Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 17.05.2018 - Plnění Strategického plánu Proběhla i nejdéle slibovaná rekonstrukce
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
ZŠ dr. Milady Horákové - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 19/2018 ze dne 17.05.2018

Plnění Strategického plánu Proběhla i nejdéle slibovaná rekonstrukce

(Počet zobrazení: 1541)
Kopřivnice (hod) – V uplynulých čtyřech letech investovala radnice do opravy komunikací a budování parkovišť nemalé finanční prostředky. Bezesporu největší a nejdéle slibovanou investicí byla rekonstrukce ulice Štramberské. Stavební práce byly zahájeny v září 2016 a dokončeny byly v říjnu 2017. Během rekonstrukčních prací doznala ulice výrazných změn. Z úseku od Katolického domu až po výjezd z ulice Horní u štramberského vlakového nádraží v délce 1 370 metrů zmizela většina takzvaných kočičích hlav, které byly zpět použity pouze v místech určených pro odstavování vozidel. Zbytek vozovky má asfaltový povrch, čímž se výrazně zvýšila bezpečnost a snížil hluk na komunikaci. V rámci stavby se postavilo několik nových přechodů a upravily původní, které byly i nasvětleny. Opravily se i přilehlé chodníky a byly vybudovány parkovací a odstavné plochy. Celkové náklady činily 42,5 milionu korun, přičemž město získalo dotaci ve výši 12,3 milionu korun a podíl města činil 30,2 milionu korun.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu realizovalo město v roce 2014 úpravu křižovatky v průmyslovém parku formou instalace betonových city bloků, díky kterým vznikla okružní křižovatka. Na přechodech pro chodce v okolí křižovatky byly vybudovány ostrůvky a celá křižovatka byla i nasvětlena. Součástí stavby byla i úprava autobusové zastávky u společnosti Dura, kde vznikl nový nástupní ostrůvek. Tato investiční akce stála město 1,3 milionu korun. V roce 2017 bylo dočasné řešení křižovatky prostřednictvím instalace city bloků nahrazeno trvalým vybudováním středového ostrůvku ze zvýšené obruby a dlážděním z kamenných kostek.

Od roku 2015 je v rozpočtu vyčleňována účelová položka určená k financování oprav komunikací. Konkrétní úseky určené k opravám jsou vytipovány ve spolupráci se správcem komunikací na základě posouzení jejich aktuálního stavu. Za téměř 11 milionů korun byly takto v létech 2015-2017 opraveny povrchy komunikací například ulic Polní, Zdeňka Buriana, Husova, Lidická, Boženy Němcové a další. Opravy komunikací byly prováděny také v místních částech Mniší a Lubina.

Opravy se dočkala vloni i lávka přes železniční trať spojující ulice Dělnickou a Nádražní. V rámci rekonstrukce byly sanovány železobetonové nosné prvky lávky, opraveny hydroizolační vrstvy mostovky stejně jako mostní uzávěry, ložiska lávky a odvodňovače. Opravy se dočkaly i pochůzí vrstvy celé lávky a proveden byl i nátěr zábradlí. Rekonstrukce lávky přišla radnici na 2 138 tisíc korun.

V letošním roce město opraví dva mosty, které byly poničeny při přívalových deštích v roce 2016. První slouží jako přístupová cesta pro pěší z lokality pod Japstavem v Lubině k zastávkám MHD a do místní školy. Stávající most bude rozebrán k patám základů a nahrazen novým. Celkové náklady činí 1 918,8 tisíce Kč, ale díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 959,4 tisíce Kč přijde rekonstrukce mostu městský rozpočet jen na polovinu. Druhý most, který bude opraven, je u staré vodárny v Lubině. I ten bude opraven stejným způsobem. Také na tuto rekonstrukci získalo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 874 tisíc Kč. Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 3 748 tisíc korun.

V rámci řešení problematiky parkování vozidel ve městě jsou realizována a připravována různá dílčí opatření. V roce 2015 bylo vybudováno nové parkoviště na sídlišti Jih na pozemku bývalé školní zahrady ZŠ Alšova. Projektem v hodnotě 6,1 milionu korun, jehož předmětem byly i další úpravy veřejného prostranství na sídlišti Jih, vzniklo 21 nových parkovacích míst. Na jeho realizaci město získalo dotaci 5,1 milionu z Integrovaného operačního programu.

V roce 2016 nechalo město přestavět dva bývalé výměníky na krytá garážová stání vždy pro osm vozidel. Nová parkovací místa vznikla rovněž zjednosměrněním vybraných ulic a vybudováním odstavných ploch ze zatravňovacích tvárnic na sídlišti Korej v létech 2014-16. V loňském roce se vybudovala dvě nová parkoviště. První realizovala městská společnost Slumeko v prostoru vedle polikliniky, která za nové parkoviště s 39 místy zaplatila 6 milionů korun. Druhé parkoviště u Kulturního domu ve Vlčovicích financovalo město, které za 17 nových parkovacích stání zaplatilo 500 tisíc korun. Radnice ještě navíc nechala zpevnit plochy ve dvou slepých větvích na ulici Kadláčkově, díky těmto úpravách tak došlo nejen ke zlepšení dopravní obslužnosti, ale i k navýšení počtu parkovacích míst pro invalidy. K vymezení parkovacích míst pro nákladní vozidla došlo rovněž při příjezdové komunikaci do průmyslového parku.

V roce 2017 bylo vybudováno parkoviště za radnicí, kde úpravou a rozšířením zpevněných ploch vzniklo 37 odstavných míst. Parkoviště přišlo město na 2,6 milionu korun.

V letošním roce vzniknou další dvě nová parkoviště. Zatímco první, které vzniká u Komerční banky, bude pro 40 vozidel, druhé vyroste na konci sídliště Sever. Na něm vznikne 55 parkovacích míst. Náklady na obě parkoviště budou stát městskou kasu zhruba 12 milionů korun. Souběžně s výstavbou probíhá projektová příprava dalších parkovacích ploch, a to na ulici Družební a Zdeňka Buriana, jejichž realizace je plánována do dalších let. V rámci připravované rekonstrukce centra města se počítá s úpravou parkoviště na ulici Lidické.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS