ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 2. 7. 2020 - Zastupitelé schválili nový Plán udržitelné městské mobility i Koncepci statické dopravyMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2022
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

2. 7. 2020

Zastupitelé schválili nový Plán udržitelné městské mobility i Koncepci statické dopravy

Zastupitelé na červnovém zasedání schválili Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (PUMM), který řeší dopravu až do roku 2030. Jeho nedílnou součástí je i Koncepce statické dopravy města (KSD). Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument v oblasti dopravy vycházející ze stávajících strategických cílů města, řešící udržitelnou městskou dopravu, tedy nejen pěší, cyklistickou, veřejnou, ale i statickou, což je parkování, při respektování principu udržitelného rozvoje.

„Dopravní situace ve městě, bezpečnost dopravy, dopravní dostupnost, parkování, podpora udržitelných forem dopravy, kvalita ovzduší, to vše jsou témata, kterými se naše město dlouhodobě zabývá a na realizaci dílčích opatření uvolňuje každoročně nemalé částky ze svého rozpočtu. Když se objevila možnost získat finanční podporu na zpracování Plánu udržitelné městské mobility, hned jsme ji využili,“ řekl starosta města Miroslav Kopečný.

Práce na zpracování obou dokumentů byla započata v září 2018. Na počátku byla provedena analýza dopravní situace ve městě, proběhlo sčítání dopravy, analýza bezpečnosti, průzkum dopravního chování obyvatel a také detailní sčítání obsazenosti parkovacích stání včetně nelegálního parkování. „Ve spolupráci s žáky jednotlivých kopřivnických základních škol byla sestavena problémová pocitová mapa jak pro město Kopřivnici, tak pro její místní části. Oba dokumenty byly projednávány s veřejností, která mohla po celou dobu zpracovávání podávat své připomínky prostřednictvím webu mobilita-koprivnice.cz. Na tomto webu jsou zveřejněny veškeré informace včetně schválených dokumentů,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.

Plán udržitelné mobility stanovuje čtyři strategické cíle – bezpečnost, inovace, místo pro život a management dopravy. „V rámci jednotlivých strategických cílů byla navržena konkrétní opatření. Aktivity, které město plánuje realizovat v během roku 2020 a 2021, jsou pak zařazeny do Akčního plánu. Jeho cílem je zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření povedou ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, ke zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží. Dojít má i ke snížení potřeby záborů půdního fondu a posílení atraktivity a kvality městského prostředí ve prospěch občanů,“ upřesnil starosta města Miroslav Kopečný.

Zastupitelé schvalovali k obou strategickým dokumentům i akční plány, které upřesňují, co se bude v následujících dvou letech realizovat. Nyní schvalovali akční plány na období let 2020 a 2021. „V letošním roce budeme podávat žádost o dotaci na vybudování cyklistického propojení Kopřivnice se Závišicemi, upraven bude také přechod u Komerční banky. Pro rok 2021 připravujeme stavbu chodníku z Vlčovic do Mniší. Každý rok jsou v rozpočtu města vyčleněny finance na opravy chodníků a přechodů pro chodce ve prospěch osob se sníženou schopností pohybu a orientace,“ poznamenal starosta.

Zpracování Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy bylo významnou měrou finančně podpořeno z Národního programu Životní prostředí.

Bližší informace podá:
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města Kopřivnice
tel.: 731 505 959
jiri.stepan(zavináč)koprivnice.cz

Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa

Sečení orchidejových luk od letošního roku hradí kraj

Kopřivnice (hod) – Až do letošního roku financovalo kosení orchidejových luk na Janíkově sedle i na sjezdovce město Kopřivnice. Od letošního roku je tomu ...

Demolici plotu mezi tratí a muzeem prodraží nájmy

Nevzhledná betonová zeď oddělující železniční trať a prostor s Muzeem nákladních automobilů Tatra a výstavním depozitářem Slovenské strely bude zbourána.
  FOTO: DAVID MACHÁČEK
  Kopřivnice (dam) – Betonová zeď oddělující železniční trať od předprostoru Muzea nákladních automobilů Tatra půjde k zemi. Radní v minulém týdnu schválili ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]16.6
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ 17. listopadu energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 20.070.840 Kč
přiznaná dotace - 11.416.540 Kč
podíl města - 8.654.300 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů