Město Kopřivnice - Tisková zpráva z 1. 10. 2008 - Zastupitelé schválili Pokyny pro zpracování návrhu územního plánuMěsto Kopřivnice - Tiskové zprávy z roku 2021
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Tiskové zprávy RSS logo

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

1. 10. 2008

Zastupitelé schválili Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu

Minulý týden ve čtvrtek se kopřivničtí zastupitelé sešli, aby projednali pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města.

Pořízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo v září 2005 a od té doby se na jeho vyhotovení intenzivně pracuje. V první fázi byly zpracovány průzkumy a rozbory a dokument zvaný Návrh zadání územního plánu. Na základě schváleného návrhu vypracoval projektant, kterým je Urbanistické středisko Ostrava, Koncept územního plánu Kopřivnice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Po vyhodnocení stanovisek všech dotčených orgánů, námitek vlastníků pozemků a připomínek všech ostatních fyzických i právnických osob byly odborem územního plánování a památkové péče vyhotoveny Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které v červenci schválila rada a minulý týden i zastupitelstvo.

Mezi nejproblematičtější oblasti čtvrtečního projednávání patřil požadavek na bytovou výstavbu v lokalitě Velová v Lubině. Tento záměr byl schválen v zadání územního plánu, avšak město obdrželo petici s podpisy 72 občanů, kteří v výstavbou 8 rodinných domů v této lokalitě nesouhlasili. Hlavními důvody petice byly obavy z nárůstu objemu dopravy a ohrožení bezpečnosti tamních obyvatel. Jelikož se proti zástavbě postavila i místní komise v Lubině, Rada města Kopřivnice doporučila zastupitelstvu námitce vyhovět a zmiňované plochy vyřadit z dalšího projednávání. Zastupitelstvo návrh rady 12 hlasy schválilo, a tudíž nesouhlasilo se zařazením rozvojového území v Lubině na Velové do návrhu územního plánu.

Dalším bodem, který si vyžádal dlouhou diskusi jednotlivých zastupitelů i přítomných občanů, byl požadavek na opětovné zařazení územní rezervy propojovací komunikace mezi ulicemi Pod Bílou horou a Husova podle studie z roku 1989. Tento požadavek byl v návrhové fázi na základě podnětu asi 150 občanů vypuštěn – důvodem byly opět obavy z nadměrného zvýšení průjezdné dopravy a jejích důsledků. Rada města však doporučila vyhovět připomínce odboru dopravy na nevytváření nelogických slepých ukončení dopravy a územní rezervu do plánu opět zařadit. Podle odboru dopravy umožní propojení zmíněných ulic optimální využití celého území pro budoucí bytovou výstavbu, eliminují se dopravní komplikace slepých ulic a zabezpečí se průjezd požárních vozidel, sanitek, zimní údržby, odvozu odpadu apod. Zastupitelstvo města Kopřivnice návrh rady 13 hlasy schválilo. Jedná se o návrh propojení v navrhované technické variantě č. 4, která není přímým obousměrným propojením, ale účelovou komunikací zabezpečující dopravní obsluhu k navrhované individuální bytové zástavbě, eliminující slepá ukončení i průjezdnou nákladní dopravu.

V souladu se schválenými pokyny nyní projektant vypracuje Návrh územního plánu Kopřivnice, který bude dále projednáván podle ustanovení stavebního zákona. Vydání územního plánu zastupitelstvem se odhaduje na říjen 2009.

Ing. Mgr. Lucie Petříčková
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů
Tel.: 556 879 439, mobil: 733 145 668
Email: lucie.petrickova(zavináč)koprivnice.cz, www.koprivnice.cz


Banner - koronavirus
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Estetika Kopřivnice
Banner - Hlášení závad
Poplatek za odpady (pdf 121 kB)
Ikona popelnice

Zastupitelé budou jednat o rozpočtu

Kopřivnice (dam ) – K prvnímu jednání v letošním roce se za týden ve čtvrtek 4. března sejde kopřivnické zastupitelstvo. Patnácté zasedání začne tradičně v 16 ...

Posilování a protahování celého těla v domácích podmínkách

Kopřivnice (cab) – Také v posledním únorovém týdnu vám přinášíme další várku posilovacích a protahovacích cviků, které lze provádět doma bez pomůcek nebo s ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]45.0
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra
celkové výdaje projektu - 8.596.000 Kč
přiznaná dotace - 6.239.000 Kč
podíl města - 2.357.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS