Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 11.02.2021 - Škola čelí žalobě žáka, protože dodržuje vládní opatření
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 6/2021 ze dne 11.02.2021

Škola čelí žalobě žáka, protože dodržuje vládní opatření

(Počet zobrazení: 1391)
Základní a mateřská škola 17. listopadu je jednou z těch, které dodržování vládních protiepidemických opatření dovedlo až k soudu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Základní a mateřská škola 17. listopadu je jednou z těch, které dodržování vládních protiepidemických opatření dovedlo až k soudu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Kromě nástrah distanční výuky nebo zajištění přísných hygienických pravidel vyučování pro nejmladší žáky se některé tuzemské školy musejí aktuálně zabývat i soudními spory. To je i případ kopřivnické Základní a mateřské školy 17. listopadu. Ta se potýká s žalobou, kterou na ni prostřednictvím brněnské advokátní kanceláře podala jménem žáka sedmého ročníku jeho matka nespokojená se situací okolo uzavřených škol. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu řeší aktuálně Krajský soud v Ostravě.

„Klientka chápe, že škola může těžko dělat něco jiného, než nařizuje vláda, ale žalobu proti vládě soud odmítl a z judikatury Nejvyššího správního soudu lze dovodit, že v podobných případech je nutno žalobu podat proti škole jako subjektu, který zásah do práv zprostředkovává,“ vysvětluje advokát David Záhumenský, proč jeho klientka žaluje přímo školu, a ne vládu nebo ministerstva, na základě jejichž nařízení je přítomnost žáků ve třídách znemožněna.

Žena, která školu jménem svého syna žaluje, si podle vyjádření zprostředkovaného jejím advokátem stěžuje například na to, že jejímu synovi stejně jako dalším školákům chybí zpětná vazba učitelů při práci během plnění zadaných úkolů. „Není možné, aby učitel kontroloval děti a zadání školní práce přes monitor, kde má cca 18 žáků. Většinou nemají zapnutou kameru. Dítě, které nedává pozor a nespolupracuje, učitel nemůže napomenout. Známkování není objektivní ve srovnání s vědomostmi,“ uvádí navrhovatelka žaloby, která si ovšem nepřála zveřejnit své jméno, ačkoliv případ se svým jménem spojila například při komunikaci na sociálních sítích. Tam se snažila získat svědectví dalších lidí o negativním vlivu distanční výuky na školou povinné děti.

„Celou kauzou jsme naprosto zaskočeni. Osobně vnímám žalobu jako neoprávněnou a podle mého by měla být i zamítnuta. Přijde mi absurdní žalovat někoho za to, že v době nouzového stavu respektuje přijatá krizová opatření vlády. Nicméně tuto žalobu nepovažuji za útok na naši školu, spíše za snahu rodiče bojovat proti krizovým opatřením. Omezení provozu škol už trvá hodně dlouho a je velmi náročné pro všechny strany. Všichni se těšíme, až nám situace umožní vrátit se do běžného režimu a my budeme moci zase ve školách učit,“ říká Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ 17. listopadu, a dodává, že ať už soud dopadne jakkoliv, škola se zaručuje, že nebude mít negativní dopad na žáka, jehož jménem byla podána.

Soud již zčásti vyslyšel argumenty školy a žalobu částečně včetně předběžného opatření zamítl. Kdy soud ve věci rozhodne definitivně, zatím není jasné. Soudní jednání dle slov ředitelky Havlíkové probíhá bez přítomnosti stran. Nadějí na ukončení sporu ve prospěch školy skýtají i rozhodnutí soudů učiněná v podobných případech už během jarní vlny pandemie, kdy soudy označovaly opatření vládních orgánů za důvodná.

Město Kopřivnice jako zřizovatel školy ZŠ 17. listopadu podle slov místostarosty Reného Lakomého je přesvědčeno, že škola ve všech ohledech jednala správně. „Stojíme plně za školou a paní ředitelkou, která neudělala nic jiného, než že naplňovala opatření vlády. Chápu samozřejmě, že přijatá opatření a jejich dopady mohou být pro řadu rodin vážnou komplikací, nicméně nebylo možné postupovat jinak,“ říká místostarosta, v jehož gesci je i oblast školství ve městě. Radnice podle jeho slov poskytla škole součinnost v podobě odborných služeb právníků města, kteří pomohli škole vyrovnat se s nezvyklou situací.

V Kopřivnici je ZŠ 17. listopadu zatím jedinou školou, která se musí soudit v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. „Podle mých informací i informací Asociace ředitelů ZŠ se dají takové případy v rámci celé ČR počítat v řádu jednotek. Výtky ze strany rodičů na uzavření naší školy či na zavedení distanční nebo rotační výuky jsme nezaznamenali ani jinou formou. Rodiče se na nás obraceli spíše s konkrétními požadavky na průběh distanční výuky, za což jsme byli samozřejmě rádi. Názor rodičů je pro nás důležitá zpětná vazba, reagujeme na každý takový podnět,“ říká Zdeňka Havlíková, pro kterou je tak žaloba ze strany žáka školy či jeho zákonných zástupců těžko pochopitelná. Nicméně soudy v tuzemsku řeší i jiné obdobné případy jako například stížnosti rodičů na povinnost nošení roušek ve vyučování.

Škola 17. listopadu fungování distanční výuky hájí. Pro vzdálenou výuku žáků už na podzim nastavila jednotná pravidla, která průběžně aktualizuje dle stávající situace v ČR. „Počty on-line hodin v rámci naší školy jsme stanovili tak jako většina základních škol v ČR v souladu s doporučením ministerstva školství, naukové předměty jsou vyučovány v 50 % on-line hodin a 50 % distančně, kdy žáci plní zadané úkoly doma offline. To v praxi znamená, že žáci absolvují 2–3 vyučovací hodiny denně s učitelem on-line, ve zbývajícím čase řeší zadanou práci samostatně. Kromě toho naše škola poskytuje možnost individuálních on-line hodin na základě požadavků žáků či rodičů dle potřeby a konkrétní domluvy s daným vyučujícím,“ uvedla ředitelka Havlíková s tím, že škola potřebným žákům zajistila zapůjčení notebooků a také datové připojení díky sponzorství jednoho z mobilních operátorů.

Soudní pře navíc v době mimořádné situace panující ve výuce je podle ředitelky ZŠ 17. listopadu pro školu nejen velkou časovou, ale i psychickou zátěží. „Doufáme, že případ bude brzy uzavřen, a my tak budeme mít možnost dále v klidu pracovat na zkvalitňování výuky a zajištění chodu celé školy,“ uzavřela Zdeňka Havlíková.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS