Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 24.05.2018 - Plnění Strategického plánu Největší investice v oblasti ŽP se připravuje
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 20/2018 ze dne 24.05.2018

Plnění Strategického plánu Největší investice v oblasti ŽP se připravuje

(Počet zobrazení: 1544)
Kopřivnice (hod) – Strategický plán města se zabývá i životním prostředím. I v tomto ohledu se za poslední čtyři roky investovalo nemálo finančních prostředků.

V roce 2014 byl vybudován varovný a monitorovací systém, pomocí něhož město chce varovat své obyvatele před velkou vodou. V rámci projektu byl vybudován bezdrátový rozhlas a na řeku Lubinu byly osazeny hladinoměry. Na území města bylo instalováno 292 bezdrátových hlásičů s reproduktory, z toho v Kopřivnici 175, Lubině 68, Mniší 22 a Vlčovicích 27. Vybudování bezdrátového rozhlasu, jenž nahradil původní drátový a části bezdrátového, přišlo na deset milionů korun včetně DPH. Součástí projektu bylo i zpracování digitálního povodňového plánu pro celé ORP. Město na projekt získalo dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů, tedy ve výši 9,292 mil. korun, přičemž celkové náklady činily 10 338 000 Kč.

V roce 2017 Kopřivnice navázala na tento projekt zpracováním digitálního povodňového plánu pro město a doplněním 69 obousměrných bezdrátových hlásičů s reproduktory. Celkové náklady přijdou město na 3 285,3 tis. Kč a dotace z toho pokryla 2 299,7 tis. Kč. V rámci péče o veřejnou zeleň byl v závěru roku 2014 realizován projekt Obnova zeleně v horní části ulice Husovy, během něhož došlo k nahrazení původní topolové aleje novými méně vzrůstnými kvetoucími stromy s podrostem nižších keřů. Součástí projektu bylo i pokácení zbývajících topolů se zhoršeným zdravotním stavem. Celkové náklady byly ve výši 826 tis. Kč, z toho dotace činila 439 tis. Kč.

V roce 2015 byla zahájena pasportizace a inventarizace zeleně, díky které město získá informace o rozsahu, kvalitě a zdravotním stavu veřejných zelených ploch a následně realizuje doporučená opatření zejména v oblasti ošetření dřevin. Dílčími projekty má město za necelých 900 tisíc zmapováno a ošetřeno území sadu dr. E. Beneše, náměstí TGM, centrální části města, sídliště Sever. Další v pořadí bude sídliště Jih.

Průběžně probíhá výsadba a údržba zeleně v různých lokalitách ve městě. V loňském roce byly za 300 tisíc provedeny sadovnické úpravy a výsadba stromů podél cyklostezky na ulicích Dělnická a Panská, na veřejných plochách jsou již několik let vysazovány trvalkové okrasné záhony.

Do oblasti životního prostředí patří i šetření s energiemi. Zatímco do roku 2015 nakupovalo energie na aukcích město pro sebe i své příspěvkové organizace, v roce 2015 poprvé zorganizovalo i hromadný nákup energií pro domácnosti v Kopřivnici. Tehdy nabídku využilo 1 250 odběrných míst a úspora dosáhla odhadem asi devíti milionů korun. Aukce srazila cenu silové elektřiny o 16 % a u zemního plynu byla úspora 35 %. O dva roky později proběhla další aukce pro společný nákup elektřiny a plynu. Do společného nákupu elektřiny se přihlásilo cca pět set domácností s celkovým objemem elektřiny za zhruba čtyři miliony korun. O společný nákup plynu byl menší zájem, k nákupu se přihlásilo cca tři sta padesát domácností, s celkovým objemem plynu za asi devět milionů korun.

V oblasti úspor energií realizuje město dlouhodobě řadu projektů. V roce 2014 byla zateplena poslední úplná městská Základní škola E. Zátopka a na projekty zateplení budov ZŠ bylo navázáno projekty zateplení škol mateřských. Také téměř všechny bytové domy, které jsou ve vlastnictví města, již byly zatepleny. Další energeticky úsporná opatření v objektech města byla realizována formou EPC projektu. V rámci tohoto projektu došlo k regulaci otopných soustav, výměně osvětlení, instalaci spořičů vody a dalším opatřením.

Těmito opatřeními město přispívá ke snižování negativního vlivu na životní prostředí, který sleduje a vyhodnocuje prostřednictvím tzv. ekologické stopy. Tento ukazatel sleduje vliv, který zanechává existence města a život obyvatel Kopřivnice v životním prostředí. Zatím poslední přepočet byl proveden z dat za rok 2016. Hodnota ekologické stopy, jež přepočítává spotřebu na biokapacitu, která je potřeba, aby pokryla nároky obyvatel a neutralizovala negativní důsledky jejich chování, poklesla téměř o 20 % od prvního výpočtu. V roce 2010 činila 5,87 globálního hektaru na obyvatele, v roce 2016, na který spadá nejaktuálnější měření, pak už jen 4,84 gha/obyv. V porovnání s jinými městy v republice byla ekologická stopa Kopřivnice lepší, průměrná hodnota činí 5,22 globálního hektaru na obyvatele. Město si zadává přepočet stopy každé dva roky, náklady na její výpočet činí cca 40 tisíc korun.

V rámci zlepšování kvality ovzduší podporuje i kopřivnická radnice své obyvatele, kteří mění staré kotle za nové, ekologické. Ti, kteří tak činili v rámci kotlíkové dotace, obdrželi i od města až pětitisícový příspěvek. Celkem tak kopřivnická radnice v rámci 1. a 2. výzvy doposud poskytla 145 tisíc korun.

V roce 2017 zpracovalo město Plán zlepšování kvality ovzduší, který posuzuje a vyhodnocuje emisní situaci ve městě, vyhodnocuje dosud realizovaná opatření a vytváří rámec pro další aktivity v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Zpracování Plánu přišlo město na 109 tisíc korun, které byly z větší části kryty 95 % dotací z Operačního programu Zaměstnanost.

Největším připravovaným projektem v rámci životního prostředí je odkanalizování místních částí Vlčovic a Mniší. Pokud město získá dotaci, mělo by být vybudováno víc jak 13,5 kilometru kanalizace, přičemž celkové náklady by měly činit až 131 milionů korun bez DPH. Žádost o dotaci, díky níž by město mohlo získat až 79 milionů, byla podána v lednu letošního roku. Výsledek dotačního řízení by měl být znám do poloviny roku.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS