Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 14/2018 ze dne 12.04.2018

Strážníci dva roky dohlížejí na klid dvou měst

(Počet zobrazení: 1626)
Kopřivnice (hod) – Strážníci kopřivnické městské policie již dva roky mají rozšířený rajón a na základě veřejnoprávní smlouvy dohlížejí na pořádek nejen v Kopřivnici, ale i v sousedním Štramberku.

V loňském roce stejně jako v jiných letech se výkon městské policie zaměřoval nejvíce na řešení dopravy a zajištění konkrétní činnosti k dodržování veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti. Vloni strážníci řešili celkem 2 380 přestupků, z toho 1 448 domluvou, dalších 703 blokově a 229 bylo předáno přestupkové komisi k dořešení. „Nejčastěji se jednalo o špatné parkování nebo parkování bez kotouče. V rámci pravidelného měření rychlosti jsme zachytili 11 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v obci. Řešili jsme také 25 cyklistů, kteří se dopustili dopravních přestupků. Nejčastěji se jednalo o jízdu na kole v noci bez osvětlení,“ přiblížil přestupky v dopravě Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice.

Městští strážníci vloni řešili rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či vytváření černých skládek. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti majetku, a to 193krát, což je o 12 méně než v roce 2016. Druhé v četnosti byly přestupky proti veřejnému pořádku, kterých bylo 97, což oproti roku 2016 představuje pokles o 168 případů. „Pro práci městských strážníků platí, že k zajištění pořádku ve městě je důležitý kontakt s občany, kteří jsou motivováni zajištěním pořádku v místě svého bydliště, a tak strážníkům mohou poskytnout cenné informace. Během nočních služeb a o víkendech se hlídky nejvíce zaměřovaly na kontrolu veřejného pořádku v okolí heren, barů, restaurací a na místa, kde se schází problémové skupiny mladých lidí, a dále byly prováděny kontroly v místech zvýšeného pohybu nepřizpůsobivých osob,“ podotkl šéf městských strážníků.

V loňském roce řešili strážníci 89 případů, při nichž došlo k porušením vyhlášek města, v dalších 39 případech to byla konzumace alkoholu na veřejném prostranství v místech, kde je to zakázáno, a 25krát pohyb psů. „Dá se říci, že prakticky každý přestupek související s rušením nočního klidu či buzením veřejného pohoršení je spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky. Z tohoto důvodu hlídky denně kontrolují nejen sídliště, ale i místa, kde se osoby pod vlivem alkoholu pohybují,“ poznamenal Jan Müller s tím, že strážníci poukazují na nízkou ochotu veřejnosti spolupracovat při dokazování konkrétních protiprávních jednání. Velké problémy způsobují i osoby bez domova, které strážníci řeší téměř denně. „Bohužel nemáme žádnou legislativní oporu. Navíc tito lidé odmítají jakoukoliv pomoc,“ konstatoval velitel městské policie.

Kopřivnické městské strážníky nevnímají lidé jen negativně, jako někoho, kdo jen kontroluje, ale obracejí se na ně s žádostmi o pomoc nebo radu. Vloni tak učinilo 1 602 občanů a dle slov velitele městské policie se stejný počet poskytování informací drží již několik let na stejné výši. „Dostáváme na práci strážníků nejen stížnosti, ale i pochvaly. Podstatné ale je, že vloni nebylo podáno žádné trestní oznámení. Navíc pro průkaznější řešení jednotlivých podnětů byly pořízeny osobní videokamery, které strážníci využívají při řešení oznámení na zavolání,“ poznamenal Jan Müller s tím, že je rád, že práci kopřivnických městských strážníků hodnotí pozitivně nejen občané Štramberka, ale i tamní radní.

Další, ne méně významnou prací strážníků je spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému při dopravních nehodách nebo asistence při vyklízení bytů či monitoringu černých skládek. Nejvíce ale městská policie spolupracuje se státní policií, a to nejen při pořádání velkých akcí, ale i v rámci propojení kamer. Těch má městská policie 22.

Počet strážníků se vloni stabilizoval na jednadvaceti. Přestože došlo k novelizaci zákona O obecní policii, díky níž se o post strážníka mohou ucházet lidé po dosažení 18 let, vzhledem k tomu, že musí mít maturitu, dřív než v 19 letech předepsané podmínky uchazeč nesplní. „Výběrová řízení k městské policii, která vloni několikrát proběhla, naznačují celorepublikový trend, a to nedostatek vhodných kandidátů pro tuto práci. Navíc i Policie ČR nabízí lepší podmínky a náborové příspěvky, v Praze 150 tisíc a v Moravskoslezském kraji 75 tisíc korun, proto k ní někteří strážníci odcházejí. Vloni této nabídky využili dva naši strážníci a my jsme za ně museli hledat náhradu,“ okomentoval personální situaci Jan Müller. V průběhu loňského roku došlo opětovně k výměně garantů pověřených řízením městské policie. Vladislava Myšáka, který rezignoval na post městského zastupitele, nahradil místostarosta Stanislav Šimíček, jenž byl pověřen řízením městské policie od roku 2015 do 2016. Současně se změnou garanta došlo k posouzení a vyhodnocení Základní koncepce činnosti Městské policie Kopřivnice schválené v září 2016. „S ohledem na to, že převážná většina opatření byla splněna a ta, která splněna nebyla, se projevila objektivně jako nevhodná a nerealizovatelná, byla koncepce radou města i zastupitelstvem města ukončena a prohlášena za naplněnou,“ uvedl Jan Müller.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS