Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 25.03.2020 - Radní se zabývali dokumentem statické dopravy
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 12/2020 ze dne 25.03.2020

Radní se zabývali dokumentem statické dopravy

(Počet zobrazení: 220)
Kopřivnice (hod) – Koncepci statické dopravy města Kopřivnice před týdnem projednávala rada města a o týden dřív s ní byli seznámeni zastupitelé na semináři.

Koncepce statické dopravy byla zpracována v souběhu s Plánem udržitelné městské mobility a je jeho součástí. Koncepce statické dopravy je strategickým dokumentem, který detailněji řeší parkování a odstavování vozidel ve městě a podrobněji rozpracovává projekty z Plánu udržitelné městské mobility, který bude po posouzení vlivů na životní prostředí předložen radě a následně zastupitelstvu města ke schválení do konce června. Město na zpracování Koncepce statické dopravy obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 389 360 korun.

Zpracování této koncepce bylo vyvoláno stále většími problémy s parkováním ve městě. „Aut přibývá, my ale nechceme, aby se město změnilo v parkoviště. Na parkovišti by nikdo bydlet nechtěl. Rozhodli jsme se proto zmapovat situaci, ať máme k dispozici aktuální data a na jejich základě se můžeme rozhodnout, jak postupovat,“ řekl starosta města Miroslav Kopečný a pokračoval: „Na budování parkovišť město ročně vydá více než deset milionů korun. To je mnohem více, než kolik přispíváme například na veřejnou autobusovou dopravu. Bylo proto nutno hledat i jiná než investiční opatření.“

V rámci nezbytné analýzy byly mimo jiné provedeny průzkumy dopravního chování obyvatel města u 300 domácností a také detailní sčítání obsazenosti parkovacích a odstavných stání, včetně nelegálního parkování. Poté řídící skupina, složená z členů rady města, odborů radnice, Slumeka a dalších odborníků navrhla konkrétní realizační opatření, a to s podporou společnosti UDIMO, která Koncepci statické dopravy pro město připravovala. K návrhové části se mohla v závěru roku vyjadřovat i veřejnost.

Koncepce definovala několik základních směrů, kterými se město v oblasti řešení odstavování vozidel chce vydat. Prvním z nich je regulace parkování v centru města tak, aby do něj automobily vjížděly jen na nezbytně nutnou dobu, případně aby obyvatelé pro návštěvu centra využili jiné formy dopravy. „O konkrétní formě regulace budeme dále jednat, určitě ale chceme řešit také způsob komerčního využívání parkovacích ploch, například taxislužbu,“ řekl starosta. Město samozřejmě chce obyvatelům i návštěvníkům města nabídnout alternativní řešení, aby nemuseli zajíždět až do centra, případně aby auto rovnou nechali doma.

Parkování vozidel v obytných částech města by se mělo do budoucna řídit tímto principem: kdo chce parkovat u svého domu, aby na auto viděl, zaplatí si za parkovací kartu na základě postupného rozšiřování zón rezidentního parkování do všech obytných částí. „Za kartu pro první auto v domácnosti bude cena nižší, za druhé a další se bude zvyšovat,“ řekl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán. Kdo bude chtít parkovat bezplatně, využije záchytná parkoviště, která již postupně vznikají na okrajích sídlišť. Koncepce také přináší návrhy lokalit, kde by tato parkoviště měla vzniknout, včetně návrhu tzv. etážových stání, tedy jednoduchých dvoupodlažních objektů, které zdvojnásobí kapacitu parkování na vybraných místech. „Uvedená regulační opatření a investice do parkování budou probíhat ve vzájemné časové koordinaci,“ doplnil Jiří Štěpán. Město by v této souvislosti také přivítalo, kdyby vlastníci garáží na území města je více užívali skutečně k odstavování aut.

Radnice bude rovněž řešit rozmáhající se odstavování dodávek nejen na sídlištích, ale i jinde ve městě. Městská policie napočítala ve městě za jednu noc 70 odstavených dodávek. „Parkují na místech, která k tomu nejsou uzpůsobena, brání ve výhledu, zabírají místa pro osobní auta,“ řekl vedoucí odboru rozvoje Jiří Štěpán. Cílem je najít ve městě vhodnou plochu pro jejich odstavování. „Ostatní občané docházejí nebo dojíždějí do práce mimo své bydliště, totéž budou dělat řidiči dodávek,“ doplnil Jiří Štěpán.

Realizace koncepce bude znamenat potřebu významných finančních prostředků z rozpočtu města v příštích letech. Naopak prostředky, které město z realizace uvedených opatření v budoucnu získá, bude investovat do udržitelné dopravy. „Bezplatné parkování už dnes ve světě přestává být samozřejmostí. Byli bychom rádi, aby řidiči už při nákupu auta kromě jeho pořizovací ceny a nákladů na provoz a servis zvažovali, jak a za co budou řešit jeho parkování. Vždyť náklady na vybudování parkovacího místa jsou dnes často vyšší než hodnota vozu, který na něm pak stojí,“ řekl starosta Miroslav Kopečný. „Věřím, že realizací našich záměrů přispějeme k tomu, že naše město bude lépe vypadat a pohyb po něm bude bezpečnější,“ doplnil starosta.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS