Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 16. 6. 2008 - Radní schválili koncepty tří projektů městaMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

16. 6. 2008

Radní schválili koncepty tří projektů města

Vedení města se v úvodu své schůze zabývalo mimo jiné závěry a informacemi z kontrolního dne projektů, který proběhl na radnici dne 21. května. V pořadí již třetí kontrolní den byl věnován přehledu schválených projektů města, projektových záměrů, garantů a nositelů a také projednání postupů při realizaci prioritních projektů města. Radní následně schválili podrobné koncepty-projektové fiše u projektů týkajících se cyklostezek a cyklotras, bezbariérového města a pokračování v regeneraci sídliště Sever. Projektová fiše zahrnuje zejména harmonogram jednotlivých kroků v rámci projektů a strategii financování.

Rada dále podpořila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jejímž předmětem je podpora vzniku informačně osvětového systému o životním prostředí v Kopřivnici. Informační systém bude zahrnovat několik etap, které budou postupně realizovány. První zahrnuje vytvoření základní kostry informačního systému s podrobnějším rozpracováním problematiky ovzduší a odpadů. Druhá se bude týkat oblastí ochrany přírody, krajiny a zeleně. Vodní hospodářství bude zahrnuto v následující etapě a konečná fáze by měla být věnována rozšíření systému na celé území města. Systém bude sloužit laické i odborné veřejnosti jako prospěšný zdroj informací a měl by přispět ke zlepšení stavu životního prostředí.

Radní se v závěru své schůze věnovali také informacím o přípravě zpracování hlukové a imisní studie města Kopřivnice. Získané informace budou použity nejen pro zpracování komplexní dopravní studie města, jejíž podklady jsou nyní připravovány, ale také pro případné další projekty. Samostatná komplexní hluková studie postihne významné zdroje hluku ze stávajících provozů, výrob a dopravy. Zhodnocena budou stávající protihluková opatření a zároveň budou navržena nová pro problematické lokality. Hodnocení imisní situace ve městě je náplní rozptylové studie, která by měla posoudit vliv stavebně dopravních úprav na imisní situaci v prostorech dotčených dopravní studií. Následně budou zhodnoceny příspěvky imisních koncentrací hlavních znečišťujících látek, které budou porovnány s imisními limity. Studie má sloužit jako podklad pro dodržení limitů při realizaci dopravních opatření, tedy vliv dopravní studie města na životní prostředí.

Ing. Eva Vystrčilová
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů
Tel.: 556 879 439, mobil: 733 145 668
Email: eva.vystrcilova(zavináč)koprivnice.cz, www.koprivnice.cz


Banner - volby
Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Ko-projekty
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice

Stromy budou středobodem večera v muzeu

Kopřivnice (dam) – Netypickou oslavou Dne stromů, ale také doprovodným programem k aktuální výstavě bude komponovaný večer s názvem Pod Fojtovou lípou, který ...

Hodně lidí volilo na voličský průkaz, v Kopřivnici si o něj požádalo 328 osob

Kopřivnice (hod) – I letos se při volbách musela dodržovat proticovidová opatření. Volby pro lidi, kteří byli nemocní či v karanténě, začaly už ve středu. V ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]21.0
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ dr. Milady Horákové energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 24.083.000 Kč
přiznaná dotace - 10.325.000 Kč
podíl města - 13.758.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS