Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

23. 3. 2005

Výstup z 36. schůze Rady města Kopřivnice, 22.3.2005

RM vzala na vědomí
Zprávu o činnosti Kabelové televize Kopřivnice za rok 2004. Podle ní počet zájemců roste meziročně v řádech desítek i stovek. Počet návštěvníků rozhledny na Bílé hoře přesáhl 11 tisíc.

RM vzala na vědomí
Informaci o výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Z té vyplynulo, že se zvyšuje počet rušení trvalých pobytů. Už 90 lidí má trvalý pobyt na adrese MÚ Kopřivnice, Záhumenní 1152. Ze zprávy ještě vyplynulo, že do konce letošního roku je nutno provést výměnu občanských průkazů vydaných do 31.12.1994.

RM vzala na vědomí
Zprávu o provedení inventarizace za rok 2004. Ústřední inventarizační komise provedla namátkové kontroly v ZUŠ Zdeňka Buriana, ve firmě Rekaz, na ZŠ Milady Horákové a v Osvětové besedě Vlčovice

RM doporučila ZM
vyplacení daru na pomoc ,,Vysokým Tatrám" ve výši 100.000,-- Kč. Dar poputuje na účet ČSOB v korunách. Bude zaslán po zajištění podpisu primátora města Vysoké Tatry.

RM se seznámila
Se základními ukazateli hodnotícími činnost odboru bytového hospodářství za rok 2004.
V předešlém roce město přidělilo celkem 78 bytů. Pohledávky za nájemným klesly oproti roku 2002 z 10 mil. 230 tisíc na 7 mil. 350 tis. A mají i nadále klesající tendenci, v souvislosti s tím bylo na poplatcích z prodlení vybráno asi 1 900 tis. Kč.

RM vzala na vědomí
zprávu o údržbě veřejné zeleně. Celkem bylo v roce 2004 na základě podnětů správy zeleně a občanů odstraněno 358 ks stromů. Nejčastějším důvodem byla pěstební probírka. Naopak město z vlastních prostředků vysadilo 102 ks stromů a 260 ks keřů.

RM vzala na vědomí
informaci o plánu zapojení veřejnosti do úprav Masarykova náměstí v Kopřivnici.

RM doporučila ZM
Vzít na vědomí
nabídky tří uchazečů o provozování kulturního domu
A konstatovat
Že ani jedna z nabídek nesplňuje podmínky vyhlášené městem Kopřivnice
A uložit radě města
Zahájit jednání o podobě smluv s firmami Ludvík Moravia a cestovní kanceláří Agentura Fox

V bloku zpráv z odboru majetkové zprávy
RM dále schválila
výběr dodavatele na zbudování odstavné plochy u fotbalového hřiště ve VLČOVICÍCH a zhotovitele na přemístění skateboardového areálu na letní stadión v Kopřivnici.

RM doporučila ZM
Schválit uzavření kupní smlouvy s firmou Bang & Olufsen na pozemek o velikosti bezmála 10 hektarů za kupní cenu 180 Kč/m2 po odečtení pobídky, která činí 100 000 EUR.

RM se seznámila
S nově vypracovanou studií na vybudování domova důchodců
A souhlasila
S podáním aktualizované žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - Kopřivnice - 2018
Banner - Videomapping Ringhofferova vila
Měření rychlosti radarem

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]140
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Kopřivnické noviny

Konec minulého roku přinesl mírné zvýšení nezaměstnanosti

Kopřivnice (dam) – Nejvíce nově přihlášených lidí do evidence nezaměstnaných za 11 měsíců vykázala v prosinci 2018 statistika zdejší pobočky úřadu práce. ...

Kopřivnické školy soutěží především ve florbale

Kopřivnice (cab) – Jako každým rokem probíhají během školního roku soutěže škol v různých sportovních odvětvích, kterých se účastní také kopřivnické ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
ZŠ 17. listopadu energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 20.070.840 Kč
přiznaná dotace - 11.416.540 Kč
podíl města - 8.654.300 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS