Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 31.05.2018 - Při projednávání územního plánu lidé podávali námitky
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 21/2018 ze dne 31.05.2018

Při projednávání územního plánu lidé podávali námitky

(Počet zobrazení: 1554)
Kopřivnice (hod) – Na veřejné projednávání návrhu Územního plánu Kopřivnice přišli ve středu 23. května do zasedací místnosti radnice nejen občané, ale i několik zastupitelů. V úvodu řekl starosta města Miroslav Kopečný, že jde o důležitý dokument pro plánování měst a obcí, který byl v Kopřivnici naposledy schválen v roce 2009. „Protože od té doby se změnila některá pravidla i pohledy na územní plánování, jsme rádi, že jsme mohli využít externích dotačních prostředků a přistoupili jsme ke zpracování nového územního plánu. Zásadním kritériem je to, že se změnil pohled na výši převisu nabídky zastavitelných ploch pro bydlení v Kopřivnici. Ve stávajícím územním plánu je převis ve výši 100 procent při předpokladu výstavby 50 rodinných domů ročně s výhledem na 15 let. Nyní je požadováno, aby převis činil maximálně 30 procent. V současné době se v Kopřivnici staví v průměru 25 až 30 rodinných domků ročně. Nový územní plán řeší tento rozdíl tak, abychom vyhověli novým požadavkům,“ konstatoval starosta.

Poté Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice, připomněla, že nový územní plán zpracovává společnost SURPMO, a. s., z Hradce Králové.

První návrh byl projednán s veřejností vloni. „Obdrželi jsme 34 připomínek a 10 stanovisek dotčených orgánů, z nichž po projednání vyplynula potřeba návrh upravit. Letos v březnu jsme obdrželi od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje souhlasné stanovisko a poté mohl být upravený návrh zveřejněn na webových stránkách. V listinné podobě se s ním veřejnost může seznámit u nás na odboru. Vzhledem k tomu, že se řeší rozsáhlé území, myslíme si, že s velkou pravděpodobností dojde k nové úpravě návrhu, a z toho důvodu může být nový územní plán schválen až v polovině příštího roku,“ uvedla Markéta Kvitová s tím, že námitky s odůvodněním a patřičnými náležitostmi mohli občané podávat do 30. května.

Následně architekt Miroslav Baťa, který byl jedním ze zpracovatelů návrhu územního plánu, hovořil o tom, které dokumenty ovlivnily konečnou podobu a jak postupovali. „Museli jsme přehodnotit stávající urbanistickou koncepci i podle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, brát ohled na krajinné prvky a podobně,“ poznamenal Miroslav Baťa s tím, že nový návrh změnil způsob vymezení lokalit, kde se bude moci stavět. Nově musí zastavitelné plochy navazovat na zastavěná území. Půjde spíš o menší plochy, které bude snadnější zainvestovat a dotáhnout k nim inženýrské sítě.

Následně dostali prostor k diskuzi přítomní občané, ti se ale spíše snažili řešit své konkrétní problémy, přestože v úvodu Markéta Kvitová upozorňovala, že ty by se na tomto fóru řešit neměly. Nicméně jak ona, tak i architekt města Milan Šmíd v odpovědích nastínili, jaké argumenty mají ve svých námitkách použít. Jak poznamenal starosta, po schválení nového územního plánu bude město umět pružněji reagovat na jednotlivé požadavky na změnu územního plánu. Došlými připomínkami a námitkami se pak bude zabývat nejen úřad územního plánování, ale i orgány města.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS