ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 16. 6. 2008 - Radní schválili koncepty tří projektů městaMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2022
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

16. 6. 2008

Radní schválili koncepty tří projektů města

Vedení města se v úvodu své schůze zabývalo mimo jiné závěry a informacemi z kontrolního dne projektů, který proběhl na radnici dne 21. května. V pořadí již třetí kontrolní den byl věnován přehledu schválených projektů města, projektových záměrů, garantů a nositelů a také projednání postupů při realizaci prioritních projektů města. Radní následně schválili podrobné koncepty-projektové fiše u projektů týkajících se cyklostezek a cyklotras, bezbariérového města a pokračování v regeneraci sídliště Sever. Projektová fiše zahrnuje zejména harmonogram jednotlivých kroků v rámci projektů a strategii financování.

Rada dále podpořila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jejímž předmětem je podpora vzniku informačně osvětového systému o životním prostředí v Kopřivnici. Informační systém bude zahrnovat několik etap, které budou postupně realizovány. První zahrnuje vytvoření základní kostry informačního systému s podrobnějším rozpracováním problematiky ovzduší a odpadů. Druhá se bude týkat oblastí ochrany přírody, krajiny a zeleně. Vodní hospodářství bude zahrnuto v následující etapě a konečná fáze by měla být věnována rozšíření systému na celé území města. Systém bude sloužit laické i odborné veřejnosti jako prospěšný zdroj informací a měl by přispět ke zlepšení stavu životního prostředí.

Radní se v závěru své schůze věnovali také informacím o přípravě zpracování hlukové a imisní studie města Kopřivnice. Získané informace budou použity nejen pro zpracování komplexní dopravní studie města, jejíž podklady jsou nyní připravovány, ale také pro případné další projekty. Samostatná komplexní hluková studie postihne významné zdroje hluku ze stávajících provozů, výrob a dopravy. Zhodnocena budou stávající protihluková opatření a zároveň budou navržena nová pro problematické lokality. Hodnocení imisní situace ve městě je náplní rozptylové studie, která by měla posoudit vliv stavebně dopravních úprav na imisní situaci v prostorech dotčených dopravní studií. Následně budou zhodnoceny příspěvky imisních koncentrací hlavních znečišťujících látek, které budou porovnány s imisními limity. Studie má sloužit jako podklad pro dodržení limitů při realizaci dopravních opatření, tedy vliv dopravní studie města na životní prostředí.

Ing. Eva Vystrčilová
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů
Tel.: 556 879 439, mobil: 733 145 668
Email: eva.vystrcilova(zavináč)koprivnice.cz, www.koprivnice.cz


Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa

Stacionární radary přispívají ke zklidnění dopravy, řidiče přimějí zpomalit

Kopřivnice (hod) – Stacionární radary, které radnice instalovala na příjezdové komunikace do města, podstatně zklidnily dopravu. Místa byla vybrána na základě ...

Farmářský trh nabízel především sazenice

První letošní farmářský trh byl především ve znamení sazenic, které kupovali zájemci nejen na své zahrádky, ale i do truhlíků na balkony.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – V pátek 13. května se uskutečnil první farmářský trh v letošním roce.

Lidé, kteří přišli do sadu E. Beneše, si mohli vybírat z nabídky ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Úprava ulice Velové v Lubině
celkové výdaje projektu - 3.200.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů