Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.10.2021 - Radní schválili příspěvky pro sociální služby
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 35/2021 ze dne 07.10.2021

Radní schválili příspěvky pro sociální služby

(Počet zobrazení: 198)
Kopřivnice (hod) – Rada města se na svém posledním jednání 21. září zabývala dotacemi a dary v sociální oblasti a schválila poskytnutí finanční podpory třem organizacím z rozpočtu města v celkové výši 38 tisíc korun.

Domov Vítkov si požádal o individuální dotaci ve výši 20 000 korun na dvě sociální služby, a to pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. „V každé této službě je jeden občan města Kopřivnice. V domově pro seniory s kapacitou 39 lůžek je umístěn opatrovanec města od 17. února letošního roku a v domově se zvláštním režimem s kapacitou 42 lůžek je umístěn jeden Kopřivničan od 10. března. Rada schválila dle dříve stanoveného klíče, že organizace obdrží dotaci v celkové výši deset tisíc korun,“ uvedl místostarosta Dušan Krompolc, který má v gesci sociální oblast a zdravotnictví.

O dar ve výši 20 000 korun si požádala i o. p. s. Domov Jitka ve Vsetíně. Tato organizace působí v oblasti poskytování sociálních služeb a pečuje dlouhodobě o jednoho občana města Kopřivnice. „Jedná se o sociální službu týdenní stacionář, která je poskytována osobě se závažným duševním onemocněním. Protože na území města není taková služba poskytována, byla schválena dotace ve výši 8 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta Dušan Krompolc.

Armáda spásy, z. s., požádala město o dar ve výši 20 000 korun na ztrátu za neuhrazený nájem za rok 2020 v krizovém bytě. „Tento byt organizace provozuje na základě dohody s městem na ulici Horní. Byt byl obsazen čtyři měsíce a částečně ve dvou dalších měsících. V době nouzového stavu byl krizový byt připraven k využití zejména pro klienty azylového domu a Nízkoprahového denního centra Racek v případě, že by se u jejich klientů objevily příznaky onemocnění covid-19. S ohledem na potřebu mít krizový byt pro nouzové situace, zejména pro rodiny s dětmi a pro jiné mimořádné události, schválila rada města poskytnutí daru v plné výši.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS