Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 14. 4. 2005 - Výstup z 37. schůze Rady města Kopřivnice, konané 12.4.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

14. 4. 2005

Výstup z 37. schůze Rady města Kopřivnice, konané 12.4.2005

RM vzala na vědomí
Informaci stavebního úřadu o probíhajícím územním řízení na "chodník Lubina" a také o stavebním řízení na rekonstrukci plynovodu a přípojek v "Ptačí čtvrti".

RM vzala na vědomí
Odstoupení člena místní komise v Mniší a jmenovala do této pozice paní Taťánu Fojtíkovou

RM vzala na vědomí
Zvací dopisy pro oficiální delegaci Kopřivnice do partnerských měst Congletonu a Zwönitz. Congleton by měli navštívit zástupci měst v měsíci červnu a německý Zwönitz následně na přelomu září a října u příležitosti 15. výročí Sjednocení Německa.

RM vzala na vědomí
Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2004. Z té vyplývá, že významný podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy, jež se meziročně zvýšily o 9,4 %.
Běžné výdaje rozpočtu, které se pravidelně opakují, jsou ve výši téměř 354 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2003 vzrostly přibližně o 23 mil. Kč. Investiční výdaje dosáhly 155 mil. a dluhová služba 21 mil. Kč

RM schválila
zveřejnění záměru pronajmout lyžařskou chatu a lyžařský areál.

RM schválila
zveřejnění záměru města půjčit část pozemku v katastrálním území Kopřivnice Speciální škole pro žáky s více vadami. Parcela číslo 1194 se rozkládá na ploše 1300 m2.

RM schválila
poskytnutí dotace na provoz a údržbu ,,Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a střediska ekologické výchovy" v Bartošovicích na Moravě ve výši 10.000,- Kč

RM vzala na vědomí
informaci o způsobu zajištění ochranné deratizace města Kopřivnice v roce 2005. V rozpočtu odboru ŽPZ na rok 2005 je pro provedení deratizace města počítáno s částkou 150 tis. Kč.

RM doporučila zastupitelstvu města
uzavřít smlouvu o zpracování Koncepce odpadového hospodářství. Zákonem je stanovena povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství. Zpracování Koncepce odpadového hospodářství města Kopřivnice s rozšířenou působností je dobrovolná aktivita obcí správního obvodu. Jednotlivé obce se budou na tomto dokumentu podílet také poměrnými částkami při žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit
Prodej bytového domu č.p. 1219. V domě se nachází celkem 17 nájemních bytů a kolaudován byl v roce 1987.

RM doporučila zastupitelstvu města schválit
uzavření dotačních smluv na činnost sdružení a na uspořádaní tradičních akcí v roce 2005.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit
dotační smlouvu s Regionálním muzeem Kopřivnice. Dotace ve výši 689 000,- Kč bude použita na  provoz a činnost muzea v budově č.p. 367 v prostorách expozice Emila a Dany Zátopkových, v budově č.p. 1 muzeum Fojtství v Kopřivnici a v budově č.p. 226 Šustalova vila.

Rada města rozhodla
o přidělení veřejné zakázky "Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice" uchazečce Alici Ulmové, akademické malířce se sídlem v Brně... za nabídkovou cenu 17,2 mil. Kč. Realizace v plné míře proběhne pouze tehdy, pokud bude městu Kopřivnice přidělen grant Evropské unie a Moravskoslezského kraje.

Rada města schválila
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Závišice ve věci projednávání přestupků podle zákona 200/1990 Sb.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - koronavirus
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Estetika Kopřivnice
Banner - Hlášení závad
Poplatek za odpady (pdf 121 kB)
Ikona popelnice

Začala pracovat komise sociální a zdravotní

Členové nově vzniklé sociální a zdravotní komise rady města na prvním zasedání diskutovali o přípravách střednědobého plánu sociálních služeb.
  FOTO: DANA HOĎÁKOVÁKopřivnice (hod) – V minulém týdnu se poprvé sešli členové komise sociální a zdravotní, kterou zřídila rada města jako svůj poradní orgán. „Hlavním důvodem ...

Zastupitelé budou jednat o rozpočtu

Kopřivnice (dam ) – K prvnímu jednání v letošním roce se za týden ve čtvrtek 4. března sejde kopřivnické zastupitelstvo. Patnácté zasedání začne tradičně v 16 ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]26.6
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Spolufinancování dostavby sjezdové rampy z mostu přes železniční trať
podíl města - 8.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS