Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 10.05.2018 - Plnění Strategického plánu Budovaly se nové chodníky a opravovaly staré
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 18/2018 ze dne 10.05.2018

Plnění Strategického plánu Budovaly se nové chodníky a opravovaly staré

(Počet zobrazení: 1541)
Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice v posledních čtyřech létech investovala cca 65 milionů korun do opatření, která mají zvýšit bezpečnost chodců. Bylo vybudováno několik nových chodníkových těles a provedeny byly i bezbariérové úpravy na dalších trasách pro pěší, které usnadnily pohyb lidem s handicapem a maminkám s kočárky.

Na jaře 2014 byla zahájena stavba první etapy chodníku v Mniší, na který radnice získala téměř pětimilionovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nový chodník byl vybudován ve svahu pod školou od mostu až po kapli, kde byly postaveny dvě opěrné zídky. V rámci stavby došlo k úpravě točny autobusů. Celkové náklady na realizaci I. úseku chodníku přišly na 17,7 milionu korun včetně DPH.

Na podzim 2014 byl ve Vlčovicích vybudován další třicetimetrový úsek chodníku kolem frekventované komunikace I/58, který propojil chodník kolem restaurace u kulturního domu s chodníkem směřujícím k autobusové zastávce. Za tento nový úsek zaplatilo město 502 tisíc korun.

Na jaře v roce 2015 začala stavební firma budovat v Mniší další část chodníku, a to od nového přechodu u autobusové zastávky směrem do Vlčovic až po most přes Lubinu u areálu firmy Vágner. V rámci stavby byl vybudován nový přechod pro chodce včetně bezpečnostního nasvětlení. Náklady druhé etapy činily 5,5 milionu korun včetně DPH, přičemž 85 procent uznatelných nákladů pokryla dotace EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Radnice v průběhu let 2014 a 2015 řešila dílčí bezbariérové úpravy, a to vybudováním nového přechodu pro chodce na ulici Záhumenní u České spořitelny. Přechod byl v rámci zvýšení bezpečnosti přecházejících nově nasvícen a jako první přechod ve městě je řízen světelnou signalizací. Další projekt řešil vybudování zpomalovacího prahu a chodníku před hasičskou zbrojnicí na ulici Štramberské. Posledním projektem byla úprava výšky nástupiště autobusové zastávky u Komerční banky na ulici Čs. armády, kde byl vybudován i nový autobusový záliv. Realizace těchto tří projektů vyšla na 1,9 milionu korun, přičemž dotace z EU činila 1,2 milionu korun.

Rozsáhlou obnovou a doplněním prošly rovněž chodníky na sídlišti Jih v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města, který byl ukončen v roce 2015. Díky tomuto projektu bylo v rámci revitalizace veřejného prostranství obnoveno a vybudováno také více než 10 tisíc metrů čtverečních chodníků.

Komunikace pro pěší byly obnoveny rovněž po rozsáhlé investiční akci rekonstrukce rozvodů tepla, která zasáhla téměř celé město. Do obnovy chodníků v souvislosti s touto akcí investovalo město více než 1,4 milionu korun.

Od roku 2015 je v rozpočtu vyčleňována účelová položka určená k financování obnovy chodníkových těles. Konkrétní chodníky či jejich dílčí úseky určené k opravě jsou pak vytipovány ve spolupráci se správcem komunikací na základě posouzení jejich aktuálního stavu. Díky tomu byly opraveny a doplněny chodníky na ulicích Husově, Krátké, Kpt. Nálepky, Dukelské, Lidické, Kadláčkově a dalších.

V roce 2015 byl za 762 tisíc vybudován chodník na ulici Čs. armády podél bývalého házenkářského hřiště, na který v roce 2016 navázal chodník k tenisovým kurtům. Jeho výstavba stála 641 tisíc korun.

V roce 2017 byly za 1,5 milionu korun upraveny přechody pro chodce a doplněn chodník na ulici Husově.

Stavebně a investičně nejrozsáhlejší akcí, která probíhala v létech 2016 a 2017, byla rekonstrukce ulice Štramberské včetně přilehlých chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zastávek. Z celkových čtyřiceti milionů korun připadlo na infrastrukturu pro pěší cca 16 milionů a na jejich krytí se městu podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 12,3 milionu korun.

Na tuto akci navazuje stavba nového 164 metrů dlouhého chodníku, která probíhá na ulici Štramberské u rodinných domů mezi ulicemi Pabla Nerudy a Hřbitovní. Jeho stavba přijde radnici na 687 tisíc korun včetně DPH. V létě bude pokračovat stavba nového chodníku na ulici Hřbitovní, který zvýší bezpečnost lidí chodících na místní hřbitov. Vloni byly za téměř 2 miliony realizovány nezbytné přeložky inženýrských sítí a bylo připraveno území pro stavbu 242 metrů dlouhého chodníku, která přijde na 1,2 milionu korun.

Dalším místem, který zvýší bezpečnost nejen pěších, ale i cyklistů, bude rozšíření chodníku spojujícího ulici Dělnickou a Nádražní. Práce na něm by se měly rozjet v nejbližších dnech a stát bude 1,5 milionu korun. Druhá nová společná stezka pro chodce a cyklisty se již buduje v Lubině, v oblasti Dolní Roličky. Náklady na tuto investiční akci přijdou město na 1,38 milionu korun.

Do konce roku by měl vyrůst ještě jeden nový chodník, a to podél silnice II/482 na ulici Obránců míru, v úseku mezi ulicemi Česká a K Pasekám. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,24 milionu korun. Pokud bude město úspěšné a získá dotaci, spoluúčast města se může snížit o 950 tisíc korun.

Další připravovaný projekt zvýší bezpečnost přecházejících lidí v Lubině v úseku autobusové zastávky Na Holotě na komunikaci I/58 a II/464. Komunikace bude opatřena zdrsňujícím nátěrem a upraveno bude vodorovné i svislé značení úseku. Na realizaci tohoto opatření podalo město žádost o dotaci z EU. Celkové náklady jsou odhadovány na 720 tisíc korun. Pokud by město získalo dotaci, mohla by činit 684 tisíc korun.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS