Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 03.05.2018 - Strategický plán pomáhá plánovat rozpočty a investice
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 17/2018 ze dne 03.05.2018

Strategický plán pomáhá plánovat rozpočty a investice

(Počet zobrazení: 1545)
Kopřivnice (red) - V dalších týdnech přineseme na stránkách Kopřivnických novin sérii článků o aktuálním stavu plnění Strategického pánu města. Strategické plánování je v Kopřivnici uplatňováno od roku 1996. „Byli jsme jedním z prvních měst v republice, které mělo schválený Strategický plán a tento postup se během let ukázal jako velmi vhodný. Vzhledem k tomu, že Strategický plán schvaluje zastupitelstvo, dává tento dokument vedení a radě města určitý směr a hlavní priority, ke kterým by měly směřovat svou činnost,“ vysvětluje starosta Miroslav Kopečný. Aktuálně platný Strategický plán města Kopřivnice byl definován už v roce 2007 s platností do roku 2022, v září 2014 pak došlo k poslední aktualizaci Strategického plánu a právě postupem plnění cílů Strategického plánu za uplynulé zhruba čtyři roky se budeme v sérii článků zabývat.

Strategický plán je členěn do čtyř základních prioritních oblastí: Ekonomika a podnikání; Doprava, infrastruktura a životní prostředí; Image města a Sociální zázemí. V sérii článků budou pak ještě dále podrobněji děleny podle jednotlivých oblastí života města.

„Již čtrnáct let přistupujeme k rozvoji města v souladu s metodami kvality ve veřejné správě místní Agenda 21 a dbáme na udržitelný rozvoj města ve všech oblastech života. Necháváme se rovněž inspirovat od dalších členů Národní sítě Zdravých měst. Důležitou stránkou procesu je pro nás zapojení veřejnosti do diskuzí nad strategickými dokumenty města i konkrétními projekty,“ uvedl starosta Kopečný.

Podle vedení města je Strategický a navazující Akční plán, který z něj vychází a plánuje už konkrétní aktivity na nejbližší období, důležitým nástrojem nejen pro celkové směřování vývoje města, ale i pro jeho finanční plánování. Jednotlivé položky Akčního plánu totiž mají už přímou vazbu na schválený rozpočet města nebo jeho budoucí výhled. „Od Strategického a Akčního plánu se odvíjí finanční plánování a plánování investic ve městě tak, aby to nenarušilo finanční toky. Vždycky se snažíme být realističtí a navazovat naše plány na příjmy, které se dají nějak predikovat. V době, kdy se dá předpokládat, že období největšího přílivu evropských dotací už máme za sebou, význam těchto dokumentů ještě roste,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že v posledních letech se dotační příjmy města postupně snižují a roste podíl financování, které musí Kopřivnice zajistit z vlastního rozpočtu. Roční objem investic do nového nebo oprav původního majetku města pak přesahuje sumu 150 milionů korun.

Podrobné vyhodnocení plnění Akčních plánů každoročně projednává zastupitelstvo města a je zveřejněno na webu města. Celkové plnění Strategického plánu dle tematických oblastí nabídne dnes zahájená série článků Kopřivnických novin. Procentuální vyhodnocení plnění Strategického plánu není zpracováno. Každopádně podle starosty města se většina nastavených cílů postupně stává realitou.

„Z těch největších mohu zmínit rekonstrukci ulice Štramberské, kterou jsme dokončili vloni, postupnou rekonstrukci zimního stadionu, která v letošním roce pokračuje výměnou střechy, nebo dlouho očekávaný domov pro seniory, kde se podařilo dohodnout s krajem a věc se konečně pohnula z místa. Podařilo se také rozhýbat další velký záměr, kterým je revitalizace centra města, jejíž projektová příprava se blíží ke konci. Je rovněž realizována řada projektů v oblasti snižování energetické náročnosti provozu městských objektů. Naopak dluhem zůstává nové využití bývalé ZŠ Náměstí. Nemohu říci, že by se nám nepodařilo najít možné využití objektu, těch bylo dokonce několik, nicméně se nám zatím nepodařilo získat finanční prostředky na financování rekonstrukce,“ doplnil starosta Kopečný.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS