Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 5. 10. 2005 - Výstupy z jednání Rady města Kopřivnice ze dne 4.10.2005Město Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

5. 10. 2005

Výstupy z jednání Rady města Kopřivnice ze dne 4.10.2005

RM schválila
Uzavření smlouvy na zhotvení propagačních fotografií turistických cílů v projektu "Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku". Agentura Universal Productions vyhotoví více než 200 propagačních snímků exteriérů Kopřivnice a okolí a interiérů muzeí Regionálního muzea Kopřivnice.

RM schválila
Uzavření smlouvy o vypracování Místního programu zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnici a obce v územně správním celku Kopřivnice.

RM rozhodla
o přidělení veřejné zakázky na zabezpečení "Správy, provozu a údržby bytového fondu v Kopřivnici" staronovému provozovateli, firmě REKAZ -- realitní kancelář s.r.o. od 1.4.2006.

RM vzala na vědomí
informaci o obnovení jednání ve věci "Hrobky rodiny Šustalovy". Protože je hrobka zapsána do státního seznamu památek, vztahuje se na ni zákon č. 20/1987 Sb. o kulturních památkách a vlastník je tedy povinen o ni pečovat a udržovat ji.
Vzhledem k tomu, že hrobka není evidovaná v katastru nemovitostí je v této chvíli její vlastnictví nejasné. Odbor školství, kultury a sportu MÚ Kopřivnice písemně požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z Nového Jičína o stanovisko k vlastnictví této nemovitosti a návrh dalšího postupu v této věci.

RM vzala vědomí
Informaci o záměru zbudování vysoké školy neuniverzitního typu v Kopřivnici. Odbor školství a kultury připraví detailnější informace pro zasedání zastupitelstva 4.11.2005.

RM doporučila ZM
Převod pozemků s.p. TATRA cestou přímého prodeje za cenu 800.000,-Kč do majetku města. Celková výměra pozemků s.p. TATRA v likvidaci je v současné době 80 tis. m2, z toho činí :
- 577 m2 -- zastavěná plocha
- cca 3, 6 ha komunikace,
- cca 4,4 ha veřejná zeleň.
Výkup pozemků je podmíněn schválením částky 800.000,-Kč do rozpočtu města pro rok 2006.

RM vzala na vědomí
informaci o průběhu pouti v Kopřivnici ve dnech 27. -- 28. 8. 2005 a její ekonomické vyhodnocení.
Lunapark zajišťující atrakce na pouti v Kopřivnici byl umístěn stejně jako v minulých letech na parkovišti u marketu Albert, část atrakcí na zelené ploše před restaurací Radegast. Smluvním partnerem města byla společnost pana Zdeňka Pflegera z Čelechovic, která byla vybrána ze tří uchazečů na základě výsledku výběrového řízení.
Nájemné za umístění atrakcí (nejvyšší nabídnuta částka) činilo 256.000,- Kč, na poplatcích za umístění stánků bylo vybráno 53.100,- Kč.
Oproti roku 2004 bylo na nájemném a poplatcích za umístění stánků vybráno o více než 50 tis. Kč více.

RM schválila
zveřejnění záměru měta prodat objekt č.p. 58 (stavba občanského vybavení) se zastavěnou plochou a nádvořím.

RM schválila
Uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava venkovního schodiště a sanace teras u objektu č.p. 889, 890 na ulici Školní v Kopřivnici.
Odstraněny budou stávající nášlapné vrstvy schodiště i teras k provozovnám umístěným ve 2. nadpodlažním patře budovy zvané jako "Kavárna". Dále bude provedena sanace železobetonových konstrukcí apod. Akce rovněž řeší novou elektroinstalaci venkovního osvětlení pod terasami. Finanční náklady na realizaci činí 1 440 tis. Kč.

Mgr. Miroslav Přívětivý
Vedoucí odboru informací a vnějších vztahů
Telefon: 556 879 436
E-mail: miroslav.privetivy(zavináč)koprivnice.cz

Banner - koronavirus
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Estetika Kopřivnice
Banner - Hlášení závad
Poplatek za odpady (pdf 121 kB)
Ikona popelnice

Už nyní se lze přihlásit do výzvy Do práce na kole

Kopřivnice (hod) – Přestože venku panuje zima, už nyní naplno začaly přípravy celorepublikové výzvy Do práce na kole. Kopřivnická radnice, která je už třetím ...

Společnost Teplo prodala o 7 700 GJ suroviny méně

Vývoj ceny tepla v CZT KopřivniceKopřivnice (hod) – Společnosti TEPLO Kopřivnice se podařilo snížit náklady na dodávky tepla, a tak odběratelé mohou očekávat přeplatky. Konečná cena tepla za rok ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]26.6
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Spolufinancování dostavby sjezdové rampy z mostu přes železniční trať
podíl města - 8.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS