Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 23/2017 ze dne 15.06.2017

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci začne 5. září v 10 hodin

(Počet zobrazení: 386)
Kopřivnice (hod) – Dotaci až ve výši 150 tisíc korun bude možné získat z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na pořízení nového kotle na pevná paliva v rodinném domě nebo tepelného čerpadla, které pomůže zlepšit životní prostředí v Moravskoslezském kraji.

Ve čtvrtek 29. června bude vyhlášen dotační program, přičemž pro Moravskoslezský kraj bude vyčleněno 900 milionů korun. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Kotlíková dotace dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci. Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června.

Příjem žádostí bude spuštěn 5. září v 10 hod. Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh doručit (osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách. Na výměnu jednoho zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze jednu žádost!

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním), kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, telefon 595 622 355 nebo e-mail kotliky@msk.czTiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS