17. listopadu, která byla zcela hrazena z rozpočtu města částkou ve výši 11,35 milionu korun.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS