Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 22.08.2019 - Z analýzy vyplynulo, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví došlo ke zlepšení
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 28/2019 ze dne 22.08.2019

Z analýzy vyplynulo, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví došlo ke zlepšení

(Počet zobrazení: 581)
Kopřivnice (hod) – Kopřivnice bude mít do konce roku zpracován nový Zdravotní plán. Před prázdninami obdržela radnice nově zpracovanou Analýzu zdraví, kterou stejně jako v roce 2012 zpracovala Kateřina Janovská ze Státního zdravotního ústavu, jež je předsedkyní Národní sítě podpory zdraví, z. s.

Analýza zdraví se zabývá i demografickým vývojem obyvatel. Ze zpracovaných výsledků vyplynulo, že výrazně stoupá počet osob ve věku nad 65 let, v roce 2017 tvoří nárůst 2 289 osob (44,1 %) oproti počtu v roce 2006, a stoupá také počet občanů ve věku nad 80 let, kde nárůst tvoří 425 osob (44,2 %). Počet seniorů se bude nadále zvyšovat. Počet seniorů nad 65 let převyšuje od r. 2012 počet dětí ve věku do 15 let, index stáří zde trvale roste a v posledních letech se přibližuje hodnotám České republiky.

Dokument se zabývá i úmrtností a jejími příčinami. Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend a klesá shodně s trendem celé České republiky. Je také nižší, než je standardizovaná úmrtnost v Moravskoslezském kraji. Po celé sledované období zůstává u mužů na vyšší úrovni než u žen. Počet předčasných úmrtí (ve věku do 65 let) mírně klesá u mužů i žen. Úmrtí před dosažením 65 let zde za posledních 5 let (2013-2017) tvořila 22,6 % ze všech úmrtí, což je vyšší podíl než v celé ČR. Nejčastější příčinou úmrtí jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které jsou na Kopřivnicku nyní příčinou necelé poloviny všech úmrtí, následují úmrtí na nádorová onemocnění (čtvrtina všech úmrtí).

Nákazová situace u hepatitidy A a B je v posledních letech velmi příznivá, hepatitida typu B zde nebyla od r. 2011 zachycena. U hepatitidy typu C dochází ale k poměrně strmému nárůstu počtu evidovaných onemocnění, za posledních 5 let (2013-2017) bylo v SO ORP Kopřivnice potvrzeno 23 nových případů.

Incidence zhoubných novotvarů je u mužů i žen klesající. U žen je od r. 2012 poměrně hluboko pod průměrem ČR i kraje, u mužů se původně vyšší incidence dostala také pod úroveň ČR i kraje. Nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, u žen jsou to nádory prsu. Tyto nádory tvoří v absolutních číslech téměř čtvrtinu z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů ročně u mužů i u žen.

Zpracovatelka Analýzy zdraví navrhla několik konkrétních doporučení. „Je potřeba především konstatovat, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví vykazuje Kopřivnice dobré výsledky a vývoj je příznivý, u řady ukazatelů dokonce lepší, než je tomu v průměru Moravskoslezského kraje i celé České republiky. Pouze u menšiny ukazatelů je vývoj spíše negativní a na tyto oblasti by měla být zaměřena v dalším období pozornost, zejména proto, že se jedná o preventabilní poruchy zdraví. V Kopřivnici jsou to zejména tyto oblasti: prevence střevních infekcí (počet potvrzených případů salmonelózy a kampylobakteriózy zde stoupá několik let), prevence úrazů (hospitalizovanost pro úrazy stoupá), prevence hepatitidy C, tzn. prevence v rizikových komunitách, kde nejsnáze dochází k šíření, a podpora screeningu nádorů (ačkoliv v Kopřivnici incidence nádorů klesá, počet obyvatel, kteří se účastní screeningových programů, je nejen zde stále nízký),“ píše v dokumentu Kateřina Janovská a dodává, že zdraví je stejně cenná hodnota jako svoboda, ekonomická úroveň nebo vzdělanost. Bez zdravého obyvatelstva se nemůže země ani město úspěšně rozvíjet. Úroveň zdraví je proto jedním z měřítek prosperity a vyspělosti společnosti.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS