Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Rozhledna Bílá hora - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 25/2018 ze dne 28.06.2018

Zastupitelstvo učinilo další krok ke stavbě domova seniorů

(Počet zobrazení: 1391)
Kopřivnice (dam) - Další rozhodnutí v souvislosti s plánovanou výstavbou a budoucím provozováním domova pro seniory v Kopřivnici přijali před týdnem kopřivničtí zastupitelé. Nejprve schválili smlouvu o budoucím bezúplatném převodu pozemků a budovy stávající stravovny na ulici České na Moravskoslezský kraj, následně se zabývali nabídkou kraje na možné budoucí převzetí provozování odlehčovací služby.

Schválením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem dochází k naplňování memoranda o vzniku pobytové sociální služby pro seniory, které město a kraj uzavřely v září loňského roku. Město se zavázalo bezúplatně převést na kraj pozemky potřebné pro výstavbu domova pro seniory společně s již existujícím objektem stravovny na ulici České, tedy majetek v celkové hodnotě asi 36,5 milionu korun. Kraj zase na oplátku přislíbil vybudovat a provozovat v Kopřivnici domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Ten má mít minimální kapacitu 60 lůžek včetně přilehlého zázemí, které počítá s terapeutickou zahradou nebo parkovištěm.

Datum, kdy dojde k samotnému převodu zmíněného majetku z města na kraj, zatím není známo. Smlouva o bezúplatném převodu má být uzavřena nejpozději 120 dnů poté, co bude mít kraj jako investor stavby k dispozici pravomocné stavební povolení. Smlouva schválená v minulém týdnu nepředpokládá, že by to mohlo být později než na konci roku 2020, fakticky by to mělo být dříve. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil předpokládá, že stavební povolení bude mít kraj jako investor výstavby domova pro seniory do konce příštího roku a na jaře 2020 se začne se samotnou stavbou.

„Smlouva, která byla před týdnem schválena, obsahuje konsenzuální podmínky dohodnuté během série jednání se zástupci kraje. Podařilo se nám dosáhnout například toho, že se kraj zavázal provozovat domov pro seniory po dobu 20 let, i když původně navrhovaný závazek byl poloviční,“ doplnil starosta Miroslav Kopečný.

O tomto dalším významném kroku na cestě k budoucímu domovu pro seniory zastupitelé nevedli téměř žádnou diskuzi a smlouvu o budoucí smlouvě podpořilo svými hlasy 15 z 19 přítomných zastupitelů. Proti jejímu uzavření se vyslovil pouze radní Ivan Telařík, tři zastupitelé se hlasování zdrželi.

V rámci jednání o přípravách výstavby domova pro seniory zazněla i nabídka možného budoucího provozování odlehčovací služby v prostorách budoucího domova pro seniory prostřednictvím krajské příspěvkové organizace. Kraj městu nabízí, že by v nové budově s navýšenou kapacitou lůžek mohl provozovat až 14 lůžek odlehčovací služby. Město by se stejně jako nyní podílelo na financování provozu služby, ale náklady by byly zhruba poloviční.

Aktuálně pobytovou odlehčovací službu neboli domovinky v Kopřivnici provozuje Středisko sociálních služeb v přízemí budovy na ulici České. Kapacita služby, která má především pomoci rodinám pečujícím o své seniory, má 14 lůžek a vznikla už v roce 1995.

Pokud by poskytování této služby po otevření domova pro seniory skutečně převzal Moravskoslezský kraj, město by na provoz „domovinek“ doplácelo zřejmě místo aktuálních 3 milionů jen 1,5 milionu ročně a ušetřené finance by mohlo využít k částečnému pokrytí dohodnuté 2,6milionové roční dotace na provoz domova pro seniory. Přemístěním domovinek do nových prostor by zároveň došlo k uvolnění místností v přízemí domu na ulici České, a mohlo by tak vzniknout až devět bytů zvláštního určení pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Město by navíc ušetřilo i na investicích například vybudováním centrální koupelny nebo rekonstrukcí stávajících koupelen v prostorách odlehčovací služby.

„V případě převodu provozu odlehčovací služby dle návrhu kraje budeme požadovat minimální kapacitu 10 lůžek. Ty by měly pro potřeby Kopřivnice stačit jak z pohledu průměrné obsazenosti sociální služby, tak s ohledem na to, že po zprovoznění domova pro seniory lze předpokládat mírné snížení zájmu o odlehčovací služby,“ uvedl Stanislav Šimíček, místostarosta Kopřivnice, odpovědný mimo jiné za oblast sociálních služeb.

Zastupitelé nakonec většinou hlasů vzali na vědomí návrh kraje a zároveň schválili záměr ukončení provozování domovinek Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice v případě, že dojde k započetí provozování pobytové odlehčovací služby o kapacitě minimálně 10 lůžek příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje na území města. Podle místostarosty Šimíčka ovšem toto rozhodnutí zastupitelstva začne být relevantní až po konečném rozhodnutí orgánů Moravskoslezského kraje o umístění odlehčovací služby v budoucí pobytové sociální službě pro seniory v Kopřivnici.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS